Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
Advertisement
Oh Snap, this is a past event! 😵

Do you want to get notified when this event happens again?

3REE Dimension | Ynot, Caleaf & Pause Eddie

Advertisement

3REE Dimension | Ynot, Caleaf & Pause Eddie


3REE DIMENSION

RO:
(scroll down for EN)

Începem o serie nouă de evenimente de dans, cu un concept care dă şi titlul acesteia: 3 stiluri de dans înrudite într-o formă sau alta, 3 dansatori care şi-au lăsat amprenta pe stilul lor şi 3 zile de workshop-uri şi alte bunătăţi cu care să ne distrăm.


Pentru prima ediţie, am ales tematica "Footwork" fiindcă e un element important pentru orice stil de dans, fiind chiar esenţial pentru unele, după cum veţi putea observa. Pe lângă conturarea identităţilor fiecărei culturi în parte, un alt scop al evenimentului este să pună în lumină elementele comune şi formele în care şi-au influenţat reciproc evoluţia. Aşa că, dacă ar fi să însumăm în câteva cuvinte, probabil ar fi ceva de genul "o experienţă unde înveţi dans, vocabular, cutume şi multe alte chestii interesante, care te vor ajuta să îţi îmbogăţeşti perspectivele şi să îţi aprofundezi cunoştiinţele pentru când dansezi liber". Sau "3ree Dimension", că e mai la îndemână.

Că tot e cifra magică, avem 3 invitaţi pe măsură, care se vor asigura că primiţi ce aveţi nevoie să treceţi la etapa următoare. Deşi nu au nevoie de nici o introducere, vom posta materiale cu şi despre fiecare dintre ei pe event, aşa că fiţi pe fază.


DETALII TEHNICE

Data: 15-17 Februarie 2019
Locaţie: Artizthick (str. Ion Brezoianu, nr. 23-25, etaj 1)

Pachete:

FULL PACK (3 zile) – 149€
(9 cursuri + panel discussion + 1 party + goodies)

MID PACK (2 zile) – 119€
(6 cursuri + panel discussion + 1 party + goodies)

SMALL PACK (1 zi) – 69€
(3 cursuri + panel discussion + 1 party + goodies)

TOP ROCK PACK – 79€
(3 Top Rock Classes + panel discussion + 1 party)

HOUSE PACK – 79€
(3 House Classes + panel discussion + 1 party)

CHICAGO FOOTWORK PACK – 79€
(3 Chicago Footwork Classes + panel discussion + 1 party)

1 CLASS – 25€EN:

We're starting a new dance event series, with a concept that also sets the title of it: 3 dance styles, with links in different forms, 3 dancers who left their mark on their scene and 3 days of workshops & other goodies to enjoy.

For the first edition, we chose "Footwork" as the theme, because it's an important element for any dance style, while being crucial to some, as you will be able to see. Outlining every culture's identities aside, another purpose of the event is to shine light on their common elements & the ways they have influenced each other in their evolution. So, if we were to sum it all up in a few words, it would probably go something like "an experience where you learn dance, vocabulary, customs and tons of ther interesting stuff to help enrich your views and deepen your knowledge for the moments where you dance free". Or just "3ree Dimension".

Since it's the magic number, we have 3 dope guests, which will make sure you get everything you need to take it to the next level. Although they don't need any introduction, we will be posting different materials with and about them on the event, so stay tuned.


TECHNICAL DETAILS

Date: 15-17 February 2019
Location: Artizthick (str. Ion Brezoianu, nr. 23-25, etaj 1)

Packs:

FULL PACK (3 days) – 149€
(9 classes + panel discussion + 1 party + goodies)

MID PACK (2 days) – 119€
(6 classes + panel discussion + 1 party + goodies)

SMALL PACK (1 day) – 69€
(3 classes + panel discussion + 1 party + goodies)

TOP ROCK PACK – 79€
(3 Top Rock Classes + panel discussion + 1 party)

HOUSE PACK – 79€
(3 House Classes + panel discussion + 1 party)

CHICAGO FOOTWORK PACK – 79€
(3 Chicago Footwork Classes + panel discussion + 1 party)

1 CLASS – 25€You may also like the following events from Artizthick:

Liked this event? Spread the word :

Map ArtizthickIon Brezoianu 23-25, 010131 Bucharest, Romania, Bucharest, Romania
Loading venue map..
Report a problem

Are you going to this event?

Advertisement