Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
Advertisement

NDCWales / CDCCymru: Discover Dance

Advertisement

NDCWales / CDCCymru: Discover Dance


"A ridiculously amazing afternoon dancing with National Dance Company Wales.”

The perfect 90-minute introduction to dance.

DISCOVER DANCE is a lively, open and relaxed introduction to dance stage shows.

In the first half, you’ll learn what it’s like to be a professional dancer, from our morning warm up to how we choreograph a performance. You’ll get a chance to join in our exercises from your seats or get involved on stage.

After the interval, we’ll perform our new dance piece Revellers’ Mass by Caroline Finn which is about a mysterious feast, where the guests don't always behave as they should and nothing is quite as it seems. It is inspired by some famous paintings and is beautiful, chaotic and slightly mad!

Lets #GetDancing


Discover Dance can be experienced by families, groups and schools. For group discounts please contact the venue or for workshop packages email aW5mbyB8IG5kY3dhbGVzICEgY28gISB1aw==

--------------------------------

"P’nawn rhyfeddol tu hwnt yn dawnsio gyda Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru.”

- Dysgu ychydig o symudiadau o'ch sedd
- Cyfle i ddawnsio ar y llwyfan
- Gwylio sioe ddawns
- Cyfle i holi’r dawnswyr

Y cyflwyniad 90 munud perffaith i ddawns.

Mae DARGANFOD DAWNS yn gyflwyniad bywiog, agored ac anffurfiol i sioeau dawns ar y llwyfan.

Yn yr hanner cyntaf, byddwch yn dysgu sut beth yw bod yn ddawnsiwr proffesiynol, o'n sesiwn gynhesu yn y bore i sut rydym yn coreograffu perfformiad. Cewch gyfle i ymuno yn ein hymarferion o'ch sedd neu ymuno â ni ar y llwyfan.

Ar ôl yr egwyl, byddwn yn perfformio ein darn dawns newydd, Revellers’ Mass gan Caroline Finn, ynghylch gwledd ddirgel lle nad yw’r gwesteion bob amser yn ymddwyn fel y dylent ac mae pethau braidd yn wahanol i’r hyn a welwn ar yr wyneb. Mae wedi’i ysbrydoli gan baentiadau enwog ac mae’n hardd, yn llawn helynt a mymryn yn wallgof!

#DewchiDdawnsioYou may also like the following events from National Dance Company Wales:

Liked this event? Spread the word :

Map Grand Theatre Blackpool, 33 Church Street, FY1 1HT Blackpool, Blackpool, United Kingdom
Loading venue map..
Report a problem

Are you going to this event?

Organizer

National Dance Company Wales
Advertisement

More Events in Blackpool

Explore More Events in Blackpool