Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
Advertisement
Oh Snap, this is a past event! 😵

Do you want to get notified when this event happens again?

Fridays for Future - BRNO | Středoškolská stávka za klima

Advertisement

Fridays for Future - BRNO | Středoškolská stávka za klima


ENGLISH BELOW
Brno je v tom taky!

Program:
9:00 zahájení// NÁMĚSTÍ SVOBODY
9:30 úvodní proslov
9:45 pochod
11:00 projevy// NÁMĚSTÍ SVOBODY
---
Jako studenti a studentky středních škol jsme znepokojeni postojem společnosti a politiků ke změnám klimatu. Ve školách se vzděláváme kvůli naší budoucnosti, která nás možná vůbec nečeká. Rozhodli jsme se jednat. Inspirováni šestnáctiletou Gretou Thunberg ze Švédska a tisíci studentů a studentek po celém světě se připojujeme ke globální stávce za klima. V pátek dne 15. března vyjdeme do ulic. K čemu sedět ve školních lavicích, když dospělí a ti, kteří rozhodují o naší budoucnosti, nedělají nic pro to, abychom vůbec nějakou měli?

V tentýž den se uskuteční studentské stávky ve více než 50 zemích světa. Podobné stávky probíhají po celém světě od loňského září, kdy tehdy patnáctiletá švédská studentka Greta Thunberg přestala na protest proti neřešení změn klimatu chodit každý pátek do školy. Prohlášení lze podepsat na webových stránkách fridaysforfuture.cz.

#stávkazaklima #fridaysforfuture

Jak se zapojit?
Sledujte nás na sociálních sítích. 15.3. se budou kontat stávky ve velkých městech (Praha, Brno a Ostrava a další). Brzy zveřejníme více informací.
Zorganizujte stávku na své škole a dejte nám vědět.
Podepište naše prohlášení!
Mluvte o stávce za klima s lidmi okolo sebe!

ENGLISH
Brno's in it too!
Brno je v tom taky!

Program:
9:00 start// NÁMĚSTÍ SVOBODY
9:30 opening speech
9:45 march
11:00 speeches// NÁMĚSTÍ SVOBODY
---
We as high school students are in strong disagreement with the stance of society and politicians in context of climate change. We go to schools to educate ourselves for a future, which is seemingly not coming, so we have decided to proceed. Inspired by 16years old Greta Thunberg from Sweden and thousands of students from all over the world we are joining the global strike for climate. On friday, the 15th of march, we will come out to the streets. Why sit in school, when adults and those, who decide about are future, are doing nothing to ensure we will even have one?

During the same day, strikes for climate are going to occur in more than 50 other countries. Similar strikes are happening all around the world since last september, when swedish students Greta Thunberg, who was only 15 year old back then, stopped going to school each friday, to protest again no political action within the climate change. Our declaration is opened for signing on the website fridaysforfuture.cz.

#stavkazaklima #fridaysforfuture

How you can join us?

Follow our social media. 15.3. join the strikes occurring in highly populated towns (Prague, Brno, Ostrava, ...). Soon we will post more information.

Organize a strike in your school and let us know!
Sign our declaration!
Talk about the strike for climate with people around you!You may also like the following events from Fridays For Future Česká republika:

Map Brno, Náměstí Svobody, Czech Republic
Loading venue map..
Report a problem

Are you going to this event?

Organizer

Fridays For Future Česká republika
Advertisement