Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events

Mirabai Ceiba Live in Concert – Agua de Luna Tour 2019 Bucharest

Advertisement

Mirabai Ceiba Live in Concert – Agua de Luna Tour 2019 Bucharest


Mirabai Ceiba - o experiență spirituală deplină
22 Mai 2019, ora 20.00, la CinemaPro
(for English please see below)

Există locuri, momente, oameni care au darul de a crea împrejurul lor contextul pentru ca trăiri spirituale uriașe să se producă. Markus și Angelica, eterni îndrăgostiți, emană împrejurul lor un fel de vrajă, un fel de câmp tulburător care are darul de a-i pune pe oameni în contact cu propriul lor Adevăr. Ei creează experiență spirituală prin cele mai simple, elementare și umane mijloace. În prezența lor, armurile strălucitoare făcute din gândire ale ego-ului se topesc, se petrece un fel de prăbușire în interior, în centrul ființei și oamenii încep să vibreze, lacrimile curg pe obraz, nu de durere ci mai degrabă de o bucurie fără obiect, sunetele fac realitatea să curgă și miracolul se întâmplă. O experiență spirituală!

Markus și Angelica sunt MIRABAI CEIBA și oaspeții Călătoriei Inimii în mai 2019. Noi nu facem ”concerte”. Facem călătorii de conștiință și acest Concert este o Călătorie magistrală. Vă veți prăbuși în interiorul propriei voastre inimi! Mirabai Ceiba fac o muzică a iubirii și a Inimii, în perfectă rezonanță cu experiența de transformare interioară a Umanității acestui moment. Este un balsam pentru Suflet în timpuri în care durerea, nebunia și războiul, tensiunea și depresia par să fie atotstăpânitoare. Față în față cu acestea, zice Markus, realizând fragilitatea vieții, singura noastră revanșă este să trăim cu exuberanță fiecare clipă, căci asta ne pune în contact cu nemurirea și măreția Sufletului nostru.

Mirabai Ceiba este una dintre cele mai renumite trupe de muzică sacră. Muzica sacra este vindecătoare, este mai mult decât muzică, este o experiență vie, o trăire profundă, o uniune cu dimensiunea noastră divină.
Mirabai Ceiba cântă mult mai mult decât mantre, este o trupă emblematică pentru genul New Age sau World Music. Multe din piesele lor sunt experiență de viață transpusă într-un lirism de o sensibilitate care atinge pe oricine îi ascultă, indiferent de genul de muzică preferat.
Detalii și bilete aici: http://www.mirabaiceiba.ro/
Beneficiezi de pre-sale până pe 7 ianuarie 2019.

Concert Mirabai Ceiba – a deep spiritual experience
22 May 2019, 8.00 p.m., CinemaPro (Str. Ion Ghica 3, Bucharest)
There are places, moments, people gifted to create around them the right space for huge spiritual experiences. Markus and Angelica, the eternal lovers, transmit around them a kind of spell, a magical space designed to put people in contact with their own Truth. They create a spiritual experience through the simplest and human ways. In their presence, the bright armors of the ego, made by the mind, are melting, there is a collapse within, into the center of the being and people start to vibrate, tears are flowing, tears of joy. The sounds make the reality flow and the miracle happens. A spiritual experience!

Markus and Angelika are MIRABAI CEIBA and guests of Calatoria Inimii in May 2019. We do not make ”concerts”. We make conscience journeys and this concert is a master journey. You will fall into your own heart! Mirabai Ceiba creates a music of love, music of the Heart, in perfect resonance with the experience of the present interior transformation of Humanity. It is a balm for the soul in these times when pain, madness, war, tension and depression seem to be ruling. Facing all that, says Markus, being aware of the fragility of life, all we can do is to live with exuberance each moment, being in contact with the immortality and greatness of our Soul.

Mirabai Ceiba is one of the most famous bands of sacred music. Sacred music is healing, is much more than music, being a live experience, a profound feeling, a union with our divine part. Mirabai Ceiba sings much more than mantras, being emblematic for New Age or World Music style. Many of their songs are life experiences transmitted with grace and sensibility that touch any listener heart, no matter what is his favorite type of music.

Details and tickets here: http://www.mirabaiceiba.ro/index-en.html
You benefit of pre-sale until 7th of January 2019!You may also like the following events from Călătoria Inimii - Școala Maestrului Interior:

Map Cinema PRO, Strada Ion Ghica, 030044 Bucharest, Romania, Bucharest, Romania
Loading venue map..
Report a problem

Are you going to this event?

Organizer

Călătoria Inimii - Școala Maestrului Interior
Advertisement

More Events in Bucharest

Explore More Events in Bucharest