Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
Advertisement
The event you are looking at is a past event. Check out this upcoming event Introduction to Planning/Cyflwyniad i Gynllunio happening on Wed Mar 27 2019 at 05:30 pm at Haverfordwest Town Council, Picton Centre 2 Picton Place, SA61 2LU Haverfordwest, Haverfordwest, United Kingdom

Introduction to Planning/Cyflwyniad i Gynllunio

Advertisement

Introduction to Planning/Cyflwyniad i Gynllunio


An Introduction to Planning

 An introductory or refresher training session, for new councillors, or those that want to know more about the planning system. A particular focus on where and how Community and Town Councils can impact planning, and ensure the community voice is heard.

This training session runs for 2.5 hours, with a 15 minute break. It is fully interactive with opportunities for questions and answers throughout. Refreshments will be provided.

This training session will provide:


An overview of the planning system and key players involved


 


An explanation of the role of Community and Town Councils in planning


 


A look into community involvement in Local Development Plan preparation


 


Insight into how planning applications are decided


 


A description of recent changes to the planning system, including the introduction of pre-application community consultation and Place PlansCyflwyniad i Gynllunio

 Sesiwn gyflwyno, neu loywi, ar gyfer cynghorwyr newydd, neu’r rhai sydd am wybod mwy am y system gynllunio. Ffocws arbennig ar ble a sut y gall cynghorau Cymuned a Thref effeithio ar gynllunio a sicrhau y clywir llais y gymuned.

Cynhelir y sesiwn hyfforddi am 2.5 awr, gyda saib am 15 munud. Mae’n hollol ryngweithiol gyda chyfleoedd i ofyn cwestiynau a chael atebion drwyddi draw. Darperir lluniaeth.

Bydd y sesiwn hyfforddi hon yn darparu:


Trosolwog o’r system gynllunio a’r chwaraewyr allweddol sydd ynghlwm


 


Esboniad o rôl Cynghorau Cymuned a Thref mewn cynllunio


 


Golwg ar ymrwymiad y gymuned mewn paratoi Cynllun Datblygu Lleol


 


Mewnwelediad ar sut y penderfynir ar geisiadau cynllunio


 


Disgrifiad o’r newidiadau diweddar i’r system gynllunio. Yn cynnwys cyflwyno ymgynghoriad cymunedol cyn-cais a Chynlluniau CynefinYou may also like the following events from Planning Aid Wales:

Map Bangor City Council, City Council Offices, Bangor, United Kingdom
Loading venue map..
Event details from Report a problem

Are you going to this event?

Organizer

Planning Aid Wales
Advertisement