X
Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
Advertisement

Innføring i Motiverende samtale

Advertisement

Innføring i Motiverende samtale


Gjennom to dagers innføringskurs i Motiverende samtale vil deltakerne få en introduksjon til teori, begreper, prinsipper og teknikker i Motiverende Samtale. Det vil bli lagt særlig vekt på etablering av et samarbeidende og ikke-konfronterende fokus i en samtale, gjennom empatisk lytting og bruk av kommunikasjonsferdigheter.

Kurset vil bestå av en blanding av presentasjoner, demonstrasjoner og øvelser.

Det blir lagt vekt på egenaktivitet blant deltakerne og en vil her få anledning til å øve på enkeltdeler i MI i mindre grupper under veiledning av kursholderne.

Mål: Få basiskunnskap om teori og metoder i Motiverende Samtale, få anledning til å prøve ut noe av det gjennom øvelser.

Målgruppe: Helse- og sosialpersonell i kommunene, personell i tiltak for rusmiddelbrukere og spesialisthelsetjenesten

Ansvarlige: Nina Andresen og Solveig Storbækken, Bergensklinikken

Forelesere: Fagpersoner i Stiftelsen Bergensklinikkene, MI trenere fra klinisk Stiftelsen Bergensklinikkene.

Pris: Kr. 600,- (inkl. lunsj/kaffe)You may also like the following events from Stiftelsen Bergensklinikkene:

Liked this event? Spread the word :

Map Stiftelsen Bergensklinikkene, Postadresse:, Bergen, Norway
Loading venue map..
Event details from Report a problem

Are you going to this event?

Organizer

Stiftelsen Bergensklinikkene
Advertisement