Create Event
Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Advertisement
Fyzioterapia po prode

Fyzioterapia po pôrode

Sat Nov 07, 2020
Fyzioterapia po pôrode

Time Sat Nov 07 2020 at 10:00 am to 07:00 pm

(add to calendar)

Fyziocentrum Zdravo a Fit, Kopčianska 8A, 851 01 Bratislava, Slovakia, Bratislava, Slovakia

Advertisement

Fyzioterapia po pôrode, 7 November | Event in Bratislava | AllEvents.in Fyzioterapia po pôrode
Priebeh: Vzdelávacia aktivita prebieha formou teoretického základu a praktického vykonania vyšetrovacích, terapeutických a tréningových techník. Workshop je náhľadom do rozsiahlej problematiky.

S blížiacim sa termínom kurzu rastie aj jeho cena, nepremeškajte zvýhodnenú ponuku! Navyše, pri zakúpení všetkých troch nadväzujúcich kurzov
Fyzioterapia v tehotenstve (6. 11. 2020)
Fyzioterapia po pôrode (7. 11. 2020)
Fyzioterapia svalov panvového dna (8. 11. 2020)
získate zľavu 3x 130 eur = 300 eur. Vyberte si variant Fyzioterapia v tehotenstve + po pôrode + svalov panvového dna​! Kúpa balíčka je možná iba do vyčerpania zvýhodnených balíčkov.

Kurz je v procese schvaľovania a prideľovania kreditov od SKF.

Časový rozvrh workshopu:

9:00 – 13:00 hod.
Úvod
Žena po pôrode – šestonedelie a obdobie po ňom
Vplyv tehotenstva a pôrodu na pohybový systém
Lokálne zmeny v pohybovom systéme a ich vplyv na pohybový systém
Fyzio – diagnostika, terapia, tréning
Brucho – mobilizácia jazvy po sekcii, povolená brušná stena, diastáza, vnútrobrušný tlak a iné.
Diastáza – základné testy, špecifické testy, terapia, tréning, pomôcky, tejping, brušný pás
Panva – stabilita, bolesti panvy
Pavnové dno – PERFECT test, mobilizácia jazvy po epiziotómii, tréning, elektrostimulácia, pomôcky
Globálne zmeny v pohybovom systéme a ich vplyv na pohybový systém
Vzájomná spolupráca svalov panvového dna ,bránice a brušných svalov (valec)
Popôrodné komplikácie
13:00 – 14:00 OBED
14:00 – 18:00 hod.
Fyzioterapia v období šestonedelia
ADŽ /aktivity denného života a tréning počas nich/
Ukážková lekcia

Pre účastníkov workshopu je možnosť prísť na reálnu lekciu kurzu FITMAMA po pôrode alebo FITMAMA fyziotréning po dohode s lektorkou.

Komu je kurz určený: fyzioterapeutom, lekárom, trénerom, pôrodným asistentkám, dulám, laktačným poradkyniam

Úroveň podujatia: celoslovenská
Vzdelávacia aktivita je schválená Slovenskou komorou fyzioterapeutov a sú jej pridelené kredity. Účastník získava osvedčenie o účasti.
Lektor: Mgr. Zuzana Woleková
Vyštudovala fyzioterapiu (magisterské štúdium) na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Získala špecializáciu v dvojročnom špecializačnom štúdiu zameranom na liečbu vybraných štrukturálnych a funkčných porúch pohybového systému na SZU v Bratislave. Doplnila si trénerské vzdelanie I. stupňa na FTVŠ v Bratislave. Počas štúdia a po ňom získala praktické odborné vedomosti na zahraničných stážach v špecializovanej nemocnici na respiračné ochorenia v nemeckom Solingene a na rehabilitačnej klinike v Austrálii – Sydney. Po škole pracovala v Detskej fakultnej nemocnici v Bratislave, v ProBios Bratislava, vo Falck healthcare, v Centre Aktívnej Fyzioterapie. Momentálne má vlastnú prax. Je autorkou celostného rehabilitačného systému POSTNATAL pre ženy po pôrode. Je lektorkou kurzov zameraných na problematiku gynekologickej fyzioterapie doma a v zahraničí. Vedie diplomové práce, vystupuje na konferenciách, tlačovkách, prispieva článkami do rôznych časopisov a portálov. Je hosťom v televíznych reláciách.
Je členkou Slovenskej komory fyzioterapie. Držiteľkou licencie pre výkon zdravotníckeho povolania v povolaní fyzioterapeut a licencie na výkon činnosti odborného zástupcu v povolaní fyzioterapeut.

Školenia:
Fyzioterapia pri dysfunkcii svalov panvového dna a inkontinencie moču - lektorka akreditovaného kurzu MZSR
Manuálna terapia - certifikovaná pracovná činnosť - SZU
Liečba niektorých druhov funkčnej ženskej sterility metódou L. Mojžíšovej
Liečba funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému - špecializačné štúdium SZU
Dysfunkcia panvy, panvového dna a inkontinencia - akreditovaný kurz MZČR - Klatovy - FyzioP
Fit v tehotenstve - Klatovy
Fit po pôrode – lektorka kurzu – FyzioP, Klatovy
Panvové dno a jeho paradox - Bangkok, Thajsko - komplexné školenie
Fyzioterapia a fyziotréning v tehotenstve - lektorka školenia Zdravo a Fit
Fyzioterapia a fyziotréning po pôrode - lektorka školenia Zdravo a Fit
Fyzioterapia a fyziotréning svalov panvového dna - lektorka školenia Zdravo a Fit
Lymfatická masáž
Má absolvované kurzy Pilates, Joga (Thajsko), Redcord, Funkčný tréning, DNS a iné
www.gynfyzio.skAlso check out other Workshops in Bratislava, Health & Wellness Events in Bratislava.

Tickets

Tickets for Fyzioterapia po pôrode can be booked here.

Search by related topics in Bratislava
Hosted by
About The Host: Odborné školenia a kurzy pre fyzioterapeutov, trénerov a konferencie. Najlepší domáci a zahraniční lektori, odborné články.
Website Link: http://zdravoafit.sk
Nearby Hotels Fyziocentrum Zdravo a Fit, Kopčianska 8A, 851 01 Bratislava, Slovakia, Bratislava, Slovakia
Report a problem ?

Event Information

Date & Time

Sat Nov 07, 2020
Add to Calendar

Date & Time

Sat Nov 07 2020 at 10:00 am to 07:00 pm
Add to Calendar

Location

Fyziocentrum Zdravo a Fit, Kopčianska 8A, 851 01 Bratislava, Slovakia, Bratislava, Slovakia

Advertisement
Advertisement

Planning for an event?

List your events for free and make sure your audience never miss an event from you!

Create Events