Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
Advertisement
Oh Snap, this is a past event! 😵

Do you want to get notified when this event happens again?

Kurz ruského jazyka pre seniorov

Advertisement

Kurz ruského jazyka pre seniorov


04.03. - 27.05.2019
24 vyučovacích hodín, 1x 2 vyučovacie hodiny týždenne
Pondelok: 09.30 - 11.00

Cieľom jazykového kurzu je zopakovať a zlepšiť jazykové znalosti z ruského jazyka a naučiť sa konverzovať o základných témach každodenného života.

Obsahom kurzu sú témy, s ktorými sa frekventanti pravidelne stretávajú v bežnom živote – moja rodina, priatelia, voľný čas, práca, cestovanie, nakupovanie, šport, lekár. Študenti sa naučia konverzovať na témy: život v meste, dom a bývanie, príroda. Zaujímavou témou v tomto kurze je aj kultúra a turistické atrakcie Ruska. Študenti si precvičia zásady výslovnosti v ruštine a ruskej abecedy, jednoduché písomné formy – oznámenie, pozvánka, súkromný a oficiálny list. Okrem práce s učebnicou budú študenti vzdelávaní i formou doplnkového čítania umeleckej literatúry, publicistiky, kinematografie.

Cieľová skupina: študenti UTV a verejnosť nad 50+

Cena: 99,50 €

Viac informácií nájdete na našej webovej stránke:
https://cdv.uniba.sk/vzdelavanie-pre-verejnost/vzdelavanie/cudzie-jazyky/programy/kurz-ruskeho-jazyka-pre-seniorov/You may also like the following events from Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského:

Map Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského, Odbojárov 10/a, 83104 Bratislava, Slovakia, Bratislava, Slovakia
Loading venue map..
Report a problem

Are you going to this event?

Organizer

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
Advertisement