Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
Advertisement
Oh Snap, this is a past event! 😵

Do you want to get notified when this event happens again?

Riešenie konfliktov v škole z pozície riadiaceho zamestnanca

Advertisement

Riešenie konfliktov v škole z pozície riadiaceho zamestnanca


FUNKČNÉ AKTUALIZAČNÉ VZDELÁVANIE pre pedagogických a odborných zamestnancov

Rozsah: 45 hodín

Cieľová skupina:
Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec v kariérovej pozícii riaditeľ, zástupca riaditeľa, hlavný majster odbornej výchovy, vedúci vychovávateľ a vedúci odborného útvaru, ktorý spĺňa kvalifikačný predpoklad vzdelania v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 437/2009 Z. z.

Cieľ:
Udržiavanie profesijných kompetencií potrebných na výkon riadiacich činností v oblasti riešenia konfliktov.

Obsah:
1. Tematický celok: Konflikt
2. Tematický celok: Riešenie konfliktov
3. Tematický celok: Komunikácia ako prostriedok pri riešení konfliktov
4. Tematický celok: Neverbálna komunikácia a konflikty
5. Tematický celok: Vedúci riadiaci zamestnanec ako mediátor

Cena: 99 €

Doklad o ukončení: Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania.

Viac informácií na našej webovej stránke:
https://cdv.uniba.sk/vzdelavanie-pedagogov/vzdelavanie/riesenie-konfliktov-v-skole-z-pozicie-riadiaceho-zamestnanca/You may also like the following events from Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského:

Map Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského, Odbojárov 10/a, 83104 Bratislava, Slovakia, Bratislava, Slovakia
Loading venue map..
Report a problem

Are you going to this event?

Organizer

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
Advertisement