Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Advertisement
Photo Walk Filmanist   1

Photo Walk Filmanist พบประชาชน ครั้งที่ 1

Oct 16, 2021 - Oct 16, 2021

Photo Walk Filmanist พบประชาชน ครั้งที่ 1

Time Sat Oct 16 2021 at 03:00 pm

(add to calendar)

บางลำภู, Phra Nakhon, Bangkok, Thailand 10200, Bangkok, Thailand

Advertisement

Photo Walk Filmanist พบประชาชน ครั้งที่ 1 | Event in Bangkok | AllEvents.in Photo Walk Filmanist พบประชาชน ครั้งที่ 1
Filmanist ชวนเพื่อนๆที่ชื่นชอบการถ่ายภาพร่วม กิจกรรม
Photo Walk การกุศล “Filmanist พบประชาชนครั้งที่ 1”
ชมความสวยงามของชุมชนตลาดเก่า ผ่านเส้นทาง ถนนบางลำพู-ถนนข้าวสาร-ถนนพระอาทิตย์

-พร้อมตากล้องคนพิเศษ
น้องพลอย Jutamas Ploy
อาจารย์ มิธ Hamited

ในวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา15.00 น เป็นต้นไป

ร่วมสนุกกับกิจกรรมถ่ายภาพตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมายตลอดทั้งเส้นทาง
ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถใช้กล้องประเภทใดก็ได้ (กล้องดิจิตอล/ฟิล์ม/มือถือ) แต่จะต้องใช้กล้องเพียงหนึ่งตัวใจการถ่ายเท่านั้น

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม 1,000 บาท/ท่าน รับเพียง 5 ท่านเท่านั้น
รายได้ทั้งหมด มอบให้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
สนใจร่วมกิจกรรม INBOX มาเลย

หมายเหตุ
กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค covid 2019
- ขอความร่วมมือให้ผู้เข้าผู้ร่วมกิจกรรมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid 2019
- วันจัดกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการของภาครัฐ

#Photowalk #กิจกรรมการกุศล #ถ่ายภาพ #filmanist #ฟิล์มมานิดAlso check out other Photography Events in Bangkok.

Event Photos
Nearby Hotels บางลำภู, Phra Nakhon, Bangkok, Thailand 10200, Bangkok, Thailand
Report a problem ?

Event Information

Date & Time

Sat Oct 16 2021 at 03:00 pm
Add to Calendar

Location

บางลำภู, Phra Nakhon, Bangkok, Thailand 10200, Bangkok, Thailand

Advertisement
Advertisement
Market Your Events Professionally!

Create an online presence of your events and make them easy to discover & share with the relevant audience.

Create Events