Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
Advertisement
Oh Snap, this is a past event! 😵

Do you want to get notified when this event happens again?

Legend of The Five Ring LCG - Elemental Championships 2019

Advertisement

Legend of The Five Ring LCG - Elemental Championships 2019


FOR ENGLISH CHECK BELOW

?? PL ??
Turniej kolekcjonerskiej gry karcianej Legenda Pięciu Kręgów
- turniej z serii Elemental Championships, prestiżowy, w którym najlepsi gracze reprezentujący klany otrzymają możliwość zagłosowania na nowe role (Elemental role), zaś zwycięzca otrzyma zaproszenie na turniej Winter Court World Championship!

To będzie na pewno jeden z ciekawszych turniejów Legendy organizowany przez nas w tym roku. Warto już teraz zarezerwować sobie czas i oczywiście zaprosić znajomych graczy. Pula nagród jest bardzo bogata i spodziewamy się dobrej frekwencji!

--------------------
? Data: 24 marca 2019 (niedziela)
? Zapisy: g. 9:00 - 10:30
? Godzina startu gier: 10:30
? Zakończenie:
- rundy szwajcarskie ok. g. 16:00
- finały ok. g. 19:30
? Format: Talie standardowe, rozgrywka 1 vs. 1
? Ranga turnieju: Formal Tier
? Rundy: Advanced tournament structure
- rozegramy rundy w systemie szwajcarskim w liczbie zależnej od liczby uczestników + finały w systemie pucharowym
? Wpisowe:
- w prerejestracji (do dnia 17.03.2019): 60 zł / 15 Euro
- w dniu turnieju: 70 zł / 17 Euro

? Wpisowe na turniej można będzie opłacić na miejscu kartą.

--------------------
? Zasady turnieju ?
▶️ Turniej jest rozgrywany zgodnie z oficjalnymi zasadami gry Legenda Pięciu Kręgów: Gra Karciana.
▶️ Podczas rozgrywania turnieju zastosowanie mają aktualne dokumenty
- FFG Fundamental Event Document
- L5C Tournament Regulations
Dokumenty dostępne na stronie wydawcy gry: https://www.fantasyflightgames.com/en/op/l5r-lcg/
▶️ Możliwość udziału w turnieju ma każdy gracz, który posiada talię do gry, z kartami legalnymi w formacie rozgrywek.
▶️ ? Podczas rejestracji w dniu turnieju gracz musi oddać organizatorowi spis talii którą rozegra turniej.
▶️ Ranga tego turnieju została ustalona przez wydawcę gry na poziom Formal Tier.
▶️ W nagłych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków turnieju jak i jego odwołanie.

--------------------
? Prerejestracja ?
Prerejestracji na turniej można dokonać:
- pisząc komentarz w tym wydarzeniu
- piszą email na adres: c2tsZXAgfCBzdHJlZmEtZ3J5ICEgcGw=
- odwiedzając nasz sklep
Podczas prerejestracji należy podać: Imię, Nazwisko oraz miejscowość.

Potwierdzeniem prerejestracji jest wpłata wpisowego:
- w walucie PLN (60 zł) na konto:
04 1140 2017 0000 4002 0262 9764
- w walucie EURO (15 Euro) na konto:
23 1140 2004 0000 3112 0416 9637

--------------------
?️ Nagrody ?️
▶️ Uczestnik turnieju otrzymuje na wstępie zestaw pięciu kart Prowincji w wersji promo oraz jedną kartę promocyjną Imperial Palace.
▶️ Top 16 graczy otrzymuje zestaw graficznych koszulek na karty: na Dynasty Deck oraz Conflict Deck.
▶️ Top 8 graczy otrzymuje playmatę do gry z unikalną grafiką Elemental Championships.
▶️ Top 4 graczy otrzymuje zestaw znaczników Ring tokens.
▶️ Top 2 graczy otrzymuje znacznik honoru - Honor bid dial.
▶️ Zwycięzca turnieju otrzymuje tytuł Elemental Champion 2019 wraz z trofeum upamiętniającym to wydarzenie. Otrzyma także zaproszenie na turniej Winter Court World Championship wraz ze specjalnym "kwiatem lotosu" potwierdzającym zdobyte zaproszenie.
▶️ W przypadku gdy zwycięzca turnieju będzie już w posiadaniu zaproszenia na turniej wówczas przechodzi ono na gracza z niższej pozycji.
▶️ Top 2 graczy reprezentujących każdy z klanów (czyli łącznie do 16 graczy) otrzymuje specjalne karty uprawniające do oddania głosu na nowe Elemental role.
▶️ Top 8 graczy reprezentujących na turnieju dany Element otrzyma plastikową kartę roli Keeper/Seeker dla danego Elementu (łącznie do 40 graczy).
▶️ Jedna Playmata będzie rozlosowana wśród uczestników zajmujących miejsca 17 i dalsze.
▶️ Jeden zestaw koszulek będzie rozlosowany wśród uczestników zajmujących miejsca 17 i dalsze.
▶️ Nagroda specjalna: zestaw pięciu kart Keeper/Seeker dla każdego elementu będzie wydany dla osoby, która przybędzie na turniej z najdalszej miejscowości (decyduje Google Maps :) )

Nagrody można podejrzeć na stronie wydawcy gry: https://www.fantasyflightgames.com/en/news/2018/12/21/provincial-glory/

---------------------
Regulamin turnieju + RODO:
▶️ Organizatorem turnieju jest Centrum Hobbystyczne "Strefa" S.C. Roman Cupek Kamil Nowak, zarejestrowane jako działalność gospodarcza pod numerem NIP: 5471918705.
▶️ Uczestnikiem turnieju jest osoba, która wyrazi chęć udziału, dokona rejestracji (w tym opląty wpisowego) oraz spełni warunki umożliwiające jej podjęcie rozgrywek, t.j. w przypadku tego turnieju posiadanie własnej talii do gry.
▶️ Uczestnikiem turnieju może być osoba pełnoletnia lub osoba małoletnia po przedłożeniu zgody na udział w turnieju jej rodzica lub prawnego opiekuna. Zgoda może być przedłożona w formie pisemnej lub ustnej, także telefonicznie podczas rejestracji Uczestnika.
▶️ Miejsce prowadzenia turnieju jest miejscem otwartym dla spotkań w atmosferze rodzinnej, dlatego też od Uczestników wymagane jest zachowanie kultury osobistej oraz kultury słowa.
▶️ Organizator na czas turnieju wyznacza osobę lub osoby pełniące funkcję Prowadzącego turniej i/lub Sędziego turnieju. Uczestnicy są zobowiązani do stosowania się do poleceń Prowadzących i Sędziów turnieju.
▶️ Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w ogłoszeniu i/lub regulaminie turnieju przed jego rozpoczęciem, w tym do jego odwołania.
▶️ RODO:
* Administratorem danych osobowych Uczestników turnieju jest Centrum Hobbystyczne "Strefa" S.C. Roman Cupek Kamil Nowak, mieszczące się w Bielsku-Białej, ul. Gazownicza 21A, zarejestrowane jako działalność gospodarcza pod numerem NIP: 5471918705.
* Administrator pobiera i przetwarza od Uczestników niezbędne dane do prawidłowego przeprowadzenia turnieju: Imię i Nazwisko Uczestnika. Dokonanie rejestracji na turniej przez Uczestnika jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestnika na przetwarzanie wymienionych w tym punkcie danych.
* Administrator przetwarza powyższe dane w celach:
- dokonania zapisu na turniej
- prowadzenia turnieju, szczególnie przydzielenia Uczestnika na odpowiednie stanowiska gry oraz umieszczenie go w klasyfikacji turniejowej
- zamieszczenia wyników turniejowych na stronach internetowych należących do Organizatora.
* Uczestnik turnieju a w przypadku małoletniego uczestnika jego rodzic lub opiekun prawny może w każdym momencie zwrócić się do Administratora w celu dokonania zmian danych lub złożenia wniosku o ich usunięcie.
* Uczestnik turnieju a w przypadku małoletniego uczestnika jego rodzic lub opiekun prawny dokonując rejestracji na turniej wyraża także zgodę na upublicznienie swojego wizerunku w relacji z turnieju stworzonej i publikowanej na swoich stronach internetowych przez Organizatora.

--------------------------------------------------------------------------------------
?? ENG ??

Tournament of the card game Legend of Five Rings
- Elemental Championships, a prestigious tournament in which the best players representing clans will be given the opportunity to vote for new clan roles and the winner will receive an invitation to the Winter Court World Championship!

This will definitely be one of the most interesting L5R tournament organized by us this year. It's worth to reserve time and, of course, invite your friends. The prize pool is very rich and we expect a good play with competitive and fun!

--------------------
? Date: 24 March 2019 (Sunday)
? Registration: 9:00 - 10:30
? Game starts: 10:30
? Finish:
- elimination rounds: about 16:00
- finals: about 19:30
? Format: Standard game
? Tournament Tier: Formal
? Rounds: Advanced tournament structure
- elimination rounds in swiss system and finals
? Entry fee:
- pre-registration (until 17.03.2019): 60 PLN / 15 Euro
- on tournament day: 70 PLN / 17 Euro

? Entry fee on tournament day may be paid with credit card.

--------------------
? Tournament rules ?
▶️ The tournament is played in accordance with the official rules of the game Five Legs Legend: Card Game.
▶️ When playing the tournament, current documents apply:
- FFG Fundamental Event Document
- L5C Tournament Regulations
This document you find in official site: https://www.fantasyflightgames.com/en/op/l5r-lcg/
▶️ Every player who has a game deck with legal cards in the format of the tournament has the option of participating in the tournament.
▶️ ? When registering on the day of the tournament, the player must give the organizer a list of the deck which will be played by the tournament.
▶️ The rank of this tournament has been set by the publisher of the game to the level of Formal Tier.
▶️ In an emergency, the organizer reserves the right to change the conditions of the tournament as well as his cancellation.

--------------------
? Pre-registration ?
You may preregister:
- write a comment here
- send email: c2tsZXAgfCBzdHJlZmEtZ3J5ICEgcGw=
- visiting our store
During pre-registration, please provide: Name, Surname city and country.

Confirmation of pre-registration is the entry fee payed:
- in PLN currency (60 PLN) to the bank account:
04 1140 2017 0000 4002 0262 9764
- in EURO currency (15 Euro) to the bank account:
PL23 1140 2004 0000 3112 0416 9637

--------------------
?️ Prizes ?️
▶️ Each participant at an Elemental Championship claims a stunning, extended art version of The Imperial Palace, along with a set of five extended art provinces—Abandoning Honor, Upholding Authority, Appealing to the Fortunes, Seeking the Truth, and Demonstrating Excellence.
▶️ Reach the Top 16 and you will claim two packs of custom sleeves—one for your dynasty deck, and one for your conflict deck—for a total of 100 sleeves.
▶️ Top 8 will receive Elemental Championship playmat featuring the Imperial Palace washed in sunlight.
▶️ Top 4 will receive A complete set of ring tokens. Red on one side. Blue on the other. Printed on white acrylic.
▶️ Top 2 will receive Elemental Championship honor dial. Featuring the Imperial Palace printed atop white acrylic, this honor dial serves as testament to your skill.
▶️ For the WInner: Win a 2019 Elemental Championship, and you’ll claim the title of Elemental Champion, along with the trophy and lotus flower invitation to the Winter Court World Championship that are your due.
▶️ If the winner already possesses an invite to Winter Court, our invite pass down to the next highest-ranked player who does not already possess an invite.
▶️ Additionally, each of the Great Clans will recognize the two samurai who best represent them at an Elemental Championship. As the whole of the Emerald Empire begins to recognize the threat posed by the growing elemental imbalance, the Elemental Championships provide you the opportunity to help restore the balance between the elements—or, at the least, to rekindle your clan's connections to the kami.
▶️ The Top 8 representatives of each element will claim a double-sided plastic elemental role card for that element, with one side featuring the keeper role and the other featuring the seeker role.
▶️ One extra Playmat will be drawn randomly among the participants taking the 17th and further places.
▶️ One extra set of sleeves will be drawn randomly among the participants taking the 17th and further places.
▶️ Special prize: a set of five Keeper / Seeker cards for each Element will be issued for the person who will come to the tournament from the furthest city (Google Maps decides :) )

Prize preview: https://www.fantasyflightgames.com/en/news/2018/12/21/provincial-glory/You may also like the following events from Strefa Gry:

Map Strefa Gry, ul. Gazownicza 21A, 43-300 Bielsko-Biała, Bielsko-Biala, Poland
Loading venue map..
Report a problem

Are you going to this event?

Advertisement