Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
Advertisement
Oh Snap, this is a past event! 😵

Do you want to get notified when this event happens again?

Isuizm - En utstilling inspirert av 90-talls rap og gatekunst

Advertisement

Isuizm - En utstilling inspirert av 90-talls rap og gatekunst


Issue er en visuell kunstner født i Reykjavik i 1984. Turen gikk tidlig til Norge og han vokste opp i Fana i Bergen. Hip hop musikk ble tidlig introdusert via storebroren og da spesielt gangsterrap fra vestkysten av Amerika. Etter et tiår med Tupac, Dr.Dre, Ice Cube og Wu Tang Clan i ørene, ble øynene etterhvert åpnet for graffiti. Da graffiti er en av de fire elementene i hiphop og hypping brukt i musikkvideoer og albumcover, var det naturlig at ungdomsopprøret ble å spraye vegger, broer og underganger. Til å begynne med ble Issue tatt med for å holde utkikk for politiet og hjalp til med å fargelegge bokstaver og lage noe bakgrunn for de store bokstavene. Etterhvert som teknikken med sprayboksen ble bedre startet han også å lage han sine verker. Issue prøvde seg en stund på rapping, men etter to scenebesøk ble alt fokus satt over til skissing og maling.
På sin 20 årsdag fikk han et gavekort i kveldskurs i akrylmaling. Det ble begynnelsen på noe nytt og det kom straks nye ideer med muligheter til å utvikle noe og lage en variert kunst. Da han flyttet til Island 22 år gammel, begynte han å male mye lerreter og fant nye metoder å utrykke seg på. Etter ett år bar det igjen på flyttefot og denne gangen til København, hvor han studerte grafikk og printteknikk. København er en meget anerkjent graffitiby og har en av de mest aktive gatene i verden. Der fikk han muligheten til å utforske graffiti på et høyere nivå og la seg inspirere av den verdensberømte graffitikulturen som er tilgjengelig der. Etter endt skolegang i Kongens København gikk veien derfra gikk hjem til sagaøyen, men med en klarere retning av kunsten, nye planer og ferdigheter til å utvikle seg videre.

Tilbake på Island tok Issue et kurs på kveldskolen i Kopavogi og lærte mer om komposisjon, farger, form, linjer og rom ved kunstneren Ingimar Olafsson. Etter å ha studert våren 2012, registrerte han seg i Litka kunstforening og deltok i fellesutstillinger med foreningen i Reykjavik, deriblandt i rådhuset i Reykjavik, operahuset Harpa og Gallery Art 67. Så videre må nevne solo utstillinger på Eldofninn Restaurant, Lucky Records og Café Milano.

I Bergen har Issue deltatt på fellesutstillinger på Lagunen og Gallery Forrest på Paradis.
I tillegg har han bidratt i Street Art auksjoner i Bergen og Gategaver hvor kunstverk er gitt til veldedighetsformål.

ENGLISH

An exhibition inspired by 90s rap and street art.
Issue is a visual artist born in Reykjavik in 1984. He moved to Norway at an early age and grew up in Fana, Bergen. Hip hop music was introduced to him in 1995 by his older brother and he was hooked immediately on the tunes especially the gangster rap coming from the west coast of America. After a decade of Tupac, Dr. Dre, Ice Cube and Wu Tang Clan in the his ears, he became interested in street art. Graffiti is one of the four elements of hip hop, so it was natural that rebellious youth began spray painting walls, bridges and tunnels. Initially, Issue was introduced as a look out for the police, but also helped to color big letters and to create background art. As his technique became better, he started sketching to make his own pieces. Issue tried rapping for a while but after two stage appearances as a side kick and dropping freestyles, his focus was dedicated to sketching and painting. On his 20th birthday, he got a gift certificate for evening classes in an acrylic paint workshop. This was the beginning of something new and he immediately came up with new plans and saw opportunities to develop and create diverse art. After moving to Iceland when he was 22 years old, he began painting canvases and found new methods to express himself. After a year, it was time to move again and this time to Copenhagen, where he studied graphics and printing techniques. Copenhagen is a highly renowned graffiti city and has one of the most active streets in the world. There he got the opportunity to explore and get involved in the world-famous graffiti culture. After the graduation, he had a clearer direction for his art, many new plans and skills to continue to develop.
Back in Iceland, Issue took a course at the evening school in Kopavogi and learned more about composition, colors, shapes, lines and rooms with the artist Ingimar Olafsson. After studying in the spring of 2012, he registered in the Litka Art Association and participated in joint exhibitions with the association in Reykjavik, including the City Hall in Reykjavik, the concert hall Harpa and Gallery Art 67. He also held solo exhibitions at Eldofninn Restaurant, Lucky Records and Café Milano.
In Bergen, he has participated in joint exhibitions at the Lagunen shopping mall and Gallery Forrest in Bergen.
In addition, he has contributed to Street Art auctions in Bergen and Gategaver where artwork is donated for charitable purposes.Map Sandviksveien 87A, 5036 Bergen, Norge, Bergen, Norway
Loading venue map..
Report a problem

Are you going to this event?

Advertisement