Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
Advertisement
The event you are looking at is a past event. Check out this upcoming event Randprogramma SOLO 20 - Julika Rudelius invites Matt Cornell happening on Thu Feb 21 2019 at 08:00 pm at Club SoloKloosterlaan 138, 4811EE Breda, Breda, Netherlands

SOLO 20 - Julika Rudelius

Advertisement

SOLO 20 - Julika Rudelius


ENGLISH BELOW

Het oeuvre van Julika Rudelius (Duitsland, 1968; woont en werkt in Amsterdam) bestaat uit films, video’s en performances. Samen vormen ze een arsenaal aan grensverleggende en uitgesproken werken over thema’s als geld, schoonheid, emotionele afhankelijkheid, macht en misbruik van macht.

Vaak gaan haar werken over de financiële elite en hoe die de samenleving beïnvloedt. Ze gebruikt stereotypen en vooroordelen als middel om haar onderwerpen scherp te krijgen. Haar personages zijn reële mensen met echte gevoelens, die we graag geloven. Maar in haar kunstmatig geregisseerde monologen worden de intimiteit en expressie geënsceneerd. Rudelius balanceert daarin met precisie tussen verleiden en afstoten.

In Club Solo toont Rudelius naast drie video-installaties voor het eerst een serie tekeningen. Daarin gaat ze op een nieuwe manier om met de enscenering en stilering van beelden. De tekeningen zijn een persoonlijke assemblage over afhankelijkheid, onderwerping en indoctrinatie. Ze komen voort uit herinneringen en angsten – ervaringen die niet zijn te filmen of te fotograferen.

De keuze van M HKA
M HKA reageert op de tentoonstelling van Rudelius met twee werken van Koka Ramishvili (Tbilisi, Georgië). Hij maakt gebruik van verschillende media en thema’s waarmee hij reageert op de veranderingen in waarden die hij signaleert in de samenleving. De reeks zwart-witfoto’s War From My Window, 1991-1992 is een commentaar op de bloederige conflicten in Georgië na de onafhankelijkheidsverklaring van 1991. De zwart-wit video Change, 2005 is een van de belangrijkste werken van Ramishvili. Het was te zien op de Biënnale van Venetië in 2009.

ENGLISH
The oeuvre of Julika Rudelius (Germany, 1968; lives and works in Amsterdam) comprises films, videos and performances. Together, these make up an arsenal of boundary-breaking and outspoken works on themes such as money, beauty, emotional dependence, power, and abuse of power.

Her works often involve the financial elite and the way it affects society. She uses stereotypes and prejudices as a tool to focus her topics. Her characters are real people with real feelings, which we readily believe. But intimacy and expression are merely staged in her artificially scripted monologues. This is where Rudelius strikes a precise balance between attraction and repulsion.

Alongside three video installations, Rudelius will be showing a series of drawings for the first time at her Club Solo exhibition. This series introduces a new way of visual staging and stylisation. The drawings make up a personal assemblage about dependency, submission and indoctrination. They are based on memories and fears – experiences that can’t be captured on film.

M HKA’s choice
M HKA will be responding to Rudelius’ exhibition by showing two works by Koka Ramishvili (Tbilisi, Georgia). He reacts to the changes in values he observes in society through a variety of media and themes. The series of black-and-white photographs War From My Window, 1991-1992 is a commentary on Georgia’s violent conflicts following the country’s declaration of independence in 1991. The black-and-white video Change, 2005 is one of Ramishvili’s most important works. It was also shown at the Venice Biennale of 2009.You may also like the following events from Club Solo:

Liked this event? Spread the word :

Map Club SoloKloosterlaan 138, 4811EE Breda, Breda, Netherlands
Loading venue map..
Report a problem

Are you going to this event?

Advertisement