Create Event
Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Advertisement
Bangkok Dreamscapes

Bangkok Dreamscapes

Dec 17, 2020 - Feb 28, 2021

Bangkok Dreamscapes

Time Thu Dec 17 2020 at 06:30 pm to Sun Feb 28 2021 at 08:00 pm

(add to calendar)

River City Bangkok, ถนน โยธา, Bangkok, Thailand

Advertisement

Bangkok Dreamscapes | Event in Bangkok | AllEvents.in Bangkok Dreamscapes
กรุงเทพฯ แห่งห้วงฝัน
มาเชลโล วอง ชวาร์ตซ์

“ความคิดตกอยู่ในห้วงฝัน และโลกก็คือความฝัน”
ฆอร์เฆ ลุยส์ บอร์เฆส

ผมอยากสร้างสิ่งที่ผมไม่สามารถจินตนาการได้ให้กลายเป็นรูปธรรม...

ความชอบของผมนั้นมากกว่าการถ่ายภาพสถานที่หรืออาคาร สิ่งที่ผมสนใจที่สุดคือโลกแห่งห้วงอารมณ์และความฝัน ผมเชื่อมาตลอดว่าคนเราสามารถมองความฝันและอารมณ์ความรู้สึกในรูปแบบของความเป็นจริงได้ เรื่องราวในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตก็ต่างเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความเป็นจริงด้วยเช่นกัน

ในขณะที่นักถ่ายภาพทั่วไปเลือกที่จะแสดงวิสัยทัศน์ของตนเองผ่านรูปถ่ายอย่างชัดเจน ผมกลับเลือกที่จะสื่ออารมณ์ความรู้สึกผ่านสถานที่ที่ผมใช้ถ่ายภาพมากกว่า อาจเป็นเพราะโดยพื้นฐานแล้วผมเป็นสถาปนิก ผมจึงชอบผสานความรู้สึกของตัวเองที่มีต่อสถานที่ต่างๆ ที่ผมไปเยี่ยมชมผ่านการถ่ายภาพของผม เพราะฉะนั้นงานของผมไม่ใช่การนำเสนอภาพที่มาจากสิ่งที่เรามองเห็น แต่เป็นมิติใหม่ของการสร้างสรรค์อารมณ์ความรู้สึกราวกับว่าภาพเหล่านั้นได้หลุดออกมาจากห้วงความฝัน

เนื่องจากภาพถ่ายสถาปัตยกรรมของผมนั้นเป็นพื้นที่ที่ไม่มีอยู่จริงซึ่งเกิดขึ้นจากความต้องการที่จะสะท้อนถึงความเชื่อมโยงอันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติของพื้นผิวสามมิติและสองมิติ โดยผมได้อ้างอิงแนวคิดเหล่านี้จากภาพและมุมมองต่างๆ จากแนวคิดยูโทเปียและดิสโทเปีย ซึ่งต่างจากศิลปินชาวเรเนซองส์ที่พยายามจะสร้างสรรค์งานศิลปะเสมือนจริงจนเราไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างภาพวาดกับความเป็นจริงได้

บ่อยครั้งที่ผมมักจะเล่นเกมกับผู้คนที่มาชมผลงานภาพถ่ายของผม คล้ายๆ กับที่นักดนตรีหรือสถาปนิกคนอื่นๆ ชอบทำกัน ผมได้แรงบันดาลใจเหล่านี้มาจาก ‘จักรวาล’ งานเขียนของ ฆอร์เฆ ลุยส์ บอร์เฆส และ อิตาโล คาลวิโน เพราะผมชอบค้นคว้าแนวคิดแบบนามธรรม เช่น ความเป็นนิรันดร์ ความฝัน ความไม่มีที่สิ้นสุด และความเป็นไปไม่ได้ ดังนั้นผมจึงต้องการที่จะสร้างปรากฏการณ์ใหม่ของการถ่ายภาพ โดยมีลูกเล่นเป็นพื้นที่และมุมมองที่แปลกใหม่ราวกับเป็นจินตภาพของอนาคต...หรือความฝันก็ว่าได้

สำหรับผมแล้ว กรุงเทพมหานครคือยักษ์ที่คอยผลัดเปลี่ยนผิวหนังของมันตลอดเวลา มันไม่เคยหยุดอยู่กับที่ ไม่เคยหยุดที่จะเจริญเติบโต หรือเปลี่ยนแปลงเลยแม้แต่ครั้งเดียว ด้วยเหตุนี้ผมจึงตั้งใจสร้าง ‘กรุงเทพฯ แห่งห้วงฝัน’ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีวันสิ้นสุดเหล่านั้น การเปลี่ยนแปลงที่เราไม่สามารถจินตนาการถึงจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดราวกับว่ามันเป็นภาพแห่งความฝันมากกว่าความเป็นจริง

เปิดให้เข้าชมฟรีตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564
ที่ Galleria 3 ชั้น 2 ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก

*ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก ยังคงเปิดทำการตามปกติ พร้อมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพราะความปลอดภัยของท่านสำคัญยิ่งสำหรับเรา
วันจันทร์-วันศุกร์ 11.00 น.-20.00 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 10.00 น.-20.00 น.
สำหรับนิทรรศการ Bangkok Dreamscapes จำกัดจำนวนผู้เข้าชมไม่เกิน 30 ท่านครับ

Bangkok Dreamscapes
By Marcelo von Schwartz

"The mind was dreaming. The world was its dream."
Jorge Luis Borges

I want to see in a picture the things I can’t imagine.

More than a photograph on a place or buildings, I’m interested to dive inside the world of dreams and emotions. I believe dreams and emotions can be viewed as reality of another kind. Many different coexisting layers from the past, present and future, compose this reality.

While many photographers reflect the most apparent visions, I try to get the emotions lying underneath the place I am photographing. Maybe because of my background as architect, I tend to create an emotional bond with the buildings and places I visit. And an emotional message is what I get from every place I visit, from every building I explore. Therefore, my work isn’t a re-presentation of a formal appearance but a re-creation of a wide range of emotional inputs placed in another dimension, as if it is coming from a dream.

With my architectural photographs of nonexistent spaces, I try to reflect a tension inherent in representing three-dimensions on a two-dimensional surface. Unlike Renaissance painters who strived to reproduce a world in which image and reality were indistinguishable, I tend to load all these recognizable images with many references to utopian -and dystopian- architectures.

I like to play games with people viewing my photographs similar to what a musician or architect will do. Inspired by universes written by Jorge Luis Borges and Italo Calvino, I like to explore such abstract ideas as eternity, dreams, infinity and the impossible. I aim to create a journey of discovery where images become a continuous play of interwoven impossible spaces and perspectives, both strange and possible in an imaginary future…or in a dream.

Bangkok is a giant that is constantly changing its skin, a giant that never stops moving, never stops growing and transforming. Bangkok Dreamscapes presents those changes, those transformations as if they were part of an infinite and uncompressible narrative without beginning or end, more typical of a strange dream than of reality.
This is a narrative exhibition. Multiple images are fragmenting and shattering an idea in multiple pieces. I won't reveal this idea - that might come from a memory of a dream or from a dystopian nightmare.

Dedicated to Yevgeni Zamyatin who inspired this exhibition. The text in the pictures belongs to his novel We, written today 100 years ago.

From 17 December 2020 to 28 February 2021
At Galleria 3, 2nd floor, River City Bangkok. Free admission.

*Since your safety is our prior concern, River City Bangkok is open as usual with strict preventive measures against the Covid-19 and limitation of visitors inside all exhibitions.
Monday – Friday 11 a.m. – 8 p.m.
Saturday – Sunday and public holidays 10a.m. – 8 p.m.
The preventive measure limits only 30 visitors in Bangkok Dreamscapes exhibition.Also check out other Exhibitions in Bangkok, Music Events in Bangkok, Photography Events in Bangkok.

Event Photos
Hosted by
Are you the host?
Nearby Hotels River City Bangkok, ถนน โยธา, Bangkok, Thailand
Report a problem ?

Event Information

Date & Time

Thu Dec 17 2020 at 06:30 pm to Sun Feb 28 2021 at 08:00 pm
Add to Calendar

Location

River City Bangkok, ถนน โยธา, Bangkok, Thailand

Advertisement
Advertisement
Make Your Events Easy to Discover

Create an online presence of your events and make them easy to discover & share with the relevant audience.

Create Events