Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
Advertisement
Oh Snap, this is a past event! 😵

Do you want to get notified when this event happens again?

Bergen: Samlingsbasert kurs i Musikkbasert miljøbehandling

Advertisement

Bergen: Samlingsbasert kurs i Musikkbasert miljøbehandling


Samlingsbasert kurs der helsearbeidere får metoder og verktøy slik at de systematisk kan benytte musikk, sang og bevegelse i daglig miljøbehandling.

Kurset gir kunnskap og ferdigheter innen diagnostikk, klinisk observasjon, kartlegging og utforming av individualiserte tiltak. Kartlegging av musikksmak, bruk av uroskjema, videoanalyse, systematiserte samtaler med pasienter og pårørende er eksempel på læringsutbytte. Mellom samlingene gjennomfører deltakerne oppgaver som presenteres på neste samling.

Samlingsbasert kurs i miljøbehandling med bruk av integrert musikk, sang og bevegelse tilbys til ansatte som arbeider nært brukere og pasienter i alle aldre og med ulike sykdommer og lidelser.

Samlingsbasert kurs kan både bygge på ABC Musikkbasert miljøbehandling og tas uavhengig av den. Samlingsbasert kurs er mer omfattende, gir større grad av fordypning og øker graden av spesifikke ferdigheter hos de som arbeider innen helse- og omsorgstjenestene.


Kurset består av seks dager fordelt på tre samlinger (3 dager, 2 dager og 1 dag).

Første samling: 9, 10 og 11 april
Andre samling: 28 og 29 mai
Tredje samling: 22 august

Påmelding via skjema her:

Egenandel er kr 4 000,-

Den dekker kursmateriell og bespisning (lunsj og kaffepauser) alle kursdagene.

Påmeldingsfrist: 26.mars

KURSOPPLEGG:

Tre samlinger (3+2+1 dag)
Fokus på metoder og verktøy
Praktisk hjemmeoppgave mellom samling 1 og 2. Tema:

Musikkbasert miljøbehandling i praksis. Hjemmeoppgaven presenteres på samling 2. Oppfølgende arbeid gjennomføres mellom samling 2 og 3.
Praksisveiledning og fagfellevurdering

LÆRINGSUTBYTTE: Deltakerne skal etter endt kurs ha tilegnet seg metoder og verktøy slik at de systematisk kan benytte musikk,sang og bevegelse i daglig omsorg av eldre-/demente eldre. Samlingsbasert kurs gir kunnskap og ferdigheter innen diagnostikk, klinisk observasjon, kartlegging og utforming av individualiserte tiltak. Kartlegging av musikksmak, bruk av uroskjema, videoanalyse, systematiserte samtaler med pasienter og pårørende er eksempel på læringsutbytte.

Mellom samlingene skal deltakerne gjennomgå teoretisk materiell og gjennomføre tiltak på egen arbeidsplass. Dette skjer i form av en hjemmeoppgave mellom samling 1 og 2, samt oppfølgingstiltak mellom samling 2 og 3.

Hjemmeoppgaver går ut på å planlegge, gjennomføre og beskrive et tiltak innenfor musikkbasert miljøbehandling på en beboer/enkeltperson og/eller tiltak overfor en gruppe beboere. Arbeidet bør beskrive situasjonen før og etter iverksetting av tiltaket, og presenteres på samling 2.


Kommunene kan søke fylkesmannen om tilskudd til opplæring/kompetanseutvikling mv fra tilskuddsordningen «Kommunalt kompetanse og innovasjonstilskudd». Les mer om tilskuddsordningen: https://helsedirektoratet.no/tilskudd/kommunalt-kompetanse-og-innovasjonstilskuddYou may also like the following events from Musikkbasert miljøbehandling:

Map Ellerhusens vei 35, 5043 Bergen, Norge, Bergen, Norway
Loading venue map..
Report a problem

Are you going to this event?

Organizer

Musikkbasert miljøbehandling
Advertisement