Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
Oh Snap, this is a past event! 😵

Do you want to get notified when this event happens again?

Learning from Dawei : ท่องทวาย

Advertisement

Learning from Dawei : ท่องทวาย


// Please find english version below //

ขอเชิญร่วมเดินทางสู่เมืองทวาย ประเทศพม่าเพื่อการเรียนรู้และค้นพบตัวเองกับเรา เปิดประตู่สู่ ประสบการณ์ใหม่ที่แตกต่าง ผ่านทัศนียภาพ เรื่องราว วิถีชีวิตและ “ความเป็นเรา” ที่หลากหลาย ไร้ซึ่งพรมแดน ไร้ซึ่งการแบ่งแยก “เขา” แยก “เรา” -- สัมผัสวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวประมง เยี่ยมชม เจดีย์เก่าแก่และชายหาดที่ยังบริสุทธิ์ เดินเท้าในผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์
ทวายเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสถานที่นับเป็นสมบัติอันมีค่าของประเทศซึ่งมีความสำคัญทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ อย่างบ้านเรือนที่มีเสน่ห์และวัดโบราณที่มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมอันเป็น เอกลักษณ์ และยังมีความหลากหลายทางธรรมชาติที่งดงาม ทั้งเขาหินปูน ป่าไม้ ภูเขาและแม่น้ำ

ทวาย เมืองหลวงของภูมิภาคตะนาวศรีอยู่ห่างจากกรุงย่างกุ้งประมาณ 600 กม. ทวายยังเป็นเมือง ที่เงียบสงบ ผู้คนใช้ชีวิตเรียบง่ายตามวิถีดั้งเดิม น่าเสียดายที่ทวายกำลังเผชิญกับความไม่แน่นอน เนื่องจากโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งอาจนำความเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลมาสู่เมืองเล็กแห่งนี้ โครงการซึ่งมีประเทศไทยและญี่ปุ่นร่วมลงทุนด้วยนี้ ประกอบด้วยท่าเรือน้ำลึกที่คาดหวังให้ เป็นคู่แข่งท่าเรือของสิงคโปร์และเขตนิคมอุตสาหกรรมที่ตั้งใจให้มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะทำลายสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของประชาชนจำนวนมากในพื้นที่โดยบางส่วน ต้องเผชิญกับการละเมิดสิทธิ์ในเรื่องต่างๆ แล้วเช่น การเวนคืนที่ดินที่ไม่เป็นธรรม และยังมีผลกระ ทบทางสิ่งแวดล้อมที่น่าเป็นห่วงอีกหลายประการ

“ทวาย” เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ชาวพม่าในฐานะเป็นจุดหมายปลายทางในการแสวงบุญไหว้พระ 9 วัด ศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่า “ชินโกชิน” ซึ่งตั้งอยู่ทั้งบนภูเขา ริมฝั่งแม่น้ำและในตัวเมือง

____________________________________
การเดินทางครั้งนี้จะได้พบ ได้ทำอะไรบ้าง
_____________________________________

- ผจญภัยไปบนถนนขรุขระคดเคี้ยวบนเส้นทางจากชายแดนไทยไปยังทวาย
- ล่องเรือในแม่น้ำทวาย แวะเยี่ยมชมอู่ต่อเรือ เรียนรู้การทำกะปิ และการทำ
น้ำตาลจากต้นจากที่หาชมได้ยาก
- เรียนรู้การทำเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น
- เจดีย์ชินโมกติที่สะท้อนสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิม
- พระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของพม่า
- เจดีย์พะยาจีที่งดงามซึ่งเป็นศูนย์รวมทางจิตวิญญาณของครอบครัวชาว
พุทธรวมถึงพิพิธภัณฑ์ซึ่ง รวบรวมมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ของเมือง
- บ้านเรือนจากยุคอาณานิคมที่ผสานสถาปัตยกรรมแบบอังกฤษ จีนและ
ทวายเข้าด้วยกัน
- ตลาดปลาหมู่บ้านตะบอเส็กที่บรรดาแม่บ้านของชาวประมงมานั่งขายปลา
บนชายหาดตั้งแต่ตีสองถึงเจ็ดโมงเช้า
- เดินป่า ว่ายน้ำ ผ่อนคลายกายใจ แสดงความรู้สึกนึกคิดผ่านศิลปะและบท
กวีที่หมู่บ้านกะโลนท่า
- ชมพระอาทิตย์ตกที่หาดมองมะกัน พักผ่อน รับประทานอาหารทะเลและจับ
จ่ายที่ตลาดริมหาดกับคนท้องถิ่น
- ตลาดร้อยปีที่มีทุกสิ่งให้เลือกสรร เช่นอาหาร สินค้าหัตถกรรม เสื้อผ้า
- การทอและผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง ผ้าถุงและโสร่งสำหรับชายหญิงที่เป็นลาย
พื้นเมืองของทวาย
- เยี่ยมชมโรงงานเม็ดมะม่วงหิมพานต์ และเรียนรู้กรรมวิธีผลิตเม็ดมะม่วงหิมพานต์อบซึ่งเป็นหนึ่ง
ในสินค้าส่งออกที่สำคัญ
- ร่วมพิธีเปิด “We Love Dawei Art Space”
- อาหารพื้นเมืองและการกินแบบท้องถิ่น

_____________________________________
ไกด์กิตติมศักดิ์: อาจารย์สิทธิพร เนตรนิยม
_____________________________________

อ. สิทธิพร เป็นอาจารย์และนักวิจัยประจำสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล อีกทั้งเป็นเจ้าของเพจ “สู่รู้เรื่องพม่า” บนเฟสบุ๊ค อาจารย์มีความเชี่ยวชาญในภาษาและวัฒนธรรม พม่ารวมถึงเรื่องเล่าและนิทานพื้นบ้านของทวายด้วย

___________________________
:::: We Love Dawei Art Space ::::
เป็นผู้ประกอบการสังคมที่ไม่หวังผลกำไรทำหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการพื้นที่เพื่อสาธารณประโยชน์ โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ศิลปะและการเคลื่อนไหวในทางสร้างสรรค์อื่นๆในทวายได้เติบโต อีกทั้งสนับสนุนให้มรดกทางวัฒนธรรมของทวายได้คงอยู่อย่างมั่นคงแข็งแรง พื้นที่แห่งนี้ได้รับการ ออกแบบมาให้เป็นบ้านแห่งความคิดอิสระและการกำเนิดแนวคิดสร้างสรรค์ต่างๆ เพื่ออนาคตของ ทวายและผู้คนที่นี่

:::: กะโลนท่า ::::
เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าบนภูเขา มีแม่น้ำที่สวยงามไหลผ่าน ชาวบ้านประสบความสำเร็จ ในการต่อต้านโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษในระดับหนึ่งซึ่งส่งผลให้มีการปรับแบบของโครงการและเลื่อนการสร้างเขื่อนออกไป ไม่เช่นนั้นแล้วหมู่บ้านและพื้นที่โดยรอบจะจมอยู่ใต้น้ำ ด้วยความมุ่งมั่น ที่จะสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและผลกระทบต่อคนในพื้นที่ ชาวบ้าน ยังได้ร่วมกันทำโครงการการท่องเที่ยวโดยชุมชุมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสร้างรายได้ให้กับคนในหมู่บ้านอีกด้วย

:::: ผู้ประกอบการสังคม ::::
สิ่งที่ต้องการเน้นย้ำสำหรับการ “ท่องทวาย” ครั้งนี้คือ ผู้จัดซึ่งเป็นผู้ประกอบการสังคมมุ่งหวังที่จะให้ ผู้เข้าร่วมเดินทางได้เห็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านของไทยในมุมที่ต่างไปเพื่อให้ตระหนักถึงผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลง

:::: สามารถดูคลิปวีดีโอ“Let go to Learn @Dawei” ได้ที่
Youtube Video


:::: หมดเขตรับสมัคร: 15 พฤษภาคม 2562 ::::
จัดโดย: Pilgrimage Asia และ We Love Dawei Art Space
ติดต่อ: น้ำ - นภาวัลย์ สิทธิศักดิ์
โทร: 0922633026
อีเมล์: aW5mbyB8IHBpbGdyaW1hZ2UtYXNpYSAhIG9yZw==
LINE ID: s.napawan

::: ค่าใช้จ่าย 17,500 บาทต่อท่าน :::
กำไรจากการจัดงานมอบให้กับ “We Love Dawei Art Space” และเครือข่ายพุทธศาสนิกสัมพันธ์ เพื่อสังคม (International Network of Engaged Buddhists – INEB) - โปรดทำความเข้าใจว่า การเดินทางครั้งนี้มิใช่ธุรกิจท่องเที่ยว

::: เดินทางออกจากกรุงเทพ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 6:00 และเดินทางกลับจากพม่า วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ถึงกรุงเทพประมาณ 5-6 โมงเย็น -- หากต้องการกำหนดการอย่างละเอียดและสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ 'น้ำ' ได้ทางอีเมลล์ โทร หรือ ไลน์ได้เลยคะ

ขอบคุณค้ะ
.................................
Please join us on a journey of self-discovery and learning as we travel to Dawei, Myanmar. This journey combines several unique exposures. You will experience the traditional lifestyle of fisherfolk raising their voices to retain their heritage and way of life, as well as visit ancient pagodas, pristine beaches and take forest walks. Dawei is home to many of Myanmar’s treasured landmarks which have a rich cultural history reflected in its unique architecture with charming old wooden houses and beautiful temples, and natural diverse beauty with dramatic karst landscapes, forests, mountains and rivers.

Dawei, the capital city of Tanintharyi region, is more than 600 km from Yangon. Dawei remains a sleepy town where Myanmar people live traditionally. It has rich natural resources in its mountains, rivers, forests and beaches. Unfortunately, Dawei is facing uncertainty because the implementation of the Dawei Special Econonomic Zone (DSEZ) will bring about dramatic changes. The project, partially funded by Thailand and Japan, consists of a deep-sea port set to rival Singapore's, and is designed to be the largest industrial zone in Southeast Asia. This very controversial project will destroy the natural environment and eliminate livelihoods of many local persons who have already cited experiencing rights abuses such as forced land confiscations and concerns over the environmental impact.

Otherwise, Dawei is known by Myanmar people as a pilgrimage destination for its 9 pagodas “Shin Koe Shin” located on mountains, along the river and in the city.

_____________________________________________________
What are you going to experience on the journey?
_____________________________________________________

- Crossing country borders traveling from Bangkok to Dawei by an adventure bumpy road.
- Day boat trip on the Dawei River visiting a local shipyard/dock, a family shrimp paste business and a family nipa palm plantation where palm sugar is made traditionally
- Traditional pottery family business
- Shin Mote Htee pagoda representing traditional architecture
- Dawei Reclining Buddha, 3rd largest outdoor Buddha in Myanmar
- Payar Gyi Pagoda (includes local museum) very beautiful pagoda, which is the center of many families’ spiritual practice
- Colonial houses combined with British, Chinese, Burmese and Tovoyan architecture
- Ta Baw Seik fresh fish market between 2:00 and 7:00 am when wives of fishermen sell the fish along the beach
- Kalone Htar Village, forest walk, swim, deep relaxation, self expression through art and
poetry
- Sunset at Maungmagan beach relaxing with the local people eating, and shopping at the seaside market
- 100 year old market filled with traditional products – food, handicrafts and clothing
- Local textiles / weaving – cotton longyis for men and women with local Tavoyan patterns
- Cashew factory – one of the largest products exported from Dawei. Learn how cashews are processed and transformed into many products.
- Join “We Love Dawei Art Space” Opening.
- Local food and local way of ‘Eating’

_________________________________________
Special Guest: Ajarn Sittiporn Netniyom
_________________________________________
Researcher at the Research Institute for Languages and Cultures of Asia, Mahidol University. Owner and Editor at Facebook Group Page “สู่รู้เรื่องพม่า” (in Thai language). He specialized in Burmese language and culture which includes folklore and stories of Dawei.

__________________________________________
::: We Love Dawei Art Space :::
The We Love Dawei Art Space is a not-for-profit social enterprise which manages a community run space. Its goal is to support the growth of art and creative movements in Dawei and strengthen Dawei’s cultural heritage. The space is designed to be a home for free thought and the creation of alternative visions for the future of Dawei and its people.

::: Social Enterprise :::
Of particular note is that this journey is a social enterprise intended to give participants a unique exposure to what is taking place in Thailand’s neighboring country, Myanmar, and raise awareness of the particular ways local people are being affected and responding to the changing situation.

Profits from this journey will be donated to support “We Love Dawei Art Space” and the International Network of Engaged Buddhists (INEB).

Please understand that this journey is not a tourist business.

::: Short clip “Let go to Learn @Dawei” :::
Youtube Video


::: Organized by: :::
Pilgrimage Asia and We Love Dawei Art Space

::: Contact person: Nam - Naphawan Sittisak. :::
tel: 0922633026
e: aW5mbyB8IHBpbGdyaW1hZ2UtYXNpYSAhIG9yZw==
LINE ID: s.napawan


Map Pilgrimage Asia, 666 Charoen Nakhon Road, Banglamphu Lang, Khlong San, Bangkok, Thailand 10600, Bangkok, Thailand
Report a problem

Are you going to this event?

Organizer

Pilgrimage Asia
Advertisement