Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
Advertisement
The event you are looking at is a past event. Check out this upcoming event Kreatívne raňajky happening on Thu Mar 28 2019 at 08:00 am at Creative Point, Karadžičova 2 - Twin City Blok A, 811 09 Bratislava, Slovakia, Bratislava, Slovakia

Kreatívne raňajky

Advertisement

Kreatívne raňajky


Príď si k nám spríjemniť ráno a porozprávať sa s kreatívnymi ľuďmi!

Prvé „Kreatívne raňajky“ v tomto roku budú venované 3D tlači!

Diskusia s našimi hosťami vedená tímom Creative Point, do ktorej sa môžeš kedykoľvek zapojiť. Príjemné ráno ti spestrí krásne prostredie a domáce pečené občerstvenie s rannou kávičkou alebo čajíkom.

Našimi hosťom bude Peter Svoboda, ktorý sa 3D tlači venuje už od roku 2013. Jeho záujem odštartovala snaha nahradiť chýbajúcu šachovú figúrku a viedla až k prototypu robotického ramena pre stavbu reálnych domov z betónu. V roku 2013 založil web www.3dimenzia.sk, kde dodnes predáva 3D tlačiarne rôzneho druhu a rozmerov. So svojim tímom natrafili pri práci na rôzne problémy a to ich doviedlo k výrobe vlastných 3D tlačiarní veľkých rozmerov a prišli tak na trh s inovatívnym konceptom. Tak neváhaj a príď sa o jeho práci dozvedieť viac!

KEDY?
Kreatívne raňajky sa uskutočnia vo štvrtok 28.februára 2019 v čase od 8:00 do 9:00 hod.

KDE?
V priestoroch Coworkingu NPC
Slovak Business Agency
Národné podnikateľské centrum
Karadžičova 2 - Twin City Blok A
811 09 Bratislava

NEZABUDNITE SI PRINIESŤ:
- kreativitu a dobrú náladu :)

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV JE LIMITOVANÝ!
Účasť je bezplatná.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade veľkého počtu záujemcov o podujatie, môžeme uprednostniť nových žiadateľov, ktorí doposiaľ nemali možnosť čerpať ponúkanú bezplatnú službu. V takomto prípade, vás o tom budeme individuálne informovať.

REGISTRÁCIA NA KREATÍVNE RAŇAJKY:
https://www.npc.sk/sk/events/kreativne-ranajky/

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez email
Y3JlYXRpdmVwb2ludCB8IG5wYyAhIHNr
Tešíme sa na Vás!

Kreatívne raňajky, ako jednorazová ad hoc forma skupinového poradenstva „Špeciálne workshopy“, sa organizujú v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj / Kód projektu ITMS2014+ 313041I861.

PODMIENKY:
Účastník musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji.
*Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja alebo študenti s trvalým bydliskom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

ALEBO

Účastník musí byť podnikateľ
- právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;
- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;
- má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji;
- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania; Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

1. Prečo iba Bratislavský kraj?
Kreatívne raňajky sa realizujú v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.6 Creative Point.You may also like the following events from Creative Point:

Map Creative PointKaradžičova 2 - Twin City Blok A, 811 09 Bratislava, Slovakia, Bratislava, Slovakia
Loading venue map..
Report a problem

Are you going to this event?

Advertisement