X
Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
Advertisement

Žijem vedu naživo 2018

Booking Inquiry
Request a callback from the organizer.
Advertisement

Žijem vedu naživo 2018


Hlavnou úlohou konferencie Žijem vedu naživo je sprostredkovať stretnutie slovenských vedcov, pôsobiacich doma a v zahraničí, predstaviť ich príbehy, iniciovať diskusiu a motivovať. Začíname tradíciu výročných stretnutí, ktoré budú každoročne prinášať to najzaujímavejšie z diania vo vede v kontexte práce a prínosu slovenských vedcov po celom svete. Cieľom je pripravovať motivujúce podujatie, na ktorom sa odprezentujú inšpiratívne osobnosti z domácej aj medzinárodnej scény, s jasnou víziou o fungovaní excelentných vedeckých tímov a pracovísk. Náplňou pripravovanej konferencie je vytvoriť priestor na spoznávanie vedcov, nadväzovanie spoluprác v rámci akadémie, sprostredkovanie spolupráce so zástupcami organizácií a firiem s vedeckým zameraním, ponuky medzinárodných stáží, mentoringu, ale aj diskusia o aktuálnych problémoch vedcov (nielen) na Slovensku a hľadanie riešení týchto problémov.


Registrácia na http://eepurl.com/dFWgUL.Also check out other Nonprofit Events in Bratislava.

Liked this event? Spread the word :

Tags
Map Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Mlynské luhy 4, 821 05, Bratislava, Slovakia
Loading venue map..
Report a problem

Are you going to this event?

Advertisement

More Events in Bratislava

Explore More Events in Bratislava