Create Event
Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Advertisement
 1   Reiki 1

เรกิ 1 ปฐมบทแห่งพลัง | Reiki 1

Jul 31, 2021 - Aug 01, 2021

เรกิ 1 ปฐมบทแห่งพลัง | Reiki 1

Time Sat Jul 31 2021 at 10:00 am to Sun Aug 01 2021 at 06:00 pm

(add to calendar)

Ghittichate Spiritual Studio, Bangkok, Thailand 10110, Bangkok, Thailand

Advertisement

เรกิ 1 ปฐมบทแห่งพลัง | Reiki 1, 31 July | Event in Bangkok | AllEvents.in เรกิ 1 ปฐมบทแห่งพลัง | Reiki 1
พลังของจักรวาลคือความรักความเมตตาสถิตย์ ณ ที่แห่งนี้ ฟื้นความทรงจำอันเลือนลางให้กลับมา ว่าแท้จริงแล้วความสว่างและความรักไร้เงื่อนไขนี้อยู่กับเราเสมอมา เมื่อนั้นความหลงลืมได้จางหาย มนุษย์และพระผู้เป็นเจ้าจึงหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว ไร้อดีต ไร้ปัจจุบัน ไร้อนาคต เข้าสู่สภาวะแห่งความเป็นนิรันดร
.
จากประสบการณ์ส่วนตัว เรกิช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของการเติบโตด้านจิตวิญญาณเป็นอย่างมาก ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย มีพลังชีวิตที่สมดุล ทำให้สามารถสร้างหรือดึงดูดสิ่งที่ต้องการได้อย่างไม่ยากเย็น
.
เรกิ คือ การบำบัดเยียวยาร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และ จิตวิญญาณ ด้วยการส่งผ่านพลังงานไปตามจักระของร่างกายจากผู้ฝึกฝนเรกิไปสู่ผู้รับการบำบัด
.
เสน่ห์ของเรกิคือ ผู้ส่งผ่านพลังงานจะได้รับประโยชน์เช่นเดียวกันกับผู้รับการบำบัดและจะไม่สูญเสียพลังชีวิตไปในขณะทำการเยียวยาให้ผู้อื่น
.
ทางด้านจิตใจ ผู้ฝึกฝนเรกิจะค่อยๆไว้วางใจในพลังงาน เรียนรู้ที่จะยอมรับถึงการดำรงอยู่ของพลังที่ยิ่งใหญ่ มีความรู้สึกอิ่มเอมในฐานะผู้ให้และผู้รับในเวลาเดียวกัน ได้เข้าใจอย่างแท้จริงว่าสภาวะไร้ซึ่งความกังวลเป็นเช่นใด
.
การฝึกฝนเรกิยังช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของญาณทัศนะให้สูงยิ่งขึ้นทำให้ผู้ฝึกสามารถเห็นและเข้าใจโลกตามที่เป็นอย่างแท้จริงได้มากยิ่งขึ้น
.
ผมจะเปิดสอนเรกิขั้นที่ 1
ในวันที่ 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2564
รับจำนวนจำกัดเพียง 8 ท่านเท่านั้น
.
ค่าลงทะเบียน 19,500 บาท
.
สนใจติดต่อลงทะเบียนได้ครับ
Official Line id : @ghittichate
.
สวัสดีสันติสุข
กิตติเชษฐ์ สิริศรีพรชัย
Reiki Teacher
Spiritual Alchemist
Real.Simple.HonestAlso check out other Health & Wellness Events in Bangkok.

Search by related topics in Bangkok
Event Photos
Hosted by
Are you the host?
Nearby Hotels Ghittichate Spiritual Studio, Bangkok, Thailand 10110, Bangkok, Thailand
Report a problem ?

Event Information

Date & Time

Sat Jul 31 2021 at 10:00 am to Sun Aug 01 2021 at 06:00 pm
Add to Calendar

Location

Ghittichate Spiritual Studio, Bangkok, Thailand 10110, Bangkok, Thailand

Advertisement
Discover more events
Advertisement
Market Your Events Professionally!

Create an online presence of your events and make them easy to discover & share with the relevant audience.

Create Events