Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
Advertisement
Oh Snap, this is a past event! 😵

Do you want to get notified when this event happens again?

Seminar: Responsabilul cu protectia datelor

Advertisement

Seminar: Responsabilul cu protectia datelor


Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR), a cărui aplicare s-a produs începând cu data de 25 mai 2018, recunoaște responsabilul cu protecția datelor (DPO) ca un actor-cheie în noul sistem de protecție a datelor cu caracter personal, atât prin prisma obligativității desemnării sale de către autoritățile sau organismele publice, ori de către anumiți operatori sau persoane împuternicite de aceștia, cât și prin prisma nivelului de experiență și al pregătirii profesionale, respectiv a locului și rolului său în arhitectura organizațională.

Luând în considerare obligațiile pe care operatorii și persoanele împuternicite de aceștia le au, potrivit regulamentului, pentru a asigura conformarea activității proprii cu prevederile GDPR, rolul responsabilului cu protecția datelor este esențial inclusiv pentru evitarea aplicării noului regim sancționator, foarte sever, instituit de GDPR.

În luna noiembrie 2017 Clasificarea Ocupațiilor din România a fost completată cu o nouă ocupație, aceea de responsabil cu protecția datelor. Pentru aplicarea concretă se impune analizarea acestei instituții importante a GDPR și prin prisma acestui aspect, dar și a celorlalte aspecte ce vizează statutul aplicabil, desemnarea, locul, rolul, atribuțiile și răspunderea responsabilului cu protecția datelor, dar și evitarea conflictelor de interese ori asumarea rolului de punct de contact în legătură cu autoritatea națională de supraveghere.
_________________________________
TEMATICA EVENIMENTULUI

⏹ Noțiuni generale privind responsabilul cu protecția datelor
⏹ Desemnarea responsabilului cu protecția datelor
⏹ Funcția responsabilului cu protecția datelor
⏹ Sarcinile responsabilului cu protecția datelor
⏹ Responsabilul pentru protecția datelor angajat în baza unui contract de muncă
⏹ Responsabilul pentru protecția datelor angajat într-o funcție publică, pe baza unui raport de serviciu
⏹ Responsabilul pentru protecția datelor - parte a unui contract de servicii
⏹ Responsabilul pentru protecția datelor - reprezentant comun al unui grup de întreprinderi
⏹ Responsabilul pentru protecția datelor - unic pentru mai multe autorități sau organisme publice
⏹ Responsabilul pentru protecția datelor – conducător al unei structuri specializate
⏹ Consultant sau angajat care, fără a fi DPO, îndeplinește sarcinile acestuia
⏹ Concluzii/Întrebări & răspunsuri
____________________________________
BENEFICIILE PARTICIPANTILOR

⏹ Afli cine poate fi și cum desemnezi responsabilul cu protecția datelor
⏹ Știi care sunt atribuțiile ofițerului DPO
⏹ Cunoști cum să eviți conflictele de interese ale responsabilului cu protecția datelor
⏹ Te informezi despre rolul de punct de contact cu autoritatea națională de supraveghere
____________________________________
Lectorul evenimentului: Irina Alexe

Detalii și înscriere la adresa: https://info.wolterskluwer.ro/responsabilul-cu-protectia-datelor-dpo/

Vă așteptăm!You may also like the following events from Wolters Kluwer Romania:

Map Belfort Hotel - Brașov, str. Constantin Dobrogeanu Gherea, nr. 4, 500003 Brasov, Romania, Brasov, Romania
Loading venue map..
Report a problem

Are you going to this event?

Organizer

Wolters Kluwer Romania
Advertisement