Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Advertisement

เปิดรับสมัครเรียน วิชานวดแผนไทย คอร์สเรียน จ-ศ และ ส-อา

Advertisement

เปิดรับสมัครเรียน วิชานวดแผนไทย คอร์สเรียน จ-ศ และ ส-อา


เปิดรับสมัครเรียน "วิชานวดแผนไทย หลักสูตร 150 ชั่วโมง" เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00-14.00 น. เปิดเรียนวันที่ 1 ต.ค. 2562 และวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 9.00-15.00 น. เปิดเรียนวันที่ 5 ต.ค. 2562
คุณสมบัติผู้สมัคร
--->>> เป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
--->>> สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ*
- ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป ต้องจบชั้น ม.3 ขึ้นไป
- ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2520 ถึง 30 ธันวาคม 2545 ต้องจบชั้น ป.6 ขึ้นไป
- ผู้ที่เกิดก่อนปี พ.ศ. 2520 (ก่อนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2520 ต้องจบชั้น ป.4 ขึ้นไป
--->>> เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์แข็งแรง มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่มีความพิการ หรือผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจที่เป็นอุปสรรคต่อการอบรมและปฏิบัติงาน
หลักฐานการสมัคร
--->>> รูปถ่ายขนาด1 นิ้ว 2 ใบ
--->>> สำเนาบัตรประชาชน
--->>> สำเนาทะเบียนบ้าน
--->>> สำเนาวุฒิการศึกษา
***รับสมัครภายในวันนี้วันเดียวเท่านั้น และรับผู้เรียนจำนวนจำกัด***
***สอบถามเพิ่มเติม โทร. 084-207-4588 (9.00-14.00 น. พักเที่ยง)***
***รับสมัครและเรียนที่ สำนักงานเขตจตุจักร (วิภาวดี 34 ) ชั้น 9***
***ค่าเรียนฟรี จบแล้วมีวุฒิบัตรจาก กทม.***Map ศูนย์ฝึกอาชีพจตุจักร, สำนักงานเขตจตุจักร, Bangkok, Thailand 10900, Bangkok, Thailand
Report a problem

Are you going to this event?

Advertisement

More Events in Bangkok

Explore More Events in Bangkok