Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
Advertisement
Oh Snap, this is a past event! 😵

Do you want to get notified when this event happens again?

Conferința Litigii pe Fonduri Europene, București, 27-28.02.2019

Advertisement

Conferința Litigii pe Fonduri Europene, București, 27-28.02.2019


Freedom House România continuă înscrierile pentru al treilea eveniment din seria de conferințe organizate în cadrul Programului OLAF - Hercule III, „Litigii pe Fonduri Europene”, eveniment care vizează protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în România. A treia conferință cu tema „Litigii pe Fonduri Europene” are loc la București*, pe 27-28 februarie 2019. Vom înțelege aici mai bine cum trebuie gestionate situațiile practice de suspiciune de fraudă/nereguli și consecințele financiare ale acestora.

Detalii și informații sunt disponibile aici: http://freedomhouse.ro/conferinta/ și pe pagina Freedom House România.
Dacă linkul de mai sus nu funcționează, înscrie-te direct la 0731 907 909 sau scrie-ne aici: YWxleGFuZHJhICEgdmFkdXZhIHwgZnJlZWRvbWhvdXNlICEgcm8=

Participă la eveniment reprezentanți ai autorităților de management, magistrați, avocați, experți în fonduri europene etc. Veți avea oportunitatea participării active la discutarea unor probleme esențiale din domeniul fondurilor europene:
- este neregula definită prea extensiv?
- ce nereguli pot fi remediate?
- poate fi interesul financiar afectat de nereguli minore?
- există mecanisme de remediere?

NUME CONFIRMATE:

◘ Din partea OLAF vine Maria Ntziouni-Doumas, șef de unitate adjunct în cadrul Oficiului European de Luptă Antifraudă. Este consultant pe politici antifraudă în Departamentul de Politici Publice al OLAF și are o experiență de 28 de ani în politici europene. De 15 ani se află în poziții de conducere în cadrul instituției.

◘ Florin Popovici, expert în achiziții publice, analiză și specificare procese operaționale.

◘ Daniel Drăgan lucrează în cadrul Autorității de Audit din anul 2010, iar din 2013 ocupă funcția de șef serviciu Sinteze, Metodologie si Evaluarea Calității Auditului în cadrul Direcției de Coordonare și Metodologie. Are o vastă experiență în domeniul fondurilor europene încă din 2002, perioada de preaderare, când a fost implicat în gestionarea asistenței financiare alocate României prin programul ISPA.

◘ Eduard Badea, șef serviciu în cadrul ANAP, este expert în achiziții publice și conduce Direcția pentru Reglementare și Dezvoltare Operațională din cadrul Agenției Naționale pentru Achiziții Publice. Înainte de această funcție, Eduard Badea a fost consilier superior în cadrul ANRMAP (fosta denumire ANAP) și Ministerului Finanțelor Publice. Eduard Badea deține un master în Administrație Publică și Integrare Europeană la Academia de Studii Economice din București, Facultatea de Management.

◘ Dr. Eugenia Marin, judecător, Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ.

◘ Marius Mihai Vasiliu, expert în auditarea proiectelor de infrastructură finanțate de UE și în verificarea indiciilor de nereguli și fraudă.

◘ Drd. Laura Alexandra Farca, avocat cu experiență în materia achizițiilor publice, fonduri structurale, probleme de real estate și de mediu.

Urmărim înțelegerea indicatorilor de fraudă și exemplificarea cu studii de caz, înțelegerea și aplicarea rigorilor de documentare și justificare a fraudei și neregulilor din perspectiva consecințelor de ordin administrativ, civil și penal, mecanismele judiciare aplicabile în domeniul fondurilor europene și întinderea răspunderii pentru fraudă și nereguli.

Câteva impresii de la participanții prezenți la primele conferințe, din București și Cluj-Napoca:
• Au fost subiecte de interes major pe tema fondurilor europene, tratate în amănunt • Speakeri de excepție, feedback în timp real • Un eveniment excelent pentru juriști, reprezentanți ai firmelor de avocatură, pentru persoane cu studii economice dar nu numai; informații foarte interesante • Intervenții excelente, extrem de pragmatice •

Vă puteți înscrie până în data de 31 ianuarie 2019 pentru a beneficia de oferta Early Bird: 400 de lei*, sumă care include: participarea la două zile de conferință, prânz, cină și mapă de participant.

*Pachetele de participare au fost concepute pentru a încuraja și participanții din afara localităților de desfășurare a conferințelor. Pentru detalii referitoare la cazarea participanților din afara Bucureștiului, vă rugăm să ne contactați.

Conferințele Litigii pe Fonduri Europene “Enhancing the Legal Protection for EU Financial Interests in Romania”, 2018-2019, sunt implementate de Freedom House România și finanțate de Comisia Europeană în cadrul Directorate D – Policy, OLAF D.1 – Policy Development și Programul HERCULE III al Uniunii Europene.

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici susţine proiectul “Enhancing the Legal Protection for EU Financial Interests in Romania”.

Primul eveniment „Litigii pe Fonduri Europene” de la București: https://www.facebook.com/events/201109600517030/
Al doilea eveniment, de la Cluj-Napoca:
https://www.facebook.com/events/2214975235427405/

NOTĂ: În situația în care se constată existența unei situații posibil generatoare de conflict de interese, înscrierea participantului va fi refuzată.

--

Freedom House România este o organizație non-profit, nepartinică, ce promovează libertatea, drepturile fundamentale ale omului, valorile democrației, ale statului de drept și ale bunei guvernări.

European Anti-Fraud Office - Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) investighează cazurile de fraudare a bugetului UE, acte de corupţie şi de culpă profesională gravă la nivelul instituţiilor europene şi elaborează politica antifraudă în numele Comisiei Europene.

--

EN

Freedom House România opens the registrations for the third “Enhancing the Legal Protection for EU Financial Interests in Romania” Conference, co-financed by the European Commission with OLAF-HERCULE - 2014-2020 program. After Bucharest and Cluj-Napoca, the third conference returns to Bucharest*, on February 27-28th 2019.

Find information and register here: http://freedomhouse.ro/conferinta/

We acquire here comprehensive information regarding EU funds fraud: we pursue the understanding of fraud indicators and give examples, case studies, understand and apply the rigors of documenting and justifying fraud and irregularities in terms of administrative, civil and criminal consequences, applicable judicial mechanisms in the field of European funds and the extent of liability for fraud and irregularities.

Participants in the event are representatives of management authorities, magistrates, lawyers, experts in European funds etc.; you have the opportunity to actively participate and discussing key issues on essential problems regarding EU funds:
- Are irregularities defined too extensively?
- What kind of irregularities can be addressed?
- Is the financial interest affected by minor irregularities?
- Are there mechanisms of remediation?

CONFIRMED SPEAKERS:
- Dr. Eugenia Marin, Judge, High Court of Cassation and Justice of Romania.
- Marius Mihai Vasiliu, EU funds Expert: audit on EU-funded infrastructure projects, extent of indicators of irregularities and fraud.
- Drd. Laura Alexandra Farca, experienced lawyer in the field of public procurement, structural funds, real estate and environmental issues.
- Prof. dr. Dacian Dragoș, Center for Good Governance Studies, Babeș-Bolyai University. He teaches Administrative and European Law at the Political, Administrative and Communication Sciences Department of UBB, vice president of the Research Council at the same university, having a PhD in Administrative Law and a Master in Law and Public Administration. He also leads the Postgraduate Program for Public Procurement, Concessions, Public Private Partnership.
- OLAF/DLAF speaker.

Some testimonials from the participants at the conference in Bucharest:
• Subjects of major interest on European funds, handled in detail • Exceptional speakers, real-time feedback! • Excellent event for lawyers, representatives of law firms, for people with economic studies and more; very interesting information • Extremely pragmatic interventions •

Register until January 31st 2019 for the conference and you benefit from the Early Bird* offer: 400 RON, including: 2-days participation at the conference, participant folder, lunch, dinner.

* The participation packages are designed to encourage participants from outside Bucharest. For details regarding the accommodation of participants, please contact us.

“Enhancing the Legal Protection for EU Financial Interests in Romania” Conferences are co-financed by the European Commission in OLAF-HERCULE - 2014-2020 program.

Our first event, in Bucharest:
https://www.facebook.com/events/201109600517030/
Our second event, in Cluj-Napoca:
https://www.facebook.com/events/2214975235427405/

NOTE: If a possible conflict of interest situation is found, the participant's registration will be denied.

--

Freedom House România is a Romanian nonprofit organization that promotes freedom, fundamental human rights, the values of democracy, the rule of law and good governance.

European Anti-Fraud Office (OLAF) investigates cases of fraud in the EU budget, corruption and serious professional misconduct at the level of the European institutions, and drafts an anti-fraud policy on behalf of the European Commission.Map Hotel Minerva, Strada Gheorghe Manu 2-4, Sector 1, Bucharest, Romania, Bucharest, Romania
Loading venue map..
Report a problem

Are you going to this event?

Organizer

Freedom House România
Advertisement