Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
The event you are looking at is a past event. Check out this upcoming event Přístup zaměřený na řešení v praxi happening on Tue May 28 2019 at 07:30 am at Oddělení vzdělávání - Charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9, 60200 Brno, Czech Republic, Brno, Czech Republic

V praxi

Advertisement

V praxi


Vernisáž výstavy V PRAXI...
24. 4. 2019 v 16 hodin

Galerie Černá linka
Katedra výtvarné výchovy
Pedagogická fakulta MU
Poříčí 7, 603 00 Brno

Experimentální výstava reflektující výstupy studentek a studentů KVV na pedagogické praxi.

Koncepce výstavy… Hana Stehlíková Babyrádová, Jana Ovčáčková
Kurátor… Šimon Kříž
Technická realizace… Jana Nedomová

Vystavující… Lucie Bátrlová, Lenka Burešová, Karolína Kocourková, Šimon Kříž, Tomáš Kusala, Jitka Majerová, Tereza Mikulová, Veronika Planerová, Natálie Pytelová, Klára Traplová, Dita Valeriánová, Lucie Zamazalová

Výstavní kolekce fotodokumentace a originálních žákovských a studentských prací z vybraných magisterských učitelských praxí (ze základních a středních škol, galerijních a soukromých institucí a speciálně výtvarné činnosti) představuje autorské umělecko-pedagogické výkony směřující k inovaci výtvarné pedagogiky. Studentky a studenti praktikující na školách umístěných v celé České republice prokázali ve svých výstupech značnou míru originality ve svém vlastním řešení přípravy i realizace výtvarných projektů s dětmi a s adolescenty. Jejich způsob iniciace a vedení výtvarného projevu cílových skupin i jednotlivců je mnohdy inspirativní i pro zkušenou pedagogickou veřejnost. Pro výstavu byly vybrány zejména ty projekty, které navazují na současné výtvarné umění a aktuálně řešená témata v teorii oborové didaktiky jako jsou například intermedialita, participativní umění, site specific art, web art. Přestože jde v některých případech o první pedagogické zkušenosti autorek a autorů projektové práce ve škole, z výsledků je zřejmé, že výtvarná výchova zaujímá ve školní praxi zcela výjimečné a nezastupitelné místo.
H. S. B.

Výstava potrvá od 24. 4. do 17. 5. 2019, otevřeno v době provozu fakulty.

Výstava je součástí BRNO ART WEEK, který se koná od 23. do 28. dubna 2019.
www.brnoartweek.cz

www.ped.muni.cz/kvvMap Katedra výtvarné výchovy PdF MU, 60300 Brno, Czech Republic, Brno, Czech Republic
Report a problem

Are you going to this event?

Organizer

Katedra výtvarné výchovy PdF MU
Advertisement