Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
Advertisement
Oh Snap, this is a past event! 😵

Do you want to get notified when this event happens again?

Closing the Gap, Making the Loop

Advertisement

Closing the Gap, Making the Loop


...ในปี 2030 เราต้องใช้โลกถึงสองใบ หากจะตอบสนองความต้องการของคน 10 พันล้านคนบนโลกได้พอ

มีวิธีไหนมั้ย ที่จะตอบสนองความต้องการของคนได้ โดยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด?

สัปดาห์แห่งการปฏิวัติแฟชั่น (Fashion Revolution Week) ทั้งที มาปฏิวัติวิธีคิด จากเศรษฐกิจแบบเส้นตรง (Linear Economy) ที่มีการผลิต บริโภค และทิ้ง เป็นหัวใจหลัก สู่ ”เศรษฐกิจหมุนเวียน” (Circular Economy) วิถีการบริโภคแบบใหม่ ที่จะเป็นทางรอดปลดล็อกธุรกิจ จากปัญหาสิ่งแวดล้อมมากมายที่มากับบริโภคนิยมแบบเดิม

เปลี่ยนบทบาทลูกค้าจาก ‘ผู้บริโภค’ ให้เป็น ‘ผู้ใช้’ ด้วยการส่งมอบคุณค่าที่เน้น ‘การใช้ประโยชน์’ มากกว่า ‘การเป็นเจ้าของ’
สร้างกลยุทธ์ในการออกแบบ ที่จะใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ตั้งแต่การเลือกวัสดุ ไปจนถึง end of life

มาร่วมกันสร้างโอกาสใหม่สำหรับธุรกิจยั่งยืน ด้วยการออกแบบที่เรียกว่า Circular Design ที่ต้อง ‘คิด’ ไม่เหมือนเดิม เพื่อสร้างนวัตกรรมที่ลงตัวกับทั้งสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม


ในเวิร์คช็อปนี้ ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้

1.เทรนด์และกระบวนทัศน์ใหม่ ของเศรษฐกิจหมุนเวียน: ทำความรู้จัก เศรษฐกิจหมุนเวียน แนวคิดแบบองค์รวมที่จะเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการผลิต การบริโภค และการใช้ชีวิตของคนในทศวรรษหน้า แชร์ประสบการณ์ Circular Futures Lab จากกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

2.วิธีการออกแบบ Circular Design Methods: สวมหมวกนักออกแบบ หยิบจับสิ่งใกล้ตัว มาคิดใหม่ ด้วย methodology ซึ่งถูกพัฒนาต่อยอดจาก Design thinking โดยบริษัท IDEO บริษัทที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมชื่อดัง ร่วมกับ Ellen MacArthur Foundation องค์กรที่ผลักดันภาคธุรกิจให้ปรับเข้าสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน

3.เข้าใจการสร้างนวัตกรรม: ฝึกสร้าง solution โดยเริ่มจากการร่วมค้นหาความต้องการของผู้บริโภค ทั้งด้านกายภาพ และด้านอารมณ์ เพื่อนำไปปรับปรุงสินค้าหรือบริการ และคิดไอเดียการสร้างนวัตกรรมและความสามารถในการแข่งขันที่จะรองรับกับเศรษฐกิจแนวใหม่นี้

4.การคิดเชิงระบบ: มองธุรกิจแบบองค์รวมด้วยการคิดเชิงระบบ เข้าใจวงจรธุรกิจหมุนเวียน และหา intervention point ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากธุรกิจของคุณ


กิจกรรมนี้เหมาะสำหรับ : นักออกแบบ, ผู้ประกอบการ, นักเรียนนักศึกษา, ศิลปิน, นักวิทยาศาสตร์, นักกลยุทธ์ หรือบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในการสร้างนวัตกรรม ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ หรือแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน


ค่าเข้าร่วมกิจกรรม:
ไม่มีค่าใช้จ่าย! แต่ต้องลงทะเบียนสมัครร่วมกิจกรรมที่
https://forms.gle/V5U4Q5JTtbFi9oTg8

ระยะเวลา 3 ชม.
สถานที่ : Wecosystem เกษร วิลเลจ
.

กำหนดการ
12.30-13.00 น. : ลงทะเบียน
13.00 - 13.30 น. : บรรยาย: ส่องเทรนด์โลก ทำไมต้องเศรษฐกิจหมุนเวียน?
13.30 - 15.00 น. : Circular Design challenge
15.00 - 15.15 น. : Prototyping Session
15.15 - 16.00 น. : Buy-In & Pitching Session และ Q&Aเกี่ยวกับผู้สอน

กมลนาถ องค์วรรณดี

อดีตนักออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ที่ผันตัวมาทำงานด้านการสร้างนวัตกรรม เพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน จบปริญญาโท สาขา Textiles มหาวิทยาลัย Royal College of The Art กรุงลอนดอน

ประสบการณ์:
-1 ใน 6 ผู้ก่อตั้งกลุ่ม SEAMLab นักสร้างสรรค์จากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้รับเลือกเข้าร่วมโครงการ Circular Futures Lab ของ British Council ประเทศอังกฤษ
-นักวิจัยเทรนด์และการออกแบบเชิงกลยุทธ์ บริษัท Fire One One
-อาจารย์และผู้บรรยายด้าน การออกแบบเพื่อเพิ่มคุณค่าทางสังคม และความยั่งยืน ให้กับมหาวิทยาลัย และองค์กรเอกชน
-อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาออกแบบแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-นักเขียนคอนเทนต์ และ ผู้ประสานงานองค์กร Fashion Revolution ประเทศไทย

--

สนับสนุนโดย Circular Futures Lab Programme โดย British CouncilMap WecosystemGaysorn Tower Floor 9th, Bangkok, Thailand 10330, Thailand
Report a problem

Are you going to this event?

Organizer

Fashion Revolution Thailand
Advertisement