Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
Advertisement

Webinár - BOZP - chemické látky a zmesi na pracovisku

Advertisement

Webinár - BOZP - chemické látky a zmesi na pracovisku


BOZP a európska legislatíva REACH — súvislosti a dopady pre kontrolu rizík na pracoviskách. Limitné hotnoty SR, EÚ a DNEL, DMEL. Kontrola expozície na pracovisku.Map Find Tickets, Bratislava
Loading venue map..
Report a problem

Are you going to this event?

Advertisement

More Events in Bratislava

Explore More Events in Bratislava