Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events

Upcoming Events for wip in Bangkok

Aug 18 2019

RUN4U HMC สวนธนบุรีรมย์

สวนธนบุรีรมย์ , ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ, Bangkok, Thailand 10140, Bangkok, Thailand

ดำเนินงาน ประสานงาน และจัดการ : บจก.โกลเด้น เรนทรี เมดิคอล และผู้สนับสนุน พันธกิจ : วิ่งเพื่อคุณ รันฟอร์ยู ฮาล์ฟมาราธอนการกุศล สู่ 42.196 กับ โครงการ "แบ่งปันร้อยบาท รวมใจ วิ่งเพื่อคุณ" ระยะเวลาโครงการ : ปี2562-63 และ ปี2563-64 เป้าหมาย : 100,000คน บริจ... Read More

Sun Aug 18 2019
03:00 am to 12:00 pm

Wip Events in Nearby Cities

RUN4U HMC สวนธนบุรีรมย์

สวนธนบุรีรมย์ , ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ, Bangkok, Thailand 10140, Bangkok, Thailand

ดำเนินงาน ประสานงาน และจัดการ : บจก.โกลเด้น เรนทรี เมดิคอล และผู้สนับสนุน พันธกิจ : วิ่งเพื่อคุณ รันฟอร์ยู ฮาล์ฟมาราธอนการกุศล สู่ 42.196 กับ โครงการ "แบ่งปันร้อยบาท รวมใจ วิ่งเพื่อคุณ" ระยะเวลาโครงการ : ปี2562-63 และ ปี2563-64 เป้าหมาย : 100,000คน บริจ... Read More

Sun Aug 18 2019
03:00 am to 12:00 pm

Filters: