Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Advertisement
CCCB-Xcntric-20 Aniversari- Album. Boris Lehman

CCCB-Xcèntric-20è Aniversari- Album. Boris Lehman

Sun Dec 12, 2021

CCCB-Xcèntric-20è Aniversari- Album. Boris Lehman

Time Sun Dec 12 2021 at 06:30 pm to 08:00 pm

(add to calendar)

CCCB, 5 Carrer de Montalegre, Barcelona, Spain

Find Tickets
Advertisement

CCCB-Xcèntric-20è Aniversari- Album. Boris Lehman, 12 December | Event in Barcelona | AllEvents.in CCCB-Xcèntric-20è Aniversari- Album. Boris Lehman
Aquesta sessió presenta una de les primeres pel·lícules on Boris Lehman assenta les bases de la seva filmografia, Album 1.

About this Event

Aquesta sessió presenta una de les primeres pel·lícules on Boris Lehman assenta les bases de la seva filmografia, Album 1. Es tracta d'un film mut rodat en súper-8 que està pensat per ser projectat amb so directe: una improvisació al piano i diferents veus que llegeixen textos de William Burroughs, Henri Michaux i del mateix cineasta, característiques que fan que aquesta projecció sigui un esdeveniment únic.


Album 1 conté tot el cinema de Lehman que vindrà, la seva teoria, problemàtica i poètica, trets que el cineasta desenvoluparà posteriorment a la seva sèrie Babel i altres treballs: «filmar la meva vida, o més aviat viure filmant, aquest ha estat el meu lema, bé com l'art poètic que reverbera en la majoria de les meves pel·lícules». Un treball que s'apropa al cinema amateur, però també al cinema dels inicis, ple de gestos quotidians, gairebé etnogràfic, una espècie de «grau zero del cinema», com esmenta el mateix Lehman.


En aquesta pel·lícula, rodada a Brussel·les i als seus voltants durant l'estiu del 1974, ja hi és present la idea d'intercanvi cinematogràfic fonamental en el cinema de Lehman: aquesta trobada i retrobada amb amics o coneguts en què el cineasta filma i és filmat per ells («je filme... je suis filmé»); també la relació central que estableix el seu cinema amb la ciutat on viu, les cases, carrers, places i jardins de Brussel·les, i amb les persones que l'habiten. A Album 1 també hi apareixen esbossades idees de joc, d'atzar i de deambulació contínua que trobarem desenvolupades en molts dels seus treballs posteriors.


Album 1 (1974), súper-8 a 16 mm, color, muda amb so en directe, 60 min.


Acompanyament musical a càrrec de Marina Herlop.


Projecció en 16 mm. Còpia cortesia de Boris Lehman.Esta sesión presenta una de las primeras películas en las que Boris Lehman sienta las bases de lo que será su filmografía, Album 1. Se trata de un film mudo rodado en super 8 que está pensado para ser proyectado con sonido directo: una improvisación al piano y varias voces que leen textos de William Burroughs, Henri Michaux y del propio cineasta, características que hacen de esta proyección un acontecimiento único.


Album 1 contiene todo el cine de Lehman por venir, su teoría, problemática y poética, algo que el cineasta desarrollará posteriormente en su serie Babel y otros trabajos: «filmar mi vida, o más bien vivir filmando, tal fue mi lema, bien como el arte poético que reverbera en la mayoría de mis películas». Un trabajo que se acerca al cine amateur, pero también al cine de los inicios, lleno de gestos cotidianos, casi etnográfico, una especie de «grado cero del cine», como refiere el propio Lehman.


En esta película, rodada en Bruselas y alrededores durante el verano de 1974, está ya presente la idea de intercambio cinematográfico fundamental en el cine de Lehman: ese encuentro y reencuentro con amigos o conocidos en el que el cineasta filma y es filmado por ellos («je filme... je suis filmé»); también la relación central que establece su cine con la ciudad en la que vive, las casas, calles, plazas y jardines de Bruselas, y con las personas que la habitan. En Album 1 aparecen igualmente esbozadas ideas de juego, azar y de deambular continuo que encontraremos desarrolladas en muchos de sus trabajos posteriores.


Album 1 (1974), super 8 a 16 mm, color, muda con sonido en directo, 60 min.


Acompañamiento musical a cargo de Marina Herlop.


Proyección en 16 mm. Copia cortesía de Boris Lehman.This session presents one of the first films in which Boris Lehman lays the foundations of what will become his filmography, Album 1. It's a silent film shot in Super 8 that's designed to be shown with direct sound: a piano improvisation and several voices reading texts by William Burroughs, Henri Michaux and the filmmaker himself, features that make this screening a unique event.


Album 1 contains all Lehman's future cinema, its theory, problems and poetics, something the filmmaker would later develop in his Babel series and other works: "To film my life, or rather to live by filming: that was my motto and my poetics… – a motto that has echoed on in my other films". A work that's almost amateur cinema but also early cinema, full of everyday gestures, almost ethnographic, a kind of "zero point of cinema", as Lehman himself calls it.


In this film, shot in Brussels and its surrounding area during the summer of 1974, the idea of cinematographic exchange, fundamental to Lehman's cinema, is already present: that meeting and reunion with friends or acquaintances in which the filmmaker films and is filmed by them ("je filme... je suis filmé"); also the central relationship established by his films with the city where he lives, the houses, streets, squares and gardens of Brussels, and with the people who inhabit it. Album 1 also outlines the ideas of chance, randomness and continuous wandering we can find developed in many of his later works.


Album 1 (1974), Super 8 to 16 mm, colour, silent with live sound, 60 min.


Live musical accompaniment by Marina Herlop.


Screened in 16 mm. Copy courtesy of Boris Lehman.You may also like the following events from CCCB:

Also check out other Entertainment Events in Barcelona, Music Events in Barcelona.

Tickets

Tickets for CCCB-Xcèntric-20è Aniversari- Album. Boris Lehman can be booked here.

Get Tickets

Ticket Information Ticket Price
General EUR 4
Carnet de Biblioteques EUR 3
Jubilat o <65 anys EUR 3
Carnet Jove / Menor de 25 anys EUR 3
Família Nombrosa/Monoparental EUR 3
Amic CCCB Free
Docent (educació obligatòria) Free
Aturats Free
Targeta Rosa Free
Search by related topics in Barcelona
Event Photos
Hosted by
About The Host: http://www.cccb.org
Website Link: http://www.cccb.org
Are you the host?
Nearby Hotels CCCB, 5 Carrer de Montalegre, Barcelona, Spain
Event details from Report a problem ?

Event Information

Date & Time

Sun Dec 12 2021 at 06:30 pm to 08:00 pm
Add to Calendar

Location

CCCB, 5 Carrer de Montalegre, Barcelona, Spain

Advertisement
Advertisement
Market Your Events Professionally!

Create an online presence of your events and make them easy to discover & share with the relevant audience.

Create Events