Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
Advertisement
Oh Snap, this is a past event! 😵

Do you want to get notified when this event happens again?

หลักสูตรการประมาณราคางานระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 8

Advertisement

หลักสูตรการประมาณราคางานระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 8


!!! เปิดรับลงทะเบียนแล้ว !!!
สำหรับหลักสูตรการประมาณราคางานระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 8 (30-31 มี.ค. 2562)

https://electricalroomthailand.com/estimatecourse8/

------------------------------------------------------

• หลักการและเหตุผล

การประมาณราคาเป็นสิ่งสำคัญในงานก่อสร้างทุกๆโครงการไม่ว่าจะเป็นขนาดงานเล็กหรือใหญ่ จะต้องมีการประเมินราคาตั้งแต่ตั้งงบประมาณก่อสร้างจนถึงการประมาณราคาเพื่อหาผู้รับเหมาก่อสร้าง ดังนั้นผู้ที่มีหน้าที่ประมาณราคาหรือผู้รับเหมางานระบบไฟฟ้าจะต้องมีความสามารถในการอ่านแบบ แยกรายการวัสดุที่ต้องใช้ พร้อมทั้งประมาณราคาวัสดุ ค่าแรงติดตั้ง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมดได้อย่างถูกต้องใกล้เคียงกับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจริง (ต้นทุน) เพื่อที่จะได้ยื่นใบเสนอราคาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม (ราคาขาย) โดยที่ได้บวก(กำไร)เอาไว้เรียบร้อยแล้ว และการประมาณราคางานระบบไฟฟ้าและสื่อสารนั้นเป็นงานที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ หากผู้ประเมินราคายังขาดประสบการณ์และเทคนิคต่างๆ หรือมีความรู้ด้านงานระบบไฟฟ้าและการติดตั้งไม่มากเพียงพอ ก็อาจจะส่งผลให้การประมาณราคาผิดพลาดได้ ซึ่งอาจจะสูงเกินไปจนไม่ได้รับงาน หรืออาจะต่ำเกินไปจนขาดทุน ซึ่งหลักสูตรการประมาณราคางานระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพนี้จะนำผู้เข้าอบรมไปทราบถึงขั้นตอน การทำราคา ตั้งแต่เริ่มรับเอกสารจนกระทั่งส่งใบเสนอราคาอย่างละเอียดทุกขั้นตอน พร้อมทั้งนำเสนอเทคนิคและเกร็ดความรู้ต่างๆ และสามารถนำไปใช้ได้จริง

------------------------------------------------------

• วัตถุประสงค์

1. ผู้อบรมจะได้มองเห็นภาพรวมของขั้นตอนการประมูลงานและรูปแบบการบริหารงานก่อสร้างว่ามีรูปแบบอย่างไรบ้าง

2. ผู้อบรมจะได้รู้จักกับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในระบบไฟฟ้ากำลังและระบบสื่อสารทุกรายการที่จะต้องไปปรากฎในใบเสนอราคา ร่วมถึงทำความเข้าใจรายละเอียดหลักการทำงาน, หน้าที่, ข้อกำหนด(สเปค) และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งวัสดุอุปกรณ์นั้นๆ อย่างครบถ้วน

3. ผู้อบรมจะได้ทำความเข้าใจการอ่านแบบงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร รวมถึงรายละเอียดประกอบแบบได้อย่างถูกต้อง และสามารถเข้าใจส่วนที่สำคัญๆต่างๆที่มีระบุอยู่ในแบบว่ามีส่วนใดที่เป็นปัจจัยส่งผลต่อราคา

4. ผู้อบรมจะสามารถเข้าใจถึงวิธีการถอดรายการวัสดุอุปกรณ์จากแบบได้ รวมถึงการเผื่อความยาว และเปอร์เซ็นต์ต่างๆ ในระบบต่างๆ พร้อมทั้งการกรอกรายการในใบเสนอราคาได้อย่างถูกต้อง

5. ผู้อบรมจะได้เข้าใจถึงขั้นตอนการขอใบเสนอราคาจากผู้ขายหรือตัวแทนจำหน่าย พร้อมทั้งเข้าใจถึงเงื่อนไขและรายละเอียดที่ระบุอยู่ในใบเสนอราคาของผู้ขายได้อย่างถูกต้อง

6. ผู้อบรมจะได้เข้าใจการคิดค่าแรงแบบต่างๆ และเลือกใช้ได้อย่างถูกต้องกับงานที่จะนำเสนอราคา

7. ผู้อบรมจะได้ทราบถึงค่าใช้จ่ายต่างๆที่จะเป็นต้นทุนในการดำเนินการก่อสร้าง อย่างครบถ้วนทุกรายการ

8. ผู้อบรมสามารถเข้าใจถึงการกำหนดราคาในการเสนอราคาได้อย่างเหมาะสม

------------------------------------------------------

• วิทยากร

ผู้ก่อตั้งแฟนเพจ (Facebook) “ห้องไฟฟ้า” ที่เผยแพร่ความรู้และข่าวสารด้านงานระบบไฟฟ้า
ประสบการณ์ทำงาน 17 ปี ในสายงานออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาไฟฟ้ากำลัง วฟก.1177

------------------------------------------------------

• เอกสารและข้อมูลที่ผู้อบรมจะได้รับ

1) เอกสารสไลด์ประกอบการอบรม (Paper) 1 เล่ม (800 หน้า) พร้อมไฟล์ PDF

2) ราคากลางค่าแรงของกรมบัญชีกลาง ฉบับล่าสุด (ไฟล์ PDF)

3) ราคา Price list พร้อม Factor ค่าแรง (Manpower) ของวัสดุอุปกรณ์ชนิดและขนาดต่างๆ (ไฟล์ Excel)

4) รายชื่อผู้จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร (ไฟล์ Excel)

5) แบบฟอร์มตัวอย่างใบเสนอราคา (ไฟล์ Excel)

6) ใบประกาศษนียบีตร

------------------------------------------------------

• ผู้สมัครจะได้สิทธิอะไรบ้าง

1) แอดชื่อเข้ากลุ่ม VIP เพื่อดูวีดีโอหลักสูตรประมาณราคาของรุ่นล่าสุด ดูทบทวนได้ตลอดเวลาตามที่ต้องการ แบบไม่หมดอายุ

2) เชิญเข้ากลุ่ม VIP เพื่อรับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆทุกวันแบบไม่หมดอายุ

3) ไม่เข้าใจตรงไหนสายตรงกันได้ตลอดเวลา

4) เอกสารทุกอย่างที่ให้จะมี update ให้ทุกครั้งที่จัดการอบรมรอบใหม่ และจะส่งลิงค์ให้ update ด้วยทุกครั้ง

------------------------------------------------------

• ค่าลงทะเบียนเรียน 5000 บาท

• หากท่านใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดโดยการทักมาที่ LineID : lookkaew49 หรือ

กดลิงค์นี้นะครับ http://line.me/ti/p/EFN-t2HKZZ

โทร.081-550-8587

ขอบพระคุณมากครับ
ปกรณ์ ปริยะวาที
แอดมินแฟนเพจห้องไฟฟ้าYou may also like the following events from ห้องไฟฟ้า (Electrical Room):

Map อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ม.เกษตรศาสตร์, Bangkok, Thailand 13000, Bangkok, Thailand
Loading venue map..
Report a problem

Are you going to this event?

Organizer

ห้องไฟฟ้า (Electrical Room)
Advertisement