Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
Advertisement
Oh Snap, this is a past event! 😵

Do you want to get notified when this event happens again?

WRU Primary Head and Deputy Head Teacher Conference/Cynhadledd URC i Benaethiaid a Dirprwy Benaethiaid - Bangor University

Advertisement

WRU Primary Head and Deputy Head Teacher Conference/Cynhadledd URC i Benaethiaid a Dirprwy Benaethiaid - Bangor University


The WRU Primary Programme is a free bi-lingual, digital, classroom resource. Written by teachers for teachers to engage pupils through rugby and delivered through the ‘New Curriculum’ AoLE and DCF.

Keynote Speakers Include:


Regional Consortium leads

Welsh language officials

Schools and teachers currently using the programme 

International player appearances

Project lead Ryan Jones, former Wales captain and British & Irish LionAdnodd addysgol digidol am ddim yw Rhaglen Ysgolion Cynradd y URC. Ysgrifenwyd y rhaglen ddwyieithog gan athrawon ar gyfer athrawon er mwyn ennyn diddordeb disgyblion trwy rygbi. Mae’r rhaglen yn cael ei chyflwyno trwy MDPh y cwricwlwm newydd a’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol.

Mae’r Prif Siaradwyr yn cynnwys:


Arweinwyr Consortia Rhanbarthol 

Swyddogion y Gymraeg 

Ysgolion ac athrawon sy’n defnyddio’r rhaglen ar hyn o bryd  

Chwaraewyr rygbi rhyngwladol

Arweinydd y prosiect, Ryan Jones, sef cyn-gapten Cymru a chyn-aelod o dîm y Llewod


Please arrive for 12pm for a 12:30pm start. Refreshments provided.Map Bangor University, Bangor, United Kingdom
Loading venue map..
Event details from Report a problem

Are you going to this event?

Advertisement