Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
Advertisement
The event you are looking at is a past event. Check out this upcoming event Developing Essential Skills Controlled Tasks Workshop / Gweithdai Datblygu Tasgau Rheoledig Sgiliau Hanfodol happening on Tue Feb 12 2019 at 10:00 am at Holt Lodge Hotel, Wrexham Road, Wrexham, United Kingdom

Developing Essential Skills Controlled Tasks Workshop /Gweithdai Datblygu Tasgau Rheoledig Sgiliau Hanfodol

Advertisement

Developing Essential Skills Controlled Tasks Workshop /Gweithdai Datblygu Tasgau Rheoledig Sgiliau Hanfodol


Developing Essential Skills Controlled Tasks Workshops

This event is intended for teachers, assessors and/or internal quality assurers from centres who have an interest in, or would like to begin, developing their own Essential Skills controlled tasks.

The event will support centres to navigate the Essential Skills controlled task guidance document, that will be published in January 2019.

 The workshop will cover:

- the process for developing controlled tasks;

- the approval process for controlled tasks; and

- the templates that you can use to write your controlled tasks

If you’d like to submit a question before the event (which, if you prefer, can be treated anonymously), email Y29tbXMgfCBxdWFsaWZpY2F0aW9uc3dhbGVzICEgb3Jn. Equally, please let us know if you require any alternative dietary or access requirements.

Please note that tickets for this event are restricted to a maximum of 4 delegates from each centre.


Gweithdai Datblygu Tasgau Rheoledig Sgiliau Hanfodol

Mae'r digwyddiad hwn ar gyfer athrawon, aseswyr a/neu swyddogion sicrhau ansawdd mewnol o ganolfannau sydd â diddordeb mewn datblygu eu tasgau rheoledig Sgiliau Hanfodol eu hunain, neu a fyddai'n hoffi gwneud hynny.

Bydd y digwyddiad yn helpu canolfannau i ddeall y ddogfen ganllaw ar gyfer tasgau rheoledig Sgiliau Hanfodol, a gaiff ei chyhoeddi ym mis Ionawr 2019.

Bydd y gweithdy'n ymdrin â'r canlynol:

- y broses i ddatblygu tasgau rheoledig

- y broses o gymeradwyo tasgau rheoledig

- y templedi y gallwch eu defnyddio i ysgrifennu eich tasgau rheoledig 

Os hoffech gyflwyno cwestiwn cyn y digwyddiad (y gellir ei drin yn ddienw os byddai'n well gennych) anfonwch e-bost i Y29tbXMgfCBxdWFsaWZpY2F0aW9uc3dhbGVzICEgb3Jn. Rhowch wybod os oes gennych unrhyw ofynion dietegol neu fynediad.

Noder bod tocynnau ar gyfer y digwyddiad hwn yn gyfyngedig ac na chaniateir mwy na 4 cynrychiolydd o bob canolfan.Liked this event? Spread the word :

Map The Management Centre, Bangor Business School, Bangor, United Kingdom
Loading venue map..
Event details from Report a problem

Are you going to this event?

Advertisement