Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
Advertisement
Oh Snap, this is a past event! 😵

Do you want to get notified when this event happens again?

Dathlu Affrica yng Ngwynedd | Celebrating Africa in Gwynedd

Advertisement

Dathlu Affrica yng Ngwynedd | Celebrating Africa in Gwynedd


Cynaliadwyedd ar draws Cyfandiroedd: Dathlu Affrica yng Ngwynedd

Lle: Ardal cyd-weithio Pontio #5

Yr arlwy:

Dathlu’r berthynas agos sydd rhwng Cymru ag Affrica. Byddwn yn clywed am waithHwb Affrica CymruCymdeithas Gwynedd AffricaPartneriaeth Prifysgol Bangor a Makerere, yn Ugandamwynhau cwmni dau fusnes lleol sy’n gysylltiedig ag Affrica; Maggie’s Exotic Foods o Benygroes a Sarah’s Caring Coffee.Hyn i gyd i gyfeiliant cerddoriaeth Affricanaidd. Dewch yn llu i gymdeithasu gyda ni.

Bydd lluniaeth ysgafn ar gael.

Gyda diolch i Arloesi Pontio Innovation am fenthyg yr ystafell.

Mae'r digwyddiad hwn yn rhan o #Carnifal19 - Cyfres o ddigwyddiadau sy'n dathlu cynaliadwyedd ym Mhrifysgol Bangor yn ystod mis Chwefror.
Sustainability Accross Continents: Celebrating Africa in Gwynedd

Where: #5 Pontio (Co-working space)

What to expect:

We will be celebrating the close relationship between Wales and Africa. We’ll be learning about the work of:Hub Africa CymruThe Gwynedd Africa SocietyThe Bangor – Makerere University, Uganda PartnershipEnjoying the company of two local Africa-related businesses; Maggies’ Exotic Foods from Penygroes and Sarah’s Caring CoffeeAll of this with African music too. Please get together with us to socialise.

Light refreshments will be served.

With thanks to Arloesi Pontio Innovation for the space 

This event is part of #Carnifal19 - a month-long series of ordinary events celebrating sustainability at Bangor University during February Liked this event? Spread the word :

Map Pontio Arts and Innovation Centre, Deiniol Road, Bangor, United Kingdom
Loading venue map..
Event details from Report a problem

Are you going to this event?

Organizer

Y Lab Cynaliadwyedd Prifysgol Bangor University Sustainability Lab
Advertisement