Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
Advertisement
The event you are looking at is a past event. Check out this upcoming event Connecting Advanced Materials & Design: nuevos usos de Materials Avanzados y Tecnologías asociadas happening on Thu Apr 25 2019 at 10:00 am at Disseny Hub Barcelona, 38 Plaça de les Glòries Catalanes, Barcelona, Spain

Connecting Advanced Materials & Design: nuevos usos de Materials Avanzados

Advertisement

Connecting Advanced Materials & Design: nuevos usos de Materials Avanzados


Vine el 19 de març a la Jornada Interclúster 'Connecting Advanced Materials and Design: Nous usos dels Materials Avançats.'


En els darrers anys, tant materials avançats com les seves tecnologies associades s’estan convertint en un dels elements clau en la pràctica del disseny de producte, una palanca clau per promoure la innovació i afegir valor als productes.

El coneixement de nous materials pot ser clau per a què aquelles empreses que fabriquen productes puguin generar valor i impacte a través de noves propostes. 

Per tal de poder propiciar un entorn en el qual es pugui generar aquesta innovació és precís que es doni la col·laboració entre perfils multidisciplinars. 

Des del Clúster Disseny i el Cluster de Materials Avançats de Catalunya (ClústerMAV) impulsem conjuntament el proper 19 de març una jornada amb l’objectiu principal de conèixer i aplicar una metodologia d’innovació que permetrà als participants, partint del coneixement de 4 materials innovadors presents al mercat i que seran presentats per 4 empreses de ClústerMAV, trobar-ne nous usos i aplicacions als mateixos.

Al taller, dissenyadors i responsables de producte, disseny o responsables d’I+D+i d'empreses productores, treballaran de forma agrupada i guiada per l’expert Robert Thompson per conèixer a fons les propietats d’aquests 4 materials innovadors i implementaran una metodologia amb la qual duran a terme pluja d’idees (brainstorming) i implementaran tècniques de descontextualització de materials que els permetran, identificar potencials aplicacions derivades, nous dissenys, usos, formes de realització de materials alternatius i/o mètodes de producció dels mateixos.

La jornada serà duta a terme en clau codi obert (open source), durant la qual els participants compartiran de forma voluntària coneixement i idees.


AGENDA

10:00-10:45: Fase introductòria - presentació dels assistents, presentació de 4 materials innovadors.

10:45-11:45: Estudi en profunditat dels 4 materials en termes d'observació i descontextualització.

11:45-12:00: Coffee Break i constitució d'equips

12:00-12:40: Treball en equip

12:40-12:50: Pitch de les propostes de valor

12:50-13:30: Disseny/Ideació

13:30-14:00: Presentacions finals


T’INTERESSA SI…

• ets una empresa del sector dels Materials Avançats, associada o no al Cluster MAV, i vols conèixer metotologies en base al disseny per generar noves aplicacions als teus materials o productes. 

• ets Design Manager d'una empresa, associada o no al Clúster Disseny, i vols conéixer metotologies d'ideació en base al coneixement de materials innovadors i vols aportar amb el teu coneixement possibles nous usos als mateixos.

• ets responsable d'I+D+i d'una empresa, associada o no al Clúster Disseny, i vols conéixer metotologies d'ideació en base al coneixement de materials innovadors i vols aportar amb el teu coneixement possibles nous usos als mateixos.

• ets dissenyador, associat o no al Clúster Disseny, i vols conéixer metotologies d'ideació en base al coneixement de materials innovadors i vols aportar amb el teu coneixement possibles nous usos als mateixos.


ACCÉS I PREUS

Data: Dimarts 19 de març de 2019

Hora: 10.00h a 14.00h

Lloc: Elisava Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona (La Rambla, 30-32, 08002 Barcelona)


Accés: per inscripció

- Gratuït per a membres dels clústers co-organitzadors (Cluster MAV i Cluster Disseny).- Socis d'altres clústers de la xarxa Clusters.cat: 20€ - No associats a cap clúster: 50€ - Gratuït per a estudiants de Grau Universitari (s’hauràn d’acreditar i caldrà confirmació per part dels organitzadors per tal de fer efectiva la seva participació)

Ven el 19 de marzo a la Jornada Interclúster 'Connecting Advanced Materiales and Design: Nuevos usos de los Materiales Avanzados'

En los últimos años, tanto materiales avanzados como sus tecnologías asociadas se están convirtiendo en uno de los elementos clave en la práctica del diseño de producto, una palanca clave para promover la innovación y añadir valor a los productos.

El conocimiento de nuevos materiales puede ser clave para que aquellas empresas que fabrican productos puedan generar valor e impacto a través de nuevas propuestas.

Para poder propiciar un entorno en el cual se pueda generar esta innovación es preciso que se dé la colaboración entre perfiles multidisciplinares.

Desde el Clúster Diseño y el Clúster de Materiales Avanzados de Cataluña (ClústerMAV) impulsamos conjuntamente el próximo 19 de marzo una jornada con el objetivo principal de conocer y aplicar una metodología de innovación que permitirá a los participantes, partiendo del conocimiento de 4 materiales innovadores presentes en el mercado y que serán presentados por 4 emperesas de ClústerMAV, encontrar nuevos usos y aplicaciones a los mismos. 

En el taller, diseñadores y responsables de producto, diseño o responsalbes de R+D+i de empresas productoras trabajarán de forma agrupada y guiada por el experto Robert Thompson para conocer a fondo las propiedades de estos 4 materiales innovadores e implementarán una metodología con la cual desarrollarán lluvias de ideas (brainstorming) e implementarán técnicas de descontextualización de materiales que les permitirán identificar potenciales aplicaciones derivadas, nuevos diseños, usos, formas de realización de materiales alternativos y/o métodos de producción de los mismos. 

La jornada se desarrollará en clave de código abierto (open source).


AGENDA

10:00-10:45: Fase introductoria - presentación de los asistentes, presentación de 4 materiales innovadores.

10:45-11:45: Estudio en profundidad de los 4 materiales en términos de observación y descontextualización.

11:45-12:00: Coffee Break y constitución de equipos

12:00-12:40: Trabajo en equipo

12:40-12:50: Pitch de las propuestas de valor

12:50-13:30: Diseño/Ideación

13:30-14:00: Presentaciones finales


TE INTERESA SI…

• eres una empresa del sector de los Materiales Avanzados, asociada o no al Clúster MAV, y quieres conocer metodologías en base al diseño para generar nuevas aplicaciones a tus materiales o productos.

• eres Design Manager de una empresa, asociada o no al Clúster Diseño, y quieres conocer metodologías de ideación en base al conocimiento de materiales innovadores y quieres aportar con tu conocimiento posibles nuevos usos a los mismos.

• eres responsable de I+D+i de una empresa, asociada o no al Clúster Diseño, y quieres conocer metodologías de ideación en base al conocimiento de materiales innovadores y quieres aportar con tu conocimiento posibles nuevos usos a los mismos.

• eres diseñador, asociado o no al Clúster Diseño, y quieres conocer metodologías de ideación en base al conocimiento de materiales innovadores y quieres aportar con tu conocimiento posibles nuevos usos a los mismos.


ACCESO Y PRECIOS

Fecha: Martes 19 de marzo de 2019

Hora: 10.00h a 14.00h

Lugar: Elisava Escuela Universitaria de Diseño e Ingeniería de Barcelona (La Rambla, 30-32, 08002 Barcelona)


Acceso: por inscripción

- Gratuito para miembros de los clústers coorganizadores (Clúster MAV y Clúster Diseño).- Socios de otros clústeres de la red Clusters.cat: 20€ - No asociados a ningún clúster: 50€ - Gratuito para estudiantes de Grado Universitario (se deberán acreditar y hará falta confirmación por parte de los organizadores para hacer efectiva su participación)You may also like the following events from BCD Barcelona Centre de Disseny:

Map Disseny Hub Barcelona, 38 Plaça de les Glòries Catalanes, Barcelona, Spain
Loading venue map..
Event details from Report a problem

Are you going to this event?

Organizer

BCD Barcelona Centre de Disseny
Advertisement