Create Event
Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Advertisement
Circulation

Circulation

Apr 23, 2021 - May 26, 2021

Circulation

Time Fri Apr 23 2021 at 11:00 am to Wed May 26 2021 at 08:00 pm

(add to calendar)

River City Bangkok, ถนน โยธา, Bangkok, Thailand

Advertisement

Circulation | Event in Bangkok | AllEvents.in Circulation
นิทรรศการที่เข้าไปสำรวจความสัมพันธ์ของมนุษย์กับศิลปะที่ไม่ใช่เพียงแค่ใกล้ชิดกับมนุษย์ แต่ศิลปะยังเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงความหลากหลายในสังคมของมนุษย์เข้าด้วยกัน เปรียบได้กับระบบไหลเวียนของเลือดที่ทำหน้าที่ถ่ายเทลำเลียงสารต่าง ๆ เพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตมนุษย์ให้ดำรงอยู่

นิทรรศการชุดนี้คือการรวมตัวกันของศิลปินเลือดใหม่ทั้ง 8 คน ที่มีความแตกต่างหลากหลายทั้งรูปแบบ แนวคิด เทคนิคมุมมองทางศิลปะ มีทั้งจิตรกรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ประติมากรรม และศิลปะสื่อผสม โดยกระบวนการทำงานของทั้ง 8 คนได้มีการแลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์เพื่อบอกเล่าเรื่องราวในสังคมตั้งแต่เรื่องเล็ก ๆระดับปัจเจกบุคคล เช่น เรื่องราวของความรู้สึกของมนุษย์ วิถีชีวิตในปัจจุบัน ไปจนถึงระดับวงกว้างเช่นสังคมและความเป็นโลกาภิวัตน์

เกี่ยวกับศิลปิน

นิทรรศการ “เซอคิวเล’เชิน” คือผลงานศิลปนิพนธ์ ของมหาบัณฑิตศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดย รุ่งรวี โพธิ์นิยม ภัทรจาริน ฟักภู่ ปานวัตร เมืองมูล โชติภา สุนทรชูเกียรติ ภัทรพล ผุดมาก สิร์ปพัศ ครุฑไชยยันต์ เตวช เฉลียวคำนวน และ ณัฐพล นาคทรัพย์

Date: วันที่ 23 เมษายน ถึง 26 พฤษภาคม 2564
Venue: Galleria 3 ชั้น 2 ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก
เข้าชมฟรี

*ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก ยังคงเปิดทำการตามปกติ พร้อมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพราะความปลอดภัยของท่านสำคัญยิ่งสำหรับเรา

เปิดทำการทุกวันตั้งแต่ 11.00 น. ถึง 20.00 น.

‘Circulation’ explores the relationship with individuals and society. Like the human circulatory system that delivers blood throughout the body to sustain human life, art can stimulate our censors, present various viewpoints and encourage discussion.

‘Circulation’ is a group exhibition of eight new artists who each have their own point of view, artistic style, and technique but share a passion for art. Through the collaborative process, the eight artists exchanged their ideas and own particular expertise in painting, printmaking, photography, sculpture, or mixed-media art to tell stories about human feelings, the way we live, and globalization from an individual and societal perspective.

About The Artists

‘Circulation' is a showcase thesis of eight artists of the Master of Fine Arts Program in Visual Arts, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang: Rungrawee Phoniyom, Pattarapon Pudmark, Sipraput Krutchaiyan,Pattarajarin Fakphou, Pannawat Muangmoon, Nuttapon Naksub, Taewich Chaliewkumnuan, Chotipa Soontornchukiat.

Date: 23 April to 26 May 2021
Venue: Galleria 3, 2nd floor, River City Bangkok
Free Admission

*Since your safety is our prior concern, River City Bangkok is open as usual with strict preventive measures against the Covid-19 and limitation of visitors inside all exhibitions.

Open Daily from 11 a.m. to 8 p.m.You may also like the following events from River City Bangkok:

Also check out other Arts Events in Bangkok, Exhibitions in Bangkok, Fine Arts Events in Bangkok.

Event Photos
Hosted by
About The Host: Welcome to the Official Facebook of River City Bangkok. Asia's Premier Arts, Antiques and Cultured Living Shopping Center. The Anchor of Arts and Antiques
Website Link: http://www.rivercitybangkok.com
Are you the host?
Nearby Hotels River City Bangkok, ถนน โยธา, Bangkok, Thailand
Report a problem ?

Event Information

Date & Time

Fri Apr 23 2021 at 11:00 am to Wed May 26 2021 at 08:00 pm
Add to Calendar

Location

River City Bangkok, ถนน โยธา, Bangkok, Thailand

Advertisement
Advertisement
Market Your Events Professionally!

Create an online presence of your events and make them easy to discover & share with the relevant audience.

Create Events