Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
Advertisement
Oh Snap, this is a past event! 😵

Do you want to get notified when this event happens again?

Curator and Artists Talks-Edge2/Ymyl2 - Sgyrsiau Artistiaid a Churaduron

Advertisement

Curator and Artists Talks-Edge2/Ymyl2 - Sgyrsiau Artistiaid a Churaduron


*Cymraeg isod*

The Edge 2 mentoring and exhibition programme has been a great opportunity and fascinating process for the mentor/curator and artists involved. To hear more about their experiences using new technologies to innovate and push boundaries in their creative practice, please come to one of the sessions on Wednesday 6th February 2019. There will be one session in the morning and one in the afternoon. Each will be led by the Edge 2 Curator and involve up to 4 of the artists whose work is on display.

Remy Dean will present an overview of the Ymly 2/Edge 2 creative programme, talking us through his approach to mentoring the eight selected artists and curating the work produced for this exhibition. He will discuss selected key works with the artists who created them, giving insight into their varied approaches and the different materials and processes that have been used.

Points of discussion will include collaboration and overlaps between artist and technician, retaining, maintaining or relinquishing the hand of the artist, and how it is possible to remain true to an original creative vision when using potentially clinical, digitally-driven technologies. 

Please book either a morning or an afternoon slot.  Capacity is limited and booking is essential. Thank you.

Getting here:  Public Transport Information http://www.traveline.cymru/. From Pontio the central bus station is 2 minute walk while Bangor train station is 12 minutes walk.  The nearest parking is Glanrafon Car Park LL57 1LH, 2 hours: £2, 3 hours: £3.  For more info on car parking in Bangor see: Parking Info

NB: Sorry refreshments won't be provided but there are cafes on site.

------------------------------------------------

Bu’r rhaglen mentora ac arddangos Ymyl 2 yn gyfle gwych ac yn broses gyfareddol ar gyfer y mentoriaid / curaduron ac artistiaid ynghlwm. I glywed mwy am eu profiadau yn defnyddio technolegau newydd i arloesi a gwthio’r ffiniau gyda’u gwaith creadigol, dewch draw i un o’r sesiynau ar ddydd Mercher, Chwefror y 6ed 2019. Bydd un sesiwn yn y bore ac un yn y prynhawn. Bydd Curadur Ymyl 2 yn arwain pob sesiwn a byddan nhw’n ymwneud â hyd at 4 artist sy’n arddangos eu gwaith.

Bydd Remy Dean yn cyflwyno trosolwg o’r rhaglen greadigol Ymyl 2/Edge 2, gan drafod ei ffordd o fynd ati i fentora’r wyth artist sydd wedi eu dewis a churadu’r gwaith wedi ei gynhyrchu ar gyfer yr arddangosfa hon. Bydd yn trafod geiriau allweddol a ddetholwyd gyda’r artistiaid wnaeth greu’r gwaith, gan gynnig cipolwg ar eu dulliau amrywiol a’r gwahanol ddeunyddiau a phrosesau sydd wedi eu defnyddio.

Ymysg y pynciau gaiff eu trafod mae cydweithio a gorgyffwrdd rhwng artistiaid a thechnegwyr, cadw, cynnal neu gael gwared ar ddwylo’r artist wrth greu. Hefyd byddwn yn trafod sut mae posib glynu at weledigaeth greadigol wreiddiol wrth ddefnyddio technolegau digidol a chlinigol o bosib.

Cadwch le ar sesiwn bore neu brynhawn. Dim ond lle i hyn a hyn sydd ac mae’n hanfodol ichi gadw lle. Diolch.

Cyrraedd yma: Gwybodaeth am Drafnidiaeth Gyhoeddus http://www.traveline.cymru/. O Bontio, mae'r orsaf fysiau ganolog yn daith gerdded o ryw funud ac mae gorsaf drenau Bangor yn daith gerdded o ryw 12 munud.

Y maes parcio agosaf at Pontio yw Maes Parcio Glanrafon LL57 1LH, 2 awr: £2, 3 awr: £3. I gael mwy o wybodaeth am barcio ceir ym Mangor ewch i: Gwybodaeth am BarcioLiked this event? Spread the word :

Map Pontio Arts and Innovation Centre, Deiniol Road, Bangor, United Kingdom
Loading venue map..
Event details from Report a problem

Are you going to this event?

Advertisement