Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
Oh Snap, this is a past event! 😵

Do you want to get notified when this event happens again?

Meeting Brno / Laco Garaj: Šedesát / Výstava

Advertisement

Meeting Brno / Laco Garaj: Šedesát / Výstava


6/6/2019
18:00
Schrott Gallery, Křenová 10

Laco Garaj: Šedesát
Vernisáž výstavy za účasti autora.

Laco Garaj (*1959) se po roce vrací do Schrott Gallery s výstavou, kterou si nadělil k narozeninám. K vidění bude retrospektiva jeho starších děl, vybereme kresby a kvaše menších formátů, které dosud nebyly nikde vystaveny. Těšit se také můžete na velkoformátové malby z cyklu vznikajícího v těchto měsících v Lacově novém ateliéru na březích řeky Dyje. Autor zkouší pro něj dosud nezvyklé techniky, kdy nejvýrazněji působí použití sprejů a fluorescenční barevnost. Lze očekávat, že letošní soubor velkoformátových maleb bude představovat pro umělce vykročení do nové tvůrčí kapitoly.
Laco Garaj vystudoval obor sochařství SUPŠ Brno. V letech 1978-80 byl součástí beatnické komuny umělců kolem Václava Stratila v Olomouci. Zde se u Laca začíná rozvíjet příklon ke konceptuální a akční tvorbě. Přelomovou byla výstava v Dolních Kounicích v roce 1980, která byla rozehnána policií a výtvarníci a hudebníci byli na 24 hodin zadrženi. Od té doby se Laco profiloval stále více jako protirežimní umělec. Sešlo také z jeho studia na Akademii výtvarných umění v Praze. Živil se jako stavební dělník nebo jako topič v kotelně na Špilberku a umělecké tvorbě se věnoval ve volném čase. Dnes je Garaj znám především jako malíř, sochař a vitrážista.
Výstavu je možné navštívit do 29/6/2019.

Partnerem pořadu je Schrott Gallery.

----------------------------------------------------------------

exhibition

6/6/2019
18:00
Schrott Gallery, Křenová 10

Laco Garaj: Sixty
Opening of the exhibition with the participation of the author.

Laco Garaj (* 1959) returns to Schrott Gallery after a year with an exhibition he prepared for his birthday. There will be a retrospective of his older works, we will select drawings and gouaches of smaller formats that have not been displayed before. You can also look forward to large-format paintings from a cycle that is being currently created in Laco's new studio on the banks of the Dyje River. In his most recent works, the author has tried some techniques unusual for him so far, where the use of sprays and fluorescent colours are the most significant. It's possible that this year's set of large-format paintings will represent a step into a new creative chapter for this artist.
Laco Garaj studied sculpture at SUPŠ Brno. In 1978-80 he was a part of a beatnik community of artists around Václav Stratil in Olomouc. Here Laco develops his tendency towards conceptual and active creation. A breakthrough exhibition in Dolní Kounice in 1980 was dispersed by the police and the artists and musicians were detained for 24 hours. Since then, Laco has become more and more an anti-regime artist. Thus also his studies at the Academy of Fine Arts in Prague fell through. He made his living as a construction worker or as a stoker in a boiler room at Špilberk castle and focused on art in his free time. Today, Garaj is known primarily as a painter, sculptor and vitrageist.
The exhibition can be seen until 29/6/2019.

Programme partner: Schrott Gallery.Map Schrott, Křenová 291/10, 60200 Brno, Czech Republic, Brno, Czech Republic
Report a problem

Are you going to this event?

Advertisement