Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
Advertisement
Oh Snap, this is a past event! 😵

Do you want to get notified when this event happens again?

Creative North Wales Conference - Cynhadledd Gogledd Creadigol

Advertisement

Creative North Wales Conference - Cynhadledd Gogledd Creadigol


English Below:

Cynhadledd Gogledd Creadigol – Dathlu’r Diwydiant Creadigol yng Ngogledd Cymru

Dewch draw i ganolfan Pontio i ddysgu am arloesiadau diweddaraf rhai o gwmnïau creadigol-digidol mwyaf blaengar y rhanbarth.

Mae Gogledd Cymru yn un o gadarnleoedd y diwydiant creadigol-digidol, ond mae nifer o gwmniau mwyaf blaengar eu meysydd yn arwain y ffordd yn ddistaw, a heb dderbyn y cydnabyddiaeth maent yn eu haeddu.Mae’r digwyddiad yma wedi’i drefnu i amlygu’r cwmnïau dyfeisgar yma, ac i ddathlu’r cyfraniad mae Gogledd Cymru yn ei wneud i’r diwydiant creadigol-digidol yn genedlaethol a rhyngwladol.

Agenda09:00 Cyrraedd a rhwydweithio – edrych ar yr arddangosfa, Coffi10:00 Garffild Lewis, Cadeirydd Gogledd Creadigol: Croeso – Y diwydiant Creadigol digidol yng Ngogledd Cymru10:20 Dafydd Elis Thomas AC, Y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth 10:40 Rhodri ap Dyfrig, Comisiynydd Cynnwys Ar-lein, S4C 11:00 Coffi11:30 Sesiwn Gwybodaeth Llywodraeth Cymru – Cyflwyniadau byr, a sesiwn panel Q+A i ddilyn12:30 Cinio/cyfle i rwydweithio13:00 Rob Griffiths, Grŵp Llandrillo Menai, TT Games cynt – Y perthynas rhwng y diwydiant creadigol-digidol ac addysg14:00 Siaradwr i’w gadarnhau14:30 Coffi14:45 Sesiwn - Creu “Academi” Creadigol Digidol i’r Gogledd:16:30 Diolch a chloi


Creative North Wales Conference – Celebrating the Digital-Creative Industry in North Wales

Come to the Pontio Centre to learn more about the latest innovations from some of the region’s most progressive digital-creative companies

North Wales is one of the strongholds of the digital-creative industry, although many key companies are quietly breaking new ground away from the spotlight, and don’t receive the recognition they deserve.This event has been arranged to highlight these innovative companies, and celebrate the contribuion that North Wales makes to the digital-creative industry nationally and world-wide.

Agenda09:00 Arrival / networking – exhibition, Coffee10:00 Garffild Lewis, Chair Creative North Wales: Welcome–The digital Creative industry in North Wales10:20 Dafydd Elis Thomas AM, Deputy Minister for Culture, Sport and Tourism10:40 Rhodri ap Dyfrig, On-line Content Commissioner, S4C 11:00 Coffee11:30 Llywodraeth Cymru Information Session – Short presentations then Q+A panel to follow12:30 Lunch/networking13:00 Rob Griffiths, Grŵp Llandrillo Menai, formerly TT Games – the relationship between the digital-creative industry and education14:00 Speaker TBC14:30 Coffee14:45 Session – Creating a Digital-Creative “academy” for the North 16:30 Thanks and CloseMap Pontio Arts and Innovation Centre, Deiniol Road, Bangor, United Kingdom
Loading venue map..
Event details from Report a problem

Are you going to this event?

Advertisement