Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Advertisement

Axis Syllabus Fall event Barcelona

Advertisement

Axis Syllabus Fall event Barcelona


*English below / Español abajo

Esdeveniment Tardorenc d'Axis Syllabus a Barcelona
5 dies de laboratoris d'investigació i moviment, classes i tallers.
19-24 de novembre de 2019

19/11 -Reflexió per a escollir- amb Baris Mihci (Nuevo workshop dentro del programa)
20 + 22/11 -Teachers Lab-
20/11 -Tango i Axis Syllabus- amb Zoë Solomons i Candela Ramos
23 + 24/11 -El cos polirrítmic- amb Francesca Pedulla i Lorenzo Gasperoni( Música en vivo)

La Xarxa de Recerca Internacional Axis Syllabus (ASIRN) està composta per professionals i investigadors de diversos camps: dansa, arts marcials, fisioteràpia, física, anatomia, fisiologia, biomecànica, estudis culturals, pedagogia, medicina i més.

L'Axis Syllabus és un recull d'informació, una caixa d'eines en la qual trobar principis que fan referència al cos humà en moviment, analitzats des de diversos enfocaments i camps que son complementaris. Ofereix unes lents a través de les quals poder observar situacions complexes de moviment que inclouen múltiples situacions, com arrossegar-se, rodolar, caminar, saltar, ballar, jugar i executar moviments diaris. L'objectiu és aprendre a percebre i comprendre les múltiples capes i factors d'influència en un moviment, amb la intenció d'actuar, viure i moure en ells de manera sostenible.
http://www.axissyllabus.org/

19/11 -Reflexió per a escollir- pràctica d’atenció per a ballar amb Baris Mihci

El moviment i la dansa han estat una inspiració i un patrimoni constants per als humans. Tot hi que compartim estructures i biologia similars, els humans decideixen moure's de maneres molt diferents a tot el món. Si bé certes opcions tenen similituds, sembla que també tenim un gran ventall de possibilitats a l’hora de decidir com moure’ns.
En aquest mini-taller, voldria observar detalls sobre l'arquitectura humana per a explorar i comprendre els motius per triar determinats paràmetres per moure’s.
Com influeix un context en les nostres eleccions? Com hi respon la nostra Anatomia? Com podrien col·laborar de manera més eficaç la sensació i la investigació?


20 + 22/11-Teachers Lab

Els Laboratoris de Professors ASIRN són trobades destinades a investigar, actualitzar i editar la base de dades d'Axis Syllabus. Ofereix als membres de ASIRN l'oportunitat d'ensenyar-se els uns als altres i rebre comentaris de companys i mentors. Amb l'objectiu d'inspirar-se, enriquir i refinar les eines pedagògiques i de comunicació i la transmissió dels principis discutits.

10:00-11:30 - Entrenament amb professors certificats d'Axis Syllabus
Maria Mora Alcolea, Zoë Solomons, Ayelet Yekutiel.
* Obert a tots els participants.


12,00 a 13:30 - Classe laboratori guiades per candidats a la certificació de l'AS
* Obert a tots els participants.


15:30-18:00 - Laboratori de professors.
* Obert a qualsevol persona interessada.


23 + 24/11 El cos polirrítmic amb Francesca Pedulla i Lorenzo Gasperoni.


Horari: 10: 30-13: 30 + 15: 30-17: 30

Investigant el diàleg entre la música i el cos en moviment.
Música i electrònica en viu: Lorenzo Gasperoni.


El cos polirrítmic és un projecte pedagògic inspirat en la relació entre les polirritimes i el cos dansaire en les cultures de l'Àfrica occidental i la diàspora. En aquestes tradicions, la dansa i la música estan íntimament vinculades, en un diàleg continu. Reflectint-se mútuament, s'uneixen en un sol idioma que està en contínua metamorfosi.

En la nostra proposta, fusionem la saviesa inherent de la tradició amb els últims estudis en pràctica somàtica, anatomia biomecànica i anàlisi musical amb l'objectiu de facilitar una profunda intimitat entre la música en viu i el cos en moviment.
A través de l'experimentació, la improvisació guiada, els jocs i motius curts de moviment, suggerim formes d'adquirir destresa i consciència, així com de generar i millorar l'expressió creativa:

Reconeix una estructura rítmica.
Mou-te amb o en oposició al ritme.
Influir o estar influenciat per una frase rítmica.
Composa el seu propi moviment rítmic.
Ballar junts sense perdre el sentit de si mateix o estil personal.

El taller està obert a ballarins, músics, actors i per a tots aquells que vulguin explorar estratègies per negociar el ritme intern del cos i els ritmes compartits.


ENLLAÇ VIDEO:
El cos de Polyrythmic viu setmanes a Tessalònica
Youtube Video


Lorenzo Gasperoni - concert en viu
Youtube Video


Francesca Pedullà sol - masque blanche
http://www.dailymotion.com/video/x308bek


Workshop 19/11: 30€
Entrenament matinal: x1 classe 10 € / x3 classes 25 €
Classe de laboratori: x1 classe 5€ / x3 classes 15 €
Laboratori del vespre (discussions obertes): x3 dies 50 €

Intensiu de cap de setmana - Cos polirítmic -: 125 €.

Preu reduït en cas que facis tot: 190 € + 30€(WS nuevo 19/11) = 220€


Todas las actividades son abiertas a todo público
Més info e inscripcions: YXhpc3N5bGxhYnVzY2F0IHwgZ21haWwgISBjb20=
https://www.facebook.com/Axissyllabusspain/

----------------------------------------------------------------


Evento Otoñal de Axis Syllabus en Barcelona
5 días de laboratorios de investigación de movimiento, clases y talleres.
19-24 de noviembre de 2019

19/11 -Selección reflexiva- con Baris Mihci (Nuevo workshop dentro del programa)
20 + 20/11 -Teachers Lab-
20/11 - Tango y Axis Syllabus- Con Zoë Solomons y Candela Ramos
23 + 24/11 -El cuerpo polirrítmico- con Francesca Pedulla y Lorenzo Gasperoni(Música en vivo)


La Red de Investigación Internacional Axis Syllabus (ASIRN) está compuesta por profesionales e investigadores de diversos campos: danza, artes marciales, fisioterapia, física, anatomía, fisiología, biomecánica, estudios culturales, pedagogía, medicina y más.

El Axis Syllabus es una recopilación de información, una caja de herramientas en la que encontrar principios que hacen referencia al cuerpo humano en movimiento, analizados desde diversos enfoques y campos complementarios. Ofrece unas lentes a través de las cuales podemos observar situaciones complejas de movimiento que incluyen múltiples situaciones, como arrastrarse, rodar, caminar, saltar, bailar, jugar y ejecutar movimientos diarios. El objetivo es aprender a percibir y comprender las múltiples capas y factores de influencia en un movimiento, con la intención de actuar, vivir y moverse en ellos de manera sostenible.
http://www.axissyllabus.org/

19/11 -Selección reflexiva - práctica en atención para bailar con Baris Mihci

El movimiento y la danza han sido una inspiración y herencia constante para los humanos. Aunque comparten estructuras y biología similares, los humanos eligen moverse de maneras muy diferentes en todo el mundo. Si bien, ciertas opciones reflejan similitud, parece que también tenemos una gran variedad de posibilidades a la hora de decidir cómo movernos.
En este mini taller, me gustaría ver detalles relacionados con la arquitectura humana y con ello explorar y comprender las razones para elegir ciertos parámetros para el movimiento.
¿Cómo influye un contexto en nuestras elecciones? ¿Cómo responde nuestra anatomía? ¿Cómo podrían la sensación y la investigación colaborar juntas de manera más eficiente?
Usaremos diferentes enfoques para practicar la coordinación de movimientos básicos y complejos, jugar con fluidez y ritmo y movernos a bailar.


20 + 20/11 : Teachers Lab

Los ASIRN Laboratorios de Profesores son encuentros destinados a investigar, actualizar y editar la base de datos de Axis Syllabus. Ofrece a los miembros de ASIRN la oportunidad de enseñar-se unos a otros y recibir comentarios de compañeros y mentores. Con el objetivo de inspirar-se, enriquecer y refinar las herramientas pedagógicas y de comunicación y la transmisión de los principios discutidos.

10:00 a 11:30 - Entrenamiento matutino con profesores certificados de Axis Syllabus
Maria Mora Alcolea, Zoë Solomons, Ayelet Yekutiel.
* Abierto a todos los participantes.


12,00 a 13:30 - Clase de laboratorio dictado por candidatos a la certificación del AS
* Abierto a todos los participantes.


15:30 a 18:00 - Laboratorio de profesores.
* Abierto a cualquier persona interesada.


23 + 24/11 El cuerpo polirrítmico con Francesca Pedulla y Lorenzo Gasperoni.

Horario: 10: 30-13: 30 hs + 15: 30-17: 30 hs

Investigando el diálogo entre la música y el cuerpo móvil.
Música y electrónica en vivo: Lorenzo Gasperoni.


El cuerpo polirítmico es un proyecto pedagógico inspirado en la relación entre las poliritmias y el cuerpo danzante en las culturas de África occidental y la diáspora. En estas tradiciones, la danza y la música están íntimamente vinculadas, en un diálogo continuo. Reflejándose mutuamente, se unen en un solo idioma que está en continua metamorfosis.

En nuestra propuesta, fusionamos la sabiduría inherente de la tradición con los últimos estudios en práctica somática, anatomía biomecánica y análisis musical con el objetivo de facilitar una profunda intimidad entre la música en vivo y el cuerpo en movimiento.
A través de la experimentación, la improvisación guiada, los juegos y encadenamientos cortos de danza, sugerimos formas de adquirir destreza y conciencia, así como de generar y mejorar la expresión creativa:

Reconoce una estructura rítmica.
Muévete con o en oposición al ritmo.
Influir o estar influenciado por una frase rítmica.
Componga su propio movimiento rítmico.
Bailar juntos sin perder el sentido de sí mismo o estilo personal.

El taller está abierto a bailarines, músicos, actores y para todos aquellos que quieran explorar estrategias para negociar el ritmo interno del cuerpo y los ritmos compartidos.


ENLACE VIDEO:
El cuerpo de Polyrythmic vive semanas en Tesalónica
Youtube Video


Lorenzo Gasperoni - concierto en vivo
Youtube Video


Francesca Pedullà solo - masque blanche
http://www.dailymotion.com/video/x308bek


Workshop 19/11: 30€
Entrenamiento matinal: x1 clase 10 € / x3 clases 25 €
Clase de laboratorio: x1 clase 5 € / x3 clases 15 €
Laboratorio de la tarde (discusiones abiertas): x3 días 50 €

Intensivo de fin de semana - Cuerpo polirítmico -: 125 €

Precio reducido en caso de que hagas los 5 días de actividades: 190 € + 30€ (Workshop nuevo 19/11): 220€

Todas las actividades son abiertas a todo público
Más info e inscripciones

YXhpc3N5bGxhYnVzY2F0IHwgZ21haWwgISBjb20=
https://www.facebook.com/Axissyllabusspain/

--------------------------------------------------------------


Axis Syllabus Fall Event Barcelona
5 days of movement research labs, classes and workshops
19-24 November 2019

19/11 - Reflected selection- with Baris Mihci
20+22/11 -Teachers Lab-
20/11 - Tango and Axis syllabus- with Zoë Solomons and Candela Ramos
23+24/11 -The Polyrhythmic body- with Francesca Pedullà and Lorenzo Gasperoni (Live music)

The Axis Syllabus International Research Network (ASIRN) is composed of professionals and researchers from various fields: Dance, Martial arts, Physical Therapy, Physics, Anatomy, Physiology, Bio-Mechanics, Cultural Studies, Pedagogy, Medicine and more.

The Axis Syllabus is a collection of information, a toolbox of principles regarding the human body in motion, assembled from various approaches and complementing fields. It offers lenses through which we can look at complex movement situations that include multiple factors and conditions, such as crawling, roling, walking, jumping, dancing, playing and executing daily movements. Learn how to perceive and understand their multi-layered facets and influencing factors, with the intention to act, live and move in them in a sustainable fashion. http://www.axissyllabus.org/


19/11 - Reflected selection- attentive practice for dancing with Baris Mihci

Movement and dance has been a constant inspiration and heritage for humans. Though sharing similar structures and biology humans choose to move in very different ways across the world. While certain choices reflect similarity we seem to have also a huge range of possibilities when deciding how to move.
In this mini-workshop İ would like to take the time together to look at details concerning human architecture. We will try to explore and understand reasons for choosing certain parameters for how to move.
How does a context influence choices? How does our Anatomy respond to them? How could sensing and research collaborate together more efficiently?
We will use different approaches for practicing basic and complex movement coordination, play with fluidity and rhythm and get moved around into dancing.


20+22/11 -Teachers Lab -

The ASIRN Teachers Laboratories are gatherings aimed at researching, updating and editing the Axis Syllabus database. It offers members the opportunity to teach for one another, and receive peer and mentor feedback. To get inspired, enrich and refine pedagogical and communication tools and the embodiment of discussed principles.

10:00 to 11:30 - Morning Training with certified Axis Syllabus teachers
Maria Mora Alcolea, Zoë Solomons, Ayelet Yekutiel.
* Open to all participants.


12,00 to 13:30 - Lab Class with Candidates to be certified as Teachers.
* Open to all participants.


15:30 to 18:00 - Teachers Lab.
* Open to anyone interested.


23+24/11 The Polyrhythmic body with Francesca Pedullà and Lorenzo Gasperoni

Schedule: 10:30-13:30 + 15:30-17:30


The polyrhythmic body
Investigating the dialogue between music and the moving body
Live Music and live electronic: Lorenzo Gasperoni


The polyrhythmic body is a pedagogical project inspired by the relationship between polyrhythms and the dancing body in the cultures of West Africa and the Diaspora. In these traditions, dance and music are inextricably linked, in continuous dialogue. Mirroring each other, they come together in a single language that is in continuous metamorphosis.

In our proposal we merge the inherent wisdom of tradition with the latest studies in somatic practice, anatomy biomechanics and musical analysis with the aim to facilitate a deep intimacy between live music and the moving body.
Through experiment, guided improvisation, games and short dance phrases we suggest ways to gather skill and awareness, as well as engender and enhance creative expression:

Recognize a rhythmical structure
Move with or in opposition to the rhythm
Influence or be influenced by a rhythmic phrase
Compose your own rhythmical movement
Dance together without loosing the sense of self or personal style

The workshop is open to dancers, musicians, actors, and to everybody who wants to explore strategies for negotiating the body's inner rhythm and shared rhythms.


LINK VIDEO:
The Polyrythmic Body live wks in Thessaloniki
https://www.y­outube.com/watch?v=x20F63Nu6eU

Lorenzo Gasperoni – live concert
Youtube Video


Francesca Pedullà solo - masque blanche
http://www.dailymotion.com/video/x308bek

Morning Training : x1 class 10€ / x3 classes 25€

Lab Class with Candidates : x1 class 5€ / x3 classes 15€

Teachers Lab : x3 days 50€

Weekend Intensive - Polyrhythmic body - : 125€

Reduced price in case you do everything: 190€ + 30€ (New workshop on 19/11) = 220€

Every activity is open to anyone interested
More info and inscriptions

YXhpc3N5bGxhYnVzY2F0IHwgZ21haWwgISBjb20=
https://www.facebook.com/Axissyllabusspain/You may also like the following events from Axis Syllabus - Spain:

Map Centre Cívic Barceloneta, C/ Conreria 1, 08003 Barcelona, Spain, Barcelona, Spain
Report a problem

Are you going to this event?

Advertisement