Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events

Hilary Hahn

Advertisement

Hilary Hahn


**Please note: English text below**

Bare Bach.

Hilary Hahn har alltid gått sine egne veier. Den amerikanske fiolinisten gav ut sitt første album da hun var 17 år, og forbløffet kritikerne. Ikke bare er Bachs soloverk for fiolin ansett som noe av det mest utfordrende på fiolinrepertoaret, og dermed et dristig valg for en debutplate, men Hahns innspilling var så overbevisende at det fikk en anmelder til å skrive: «Jeg vil gå så langt som å si at jeg aldri har hørt dette legendariske, umulige stykket musikk fremført på høyere nivå, både teknisk og musikalsk».

Tjue år, en stor fanbase, tre Grammy-priser og til sammen 18 innspillinger senere, har fiolinisten returnert til Bach. På albumet som kom i høst har hun spilt inn de resterende tre av hans soloverk for fiolin, og denne sesongen spiller hun Bach-konserter fra Tokyo til San Fransisco – og i Bergen.

Hahn er kjent for sin klare, briljante musikalitet, omfattende tolkninger av et bredt repertoar og en særegen evne til å skape kontakt med publikum. Hun var en tidlig blogger, har nylig gjennomført et Instagram-prosjekt med navn #100daysofpractice for å avmystifisere den kreative prosessen og tar like gjerne med seg fiolinen sin til strikkeklubber og barseltreff som til verdens største konserthaller.

TRANSPORT
​Buss t/r Troldhaugen inkl. i billetten. Bussturen tar ca 30 minutter. Avreise fra Turistinformasjonen kl 17:00 til konsert kl 18:00 og kl 19:00 til konsert kl 20:00, retur fra Troldhaugen kl 19:30 og kl 21:30.

MEDVIRKENDE
​Hilary Hahn fiolin

STØTTET AV
Sparebankstiftelsen DNB – Dextra Musica
Anders Sveaas' Almennyttige Fond
-------------------------------------------------------
Just Bach.

​The American violinist Hilary Hahn has always gone her own way. She astonished critics when she released her first album at the age of 17. Not only are Bach's works for solo violin considered to be amongst the most demanding for the instrument – and thus a daring choice for a debut album – but her performance was so compelling that a reviewer wrote: 'I would go so far as to say that I've never heard this legendary, impossible piece of music played on a higher level, technically and musically, than it is on Hahn's debut CD.'

Twenty years, a great fanbase, three Grammy awards and eighteen recordings later, the violinist returns to Bach. On the album Hilary Hahn released in autumn 2018 she has recorded the remaining three of Bach's works for violin solo, and this season she gives Bach recitals from Tokyo to San Francisco – and in Bergen.

Hilary Hahn is known for her clear, vibrant musicality, her thorough interpretation of a wide variety of works, and an uncommon ability to make contact with her audience. As an experienced blogger, she has recently instigated an Instagram programme – #100daysofpractice – to demystify the creative process, and is equally at home bringing her violin along to a knitting club or maternity course as to the world's greatest concert halls.

TRANSPORTATION
​Bus transfer is included in the ticket. The bus journey is approx 30 min. Departure from the Tourist information in the city center at 17:00 for the concert at 18:00 and at 19:00 for the concert at 20:00. Return from Troldhaugen at 19:30 and 21:00.

CONTRIBUTORS
​Hilary Hahn violin

SUPPORTED BY
The Savings Bank Foundation DNB – Dextra Musica
Anders Sveaas' Charitable FoundationYou may also like the following events from Bergen International Festival:

Map Troldhaugen, Bergen, Norway
Loading venue map..
Report a problem

Are you going to this event?

Organizer

Bergen International Festival
Advertisement

More Events in Bergen

Explore More Events in Bergen