Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
Advertisement
Oh Snap, this is a past event! 😵

Do you want to get notified when this event happens again?

Ostrov Cup I. 2019 - závody Hoopers

Advertisement

Ostrov Cup I. 2019 - závody Hoopers


Kdy: Neděle 7.4.2019
prezence: 8.30 – 8.50
místo konání: cvičiště Psí školy „Na Ostrově“ Brno
startovné: 200 Kč / tým , splatné na místě
rozhodčí: Hana Frimmelová, Martina Vaškebová, Radana Růžičková


Upozornění pro zájemce o tyto závody:
vzhledem k tomu, že v naší republice zatím nemáme oficiální rozhodčí tohoto sportu a jedná se o mladý a rozvíjející se sport, budou tyto závody probíhat podle pravidel pořadatele.

Podmínky pro účast:
1)dobrý zdravotní stav psa.
2)po celou dobu konání závodu musí být chování závodníků v souladu s právními předpisy upravující ochranu zvířat, zejména zákonem na ochranu zvířat proti týrání.

Závodit se bude ve dvou kategoriích:

I. Učni hoopers (minimální věk psa 12 měsíců)

V této kategorii můžete postavenou trať absolvovat po boku svého psa a navádět ho hračkou, nebo pamlskem (který ovšem musí být v pevném a uzavřeném obalu).
Pokud pes mine nějaký oblouk, tunel, zástěnu či barel, bude penalizován chybou, kterou ovšem musí ihned opravit a pokračovat v trati.
Pokud chybu neopraví a nedoběhne trať podle předem daného pořadí překážek, bude to pro tým znamenat diskvalifikaci. Diskvalifikaci bude znamenat i to, pokud pes opustí vyznačený prostor pro „parkur“ a psovod ho nebude schopný přivolat zpět. Další diskvalifikace bude i za překročení maximální času, za který by měl pes trať proběhnout.
Tratě budou pro tuto kategorii 2 a vítěz vzejde ze součtu těchto dvou běhů.
Počet překážek na trati: 14-18


Kategorie Učni bude rozdělena na dvě výškové kategorie: Small: psi s kohoutkovou výškou do 40 cm , Large: psi s kohoutkovou výškou nad 40 cm.

II. Mazáci hoopers (minimální věk psa 18 měsíců)

V této kategorii už bude v trati vyznačen čtverec (nebo obdélník), ze kterého psovod při vedení psa po trati nesmí vystoupit. Výrazný přešlap bude penalizován chybou, nad drobným přešlapem „přivřeme oko“ 
Tratě budou zhruba odpovídat kategori H1 ze soutěžního řádu Klubu Hoopers CZ
Počet překážek bude 15 – 20
Minutí překážky, nebo proběhnutí jiné mimo pořadí, bude penalizováno chybou.
Pokud pes mine některou z překážek, musí se vrátit a chybu opravit, jinak bude diskvalifikován.
Pokud si přidá některou mimo pořadí, ale plynule naváže na určenou trať, bude to znamenat také chybu.
Diskvalifikován bude pes, který opustí vyznačený prostor pro hoopers parkur a který nedokončí trať v maximálním stanoveném čase.
Tratě budou pro tuto kategorii 2 a vítěz vzejde ze součtu těchto dvou běhů.

Kategorie Mazáci bude rozdělena na dvě výškové kategorie:
Small: psi s kohoutkovou výškou do 40 cm a Large: psi s kohoutkovou výškou nad 40 cm.


Přihlašování na závody:

Sami si zadejte potřebné údaje do tabulky google.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lfoBVoQRTN_CKInLZu0431Jbr27-J5bVNV896NTCG8I/edit

Věnujte prosím pozornost tomu, abyste někoho omylem nevymazali!

Pokud si nejste jistí, že to zvládnete, pošlete nám e-mail na adresu: YWdpbGl0eSAhIEJybm8gfCBzZXpuYW0gISBjeg== a my vás na startovní listinu přidáme.

Pokud nebudete chtít uvést svůj kontakt do tabulky, tak se prosím před odjezdem na závody přesvědčte na našich webových stránkách nebo na FB, že závody nejsou z nějaké vyšší moci zrušeny.

Občerstvení po dobu akce bude zajištěno!

Těšíme se na vás. Ostrovani! Map Psí škola "Na Ostrově" Brno, Brno, Czech Republic
Loading venue map..
Report a problem

Are you going to this event?

Organizer

Psí škola "Na Ostrově" Brno
Advertisement