Create Event
Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Advertisement

เทคนิคการตรวจงานก่อสร้างอาคาร

Jul 08, 2021 - Jul 09, 2021

เทคนิคการตรวจงานก่อสร้างอาคาร

Time Thu Jul 08 2021 at 09:30 am to Fri Jul 09 2021 at 04:30 pm

(add to calendar)

Twoplus Training Center, Bangkok, Thailand 10900, Bangkok, Thailand

Find Tickets
Advertisement

เทคนิคการตรวจงานก่อสร้างอาคาร, 8 July | AllEvents.in เทคนิคการตรวจงานก่อสร้างอาคาร
การก่อสร้างเป็นขบวนการทำงานที่สร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างให้เป็นไปตามแบบก่อสร้าง (Drawing) ให้เป็นไปตามรูปทรงระยะตรงตามแบบที่กำหนดโดยรายการประกอบแบบ (Specification) เป็นการขยายรายละเอียดวัสดุ และขั้นตอนการทำงานเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานของหลักวิชาช่างที่ดี โดยมีสัญญารับเหมาก่อสร้างเป็นตัวกำหนดการรับผิดชอบการทำงาน รวมถึงเงิน และเวลาที่จะแล้วเสร็จโดยการก่อสร้างที่ดีนั้นผู้รับเหมาก่อ สร้างจำเป็นจะต้องทำงานให้เป็นไปตามรูปแบบและสัญญา คือ ภายในงบประมาณ (Money) เสร็จในเวลา (Time) และคุณภาพ (Quality) ที่ดีตามที่กำหนด

การตรวจสอบงานก่อสร้าง จึงเป็นขบวนการควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบก่อสร้าง และรายการประกอบโดยเป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดีซึ่ง ผู้ตรวจสอบงานก่อสร้างที่ดีนั้นจำเป็นจะต้องมีความรู้เข้าใจ ขั้นตอนการก่อสร้างโดยหากมีประสบการณ์สูงก็จะยิ่งช่วยให้งานก่อสร้างนั้นมี คุณภาพงานดีเพิ่มขึ้นไปด้วย

หลักสูตรนี้เป็นการอบรมเทคนิคการตรวจงานก่อสร้างให้ได้คุณภาพดี ตามหลักวิชาช่างที่ดี ตั้งแต่การเริ่มลงมือก่อสร้างจนถึงก่อนการส่งมอบงานให้กับเจ้าโครงการตลอดจน ประสบการณ์ด้านการตรวจงานก่อสร้างจากวิทยากรที่มีประสบการณ์ให้ผู้เข้ารับ การอบรมเข้าใจการตรวจสอบงานก่อสร้างได้ รวดเร็วขึ้น

ระยะเวลา : 2 วัน

เนื้อหาหลักสูตร :

• การตรวจสอบงานการเตรียมงาน การวางผังอาคาร
• การตรวจสอบงานดินขุด ดินถม และการขนย้ายดิน
• การตรวจสอบงานฐานราก
• งานตอกเสาเข็ม การนับ Blow Count
• การ Reject เสาเข็มหัก การทำ Tie Beam รองรับการเยื้องศูนย์แทน เนื่องมาจากเสาเข็มหัก
• งานป้องกันดินพัง
• การตรวจสอบงานโครงสร้าง
• งานคอนกรีตเสริมเหล็ก การดัด ดุ้ง ล้วงเหล็กเสริม เท บ่ม และตำแหน่งหยุดเทคอนกรีต
• งานไม้แบบ ค้ำยัน และนั่งร้าน
• งานคอนกรีตอัดแรง (Post-Tension) การดึงลวด
• งานโครงเหล็กรูปพรรณ ขนาด การเชื่อม และการติดตั้ง
• การตรวจสอบงานสถาปัตยกรรม : การตรวจสอบ : วัสดุ ระยะ ระดับ และการติดตั้ง
• งานประตู หน้าต่าง
• งานพื้น
• งานผนัง ฝ้าเพดาน
• งานกระจก
• งานสุขภัณฑ์
• งานหลังคา
• งานสี
• การตรวจสอบงานระบบไฟฟ้า : ตรวจสอบขนาด การติดตั้ง การทดสอบระบบ
• ตรวจสอบการเดินไฟฟ้ากำลังเข้าอาคาร ประเภท ขนาดสายไฟฟ้า
• การเดินสายดิน ป้องไฟฟ้ารั่ว ฟ้าผ่า
• การตรวจสอบงานระบบสุขาภิบาล : ตรวจสอบขนาดท่อ การเดินท่อ การยึด และบ่อบำบัดน้ำเสีย
• การตรวจสอบงานระบบเครื่องกล : ตรวจสอบขนาด การติดตั้ง การทดสอบระบบ เครื่องปรับอากาศ ระบบป้องกันอัคคีภัย
• การตรวจสอบความปลอดภัย (Safety) ขณะก่อสร้าง
• การติดตั้ง รื้อถอน และการทำงาน Tower Crane และลิฟท์ขนส่ง
• การตรวจสอบ วางแผนป้องกันการเกิดเพลิงไหม้อาคารขณะก่อสร้าง
• การติดตั้งระบบการป้องกันการตกจากที่สูง ของหล่น และเศษฝุ่น
• การตรวจสอบงานก่อนการส่งมอบ

ค่าอบรม : ท่านละ 7,500 + 525 บาท = 8,025 บาท

** สมัครอบรมวันนี้ รับส่วนลดทันที 20% เหลือเพียงท่านละ 6,000+420 ภาษี 7% = 6,420 บาท **

สำรองที่นั่งออนไลน์ :

http://bit.ly/2ZyrmnA

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม / สำรองที่นั่งได้ที่ :
คุณภิญญาพัชญ์ สุขถาวร

Tel : +66 2513 7500, 086 307 2162-3
E-Mail : c2FsZXMgfCB0d29wbHVzdHJhaW5pbmdjZW50ZXIgISBjb20=
Website : twoplustrainingcenter.com
facebook.com/twoplustrainingfan
twitter.com/twoplustraining
youtube.com/user/twoplustrainingtvYou may also like the following events from Twoplus Training Center:

Also check out other Arts Events in Bangkok, Fine Arts Events in Bangkok, Health & Wellness Events in Bangkok.

Tickets

Tickets for เทคนิคการตรวจงานก่อสร้างอาคาร can be booked here.

Get Tickets

Event Photos
Hosted by
About The Host: ศูนย์อบรมการก่อสร้างครบวงจรระดับมืออาชีพ
Website Link: http://www.twoplustrainingcenter.com
Are you the host?
Nearby Hotels Twoplus Training Center, Bangkok, Thailand 10900, Bangkok, Thailand
Report a problem ?

Event Information

Date & Time

Thu Jul 08 2021 at 09:30 am to Fri Jul 09 2021 at 04:30 pm
Add to Calendar

Location

Twoplus Training Center, Bangkok, Thailand 10900, Bangkok, Thailand

Advertisement
Advertisement
Market Your Events Professionally!

Create an online presence of your events and make them easy to discover & share with the relevant audience.

Create Events