Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events

Executives Communication: ทักษะการสื่อสาร สำหรับผู้บริหารยุคใหม่

Advertisement

Executives Communication: ทักษะการสื่อสาร สำหรับผู้บริหารยุคใหม่


ในยุคนี้ ความท้าทายสำคัญที่ผู้บริหารต้องเผชิญคืออะไร ?
ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม แต่เป็น “ปัญหาเรื่องคน”

ปัญหาเรื่องคน ล้วนเกิดจากปัญหา "การสื่อสาร" เมื่อสังคมมีความซับซ้อนมากขึ้น อีกทั้งผู้คนก็มีความแตกต่างหลากหลาย ทำให้การฟังของพวกเขามีข้อจำกัด การสื่อสารจึงเป็นไปได้ยากขึ้น เมื่อคนเก่งๆไม่สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ จึงเป็นปัญหาใหญ่ขององค์กรในยุคนี้
.
นั่นทำให้ผู้บริหารต้องเผชิญกับความท้าทาย ในการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกัน สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดทีมเวิร์คให้ได้ ซึ่งยากกว่ายุคสมัยใดๆ
.
แล้วจะมีวิธีใดที่ช่วยให้ผู้บริหารหรือคนในทีม มีทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ?
.
====
.
เพื่อตอบโจทย์นี้ เชิญคุณมาเรียนรู้ร่วมกันในหลักสูตร “Executive Communication: ทักษะการสื่อสาร สำหรับผู้บริหารยุคใหม่ ”
.
คอร์สนี้เป็นหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ มี Workshop และกิจกรรมหลากหลาย ที่จะเสริมให้ผู้บริหารได้ฝึกทักษะการฟังและการสื่อสารเพื่อบริหารคน (Listening & Communication Skill) ที่สำคัญทั้ง 3 ทักษะ ได้แก่

1.การฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening) ฟังให้ลึกไปกว่าคำพูดของคนตรงหน้า โดยไม่ด่วนตัดสิน เพื่อจะได้เข้าใจกันได้ลึกมากขึ้นและฟังจับประเด็นได้ดียิ่งขึ้น
.
2.การสื่อสารเพื่อสร้างทีม (Communication Model) เมื่อเข้าใจความแตกต่างของคน จะสื่อสารได้ตรงใจผู้ฟังมากขึ้น ซึ่งจะทำให้ผู้ฟังเชื่อถือและคล้อยตามได้ง่ายขึ้น
.
3.การประชุมอย่างเปิดใจ (Dialogue) เพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพและทุกคนได้มีส่วนร่วม เปิดใจแชร์และรับฟังกันอย่างแท้จริง ซึ่งจะทำให้ทีมได้ใช้ศักยภาพกันอย่างเต็มที่
.
รับจำนวนจำกัด ลงทะเบียนด่วน คลิกที่นี่ครับ https://www.eventpop.me/e/5830-excom-jun19

=====
.
หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับ
.
1.ผู้บริหารองค์กร หัวหน้าฝ่าย ผู้จัดการที่ต้องดูแลพนักงาน ประสานงานข้ามฝ่ายให้เกิดการทำงานเป็นทีม
.
2.เจ้าของธุรกิจที่ต้องการเพิ่มทักษะการสื่อสารและภาวะผู้นำในการบริหารคนและดูแลทีมงาน
.
3.คนทั่วไป ที่ต้องการเพิ่มทักษะการสื่อสาร และภาวะผู้นำให้กับตนเอง
.
หมายเหตุ: คอร์สนี้ จัดมาแล้วมากกว่า 100 รุ่น กับองค์กรเอกชนและมหาชน โดยปกติจะจัดอบรมภายในองค์กรเท่านั้น แต่ในปีนี้ จะเปิดสำหรับบุคคลทั่วไป เพียงแค่ 4 รุ่นเท่านั้น
.
====
.
อบรมโดย “เรือรบ”
นาวาตรี จิณณ์ณัฎฐ์ พรหมนุรักษ์
CEO ผู้ก่อตั้ง Learning Hub Thaialnd
วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญจิตวิทยาการสื่อสารและการฟัง
นักเขียน ผลงานหนังสือด้านจิตวิทยาพัฒนาตนเอง จำนวน 6 เล่ม
.
====
.
กำหนดการอบรม
.
รุ่นที่ 14 วันศุกร์ที่ 21 มิ.ย.62 เวลา 09.00-17.00 (รับจำกัด 20 ท่าน)
สถานที่ Learning Hub Space ถ.นางลิ้นจี่
.
ราคาปกติ 5,500 บาท รวมเอกสาร อาหารกลางวันและอาหารเบรค 2 มื้อ ตลอดการอบรม
.
ราคา Early Bird เมื่อสมัครก่อนวันที่ 14 มิ.ย. ลดเหลือ 4,500 บาท
.
พิเศษ Group Price หากสมัครพร้อมกัน 3 ท่านขึ้นไป ลดเหลือท่านละ 4,000 บาทต่อท่าน
.
ลงทะเบียนด่วน คลิกที่นี่ครับ https://www.eventpop.me/e/5830-excom-jun19
.
หรือติดต่อคุณมด โทร 089 136 4330
====
.
เนื้อหาการอบรม 1 วัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น.
.
Communication Breakdown สาเหตุของความล้มเหลวในการสื่อสาร
Auto Pilot โหมดอัตโนมัติที่สร้างอุปสรรคในการฟัง
Deep Listening ฝึกทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง
Trap of Listening หลุมพรางของการฟัง
Dialogue in Action กระบวนการสุนทรียสนทนา เพื่อการสร้างทีม
Communication Model ฝึกทักษะการสื่อสาร เพื่อสร้างทีมงานที่เป็นเลิศ
.
===
.
#เสียงสะท้อนจากผู้เข้าอบรม
.
“ทรายเรียนจบปริญญาโท และปริญญาเอกทางด้านการสื่อสาร มาโดยตรงจากมหาวิทยาลัยในอเมริกา แต่ทักษะที่คิดว่าตัวเองต้องพัฒนามากที่สุดคือทักษะการฟัง
.
ดังนั้นจึงไปใฝ่หาที่เรียนมาหลายที่มากแต่ไม่เคยเจอหลักสูตรที่โดนใจจริงๆ จนกระทั่งมาเจอหลักสูตรของ คุณเรือรบ จริงๆมาเรียนเพราะอยากได้เทคนิคดีๆไปสอน แต่พอมาเรียนแล้วได้อะไรมากกว่าที่คิดมากมาย ได้เข้าใจตัวเองแบบที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อน
.
แต่ที่สำคัญที่สุดได้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาพัฒนาการสื่อสารกับคนในครอบครัว การเข้าเรียนเพียง 1 วันกับ อ.เรือรบ เปลี่ยนชีวิตทรายที่เหลือทั้งชีวิตจริงๆค่ะ ประทับใจมากค่ะ”
.
รศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) NIDA
.
====
.
“สิ่งที่ผมชอบมากคือ เรื่องของการฟังอย่างลึกซึ้ง แม้จะเคยคิดว่าตัวเองฝึกฟังมาบ้างแล้ว หากยังฟังอย่างผิวเผินฟังแล้วหมกมุ่นกับความคิดของตัวเองเป็นหลัก ยังไม่เปิดพื้นที่ในใจให้กับเสียงหรือเรื่องเล่าของคนอื่น
.
ผมเป็นคนจริงจังมากเกินไป ถ้าฟังแล้วได้ไม่ดี มักตำหนิตัวเองบ่อยครั้ง อ.เรือรบบอกว่า ไดอะล็อคนั้นไม่ได้เป็นเรื่องของการมีสาระ เป็นเรื่องของการที่เรามาไร้สาระ
.
ผมติดใจประโยคนี้มาก มันเปิดพื้นที่ให้ผมได้เล่นกับคำพูด เรื่องราวของคนที่กำลังพูด มันเปิดพื้นที่ให้กับตัวเองในการฝึกฝนได้อย่างไม่ตำหนิตัวเอง เพิ่งมาเจอประโยคนี้ในคอร์สนี้ครับ มันชวนให้สนุกกับไดอะล็อคได้มากขึ้น”
.
นพ. กิตติ วงศ์ทันตกร
แพทย์ประจำโรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม จ.ลำปาง
====
.
“วันแรกที่ได้สัมผัส Dialogue มันเรียบง่าย มีเสน่ห์และน่าสนใจมาก แต่ละคนแบ่งปันเรื่องราวใกล้ตัว มีทั้งเรื่องราวทั่วๆไป เรื่องแปลก ตลก ซาบซึ้งใจ เครียด อบอุ่น อะไรมากมาย ได้เห็นตัวเองและเห็นความเป็นมนุษย์ในตัวคนอื่นชัดเจนขึ้น
.
แปลกที่การล้อมวงพูดคุยกันในเวลา 2 ชั่วโมง ทำให้คนละวางอัตตาลง และสร้างคุณค่ามากมายให้เกิดขึ้นในวงสนทนา
.
สิ่งที่ได้กับตัวเองคือ มีความกล้าที่จะแบ่งปันตัวเองมากขึ้น รู้สึกอิสระที่จะพูดคุยและรับฟังโดยไม่ตัดสินไปก่อน ทำให้เกิดความสุขใจและประสิทธิภาพในความสัมพันธ์ และยังช่วยจุดประกายความหวังที่จะสร้างองค์กรแห่งความสุขของตนเองด้วยค่ะ”
.
ธันยาลักษณ์ สืบไทยพานิช
Managing Director, Fit’n Firm Sports Club จ.ชลบุรี
=====
.
“นับจากวันแรกที่ก้าวเข้าไปวงไดอะล็อค เราสัมผัสถึงความอบอุ่นกันเอง บรรยากาศสบายๆ กติกาต่างๆที่วงจัดสรรขึ้นเพื่อฝึกการฟังของผู้เข้าร่วมวงไดอะล็อคไม่ได้เป็นอุปสรรค หรือเป็นกรอบความคิดของคนในวงเลย
.
บางครั้งการสนทนานำจากเรื่องหนึ่ง ไปสู่เรื่องหนึ่งอย่างฉับไว คนในวงที่หลากหลายอาชีพและวัย ทำให้การฝึกเข้มข้น ภายในวงเราค้นพบความเป็นมนุษย์ในหลากหลายมิติ มีทั้งเอื้อเฟื้อ, อีโก้, โทษตัวเอง, มีน้ำใจ. ฯลฯ และนั่นแหละคือการฝึก
.
ทุกวันๆเราก็ใช้ชีวิตท่ามกลางความเป็นมนุษย์เหล่านั้น ซึ่งจะทำให้เราได้พบแก่นของการใช้ชีวิตร่วมกับมนุษย์ผู้อื่น
.
วรางคณา สุสาขา
Human Resource Manager Food Project (SIAM) CO.,LTD.Map Learning Hub Thailand, 103/5 ซ.งามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร, Bangkok, Thailand 10120, Bangkok, Thailand
Report a problem

Are you going to this event?

Organizer

ชุมชนแห่งการฟัง
Advertisement

More Events in Bangkok

Explore More Events in Bangkok