Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
Advertisement
The event you are looking at is a past event. Check out this upcoming event Malaysia Fest 2019 Bangkok มาเลเซีย เฟสติวัล 2562 กรุงเทพ happening on Thu Jun 20 2019 at 11:00 am at Central World, ถนน วิทยุ, Bangkok, Thailand 10330, Bangkok, Thailand

ปิดรับ ค่ายอนุรักษ์สิ่งดีงาม น้ำใจไทยใน ปีนัง (Malaysia) #๒

Advertisement

ปิดรับ ค่ายอนุรักษ์สิ่งดีงาม น้ำใจไทยใน ปีนัง (Malaysia) #๒


ค่ายอนุรักษ์สิ่งดีงาม น้ำใจไทยใน ปีนัง (Malaysia) #๒
โครงการ อาสาเรียนรู้โลกภายนอกตระหนักรู้โลกภายใน

วันเสาร์ที่ ๒๓ มีนาคม - วันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ( ออกเดินทางคืนวันศุกร์ที่ ๒๒ เวลา ๒๐.๓๐ น. ) ค่าย ๓ วัน ๒ คืน

** วันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม ลาพักร้อน ๑ วัน **

[สถานที่]
๑.เมืองหาดใหญ่ จ.สงขลา
๒.ชายแดน ด่านสะเดา จ.สงขลา
๓.จอร์จทาวน์ (George Town) รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย
๔.ปีนังฮิลล์ (Penang Hill)
๕.Street Art ถนนศิลปะ
๖.หมู่บ้านชาวประมง (ชุมชนเก่าแก)
๗.“ตลาดโต้รุ่งปีนัง GURNEY DRIVE”

[รับ] อาสาสมัคร จำนวน ๕๐ คน
[ค่าใช้จ่าย]
สมทบทุนกิจกรรม 227 ริงกิต (MYR) (1ริงกิต=7.9 บาท)
1,850 บาท (ไทย)
แบ่งจ่ายมัดจำ 600 / 3 ครั้ง

ชี้แจงค่าใช้จ่าย

๑.ค่าเหมารถบัส (ไป-กลับ) กรุงเทพ -หาดใหญ่ จ.สงขลา
๒.ค่าเหมารถตู้ 10 ที่นั่ง ไป - กลับ หาดใหญ่ - ปีนัง (มาเลเซีย)
(รถตู้ไปส่งแค่ย่านที่พัก โฮสเทล และไปรับเท่านั้น )
๓.ค่าบัตรผ่านด่าน pay pass / ตราประทับ (รถตู้)
๔.ค่าประกันการเดินทางด้วยรถตู้ ในประเทศมาเลเซีย
๕.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม

ในส่วนค่าใช้จ่ายที่อาสาสมัคร ต้องดูแลตัวเอง

๑.ค่าทำหนังสือเดินทางส่วนตัว passport ควรทำล่วงหน้า 1 เดือนก่อนเดินทาง (จำเป็นไม่มีเข้าเมืองไม่ได้) ถ้ามีแล้วใช้เล่มเดิม ต้องมีอายุเหลือ 6 เดือนขึ้นไป
๒.ค่าอาหารทุกมื้อ (อาหารไม่แพง 35 - 40 บาท)
๓.ค่าที่พัก ๒ คืน พักด้วยกัน ในกลุ่ม (คืนละ 150,200,300)
อาจพักโฮสเทส พักรวม หรือ พักเป็นห้องแยกกัน 2 คน หรือ -4คน หารค่าห้องแบ่งกันนอนตามตกลงกัน (จะถูกหรือแพงเราสามารถหาข้อมูลในเน็ตประกอบการตัดสินใจเลือกได้)
๔.ค่าธรมเนียมชมสถานที่ปีนังฮิลล์ (200 กว่าบาท)
๕.ค่านั่งรถเมล์เดินทางไปที่ต่างๆ (15-16 บาท)

.................................................................................

ความตั้งใจ

๑.ออกเดินทางเรียนรู้โลกกว้าง
และพัฒนาวุฒิภาวะตัวเอง
๒.ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
และแบ่งปันสิ่งดีงามในประเทศเพื่อนบ้าน
๓.ศึกษาศิลปะวัฒธรรม และวิถีชีวิตผู้คนในท้องถิ่น
๔.ศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศเพื่อนบ้าน
๕.ฝึกฝนและพัฒนาตนเองในค่ายอาสาสมัคร
...................................................................

เงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

๑.ฺBackpacker team
ขอรับอาสาสมัครที่ทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้
โดยเราจะแบ่งกลุ่ม ให้เลือกกันเอง ตามเหมาะสม
ในรถตู้ 1 คัน 10คน อาจแบ่งเป็น 2 - 3 กลุ่มก็ได้
ตามตกลงกัน เพื่อให้สะดวกในการจัดการที่พักหรือเดินทางไปในที่ต่างๆแบบกลุ่มย่อย เพื่อความคล่องตัว

หรือ ถ้ามาคนเดียว ให้จับกลุ่มคนที่มาคนเดียว
รวมให้ได้เป็นกลุ่ม

๒. Give me five! ทีม
เมื่อตกลงเป็นกลุ่มแล้ว
ต้องดูแลกันตลอดการเดินทาง ตั้งแต่ผ่านด่านพร้อมกัน
เหมารถหารเฉลี่ยกัน เข้าพักพร้อมกัน ไปไหนด้วยกัน
จะไม่แยกกันเด็ดขาด ซึ่งต้องแก้ปัญหาต้องช่วยเหลือกันตลอด
มีน้ำใจ แบ่งปัน เสียสละ เมตตาต่อกันเอง
โดยจะทำการคัดเลือกหัวหน้าทีม
๑ คนไว้ค่อยประชุมและตัดสินใจ

อย่าเพิ่งจองที่พักล่วงหน้ามาก่อน
แต่สามารถหาข้อมูลไว้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ทีม
เราจะให้ประชุม วางแผนและเดินเท้าผจญภัย
ให้หาเอาข้างหน้าด้วยกัน ในวันเดินทาง
เพราะเราอาจได้เพื่อนร่วมทางเพิ่มขึ้น

๓.ซาลามัต ดาตัง (สวัสดีมาเลเซีย)
การเดินทางเพื่อตระหนักรู้โลกภายในในครั้งนี้
เราจะนอบน้อมและไม่มีปัญหาต่อประเทศมาเลเซีย
เพื่อนร่วมทางและตัวเอง
หลังจากกลับออกมาแล้วเราจะทำ สรุปกิจกรรม
ผ่านกระดาษ ฟิบชาต บนรถบัส (ใช้พื้นที่โต๊ะชั้นล่าง ให้เวลาประชุมทีละกลุ่ม) เพื่อถ่ายอดเรื่องราว ประสบการณ์ มุมมองต่างๆ
ให้เพื่อนร่วมค่ายอาสาได้เรียนรู้

ความเป็นเอกภาพคือพลัง (Bersekutu Bertambah Mutu ) คือ คำขวัญประจำชาติของมาเลเซีย ประเทศที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและศาสนา มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์[ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ]
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้ จนกว่าจะครบจำนวน
พร้อมแล้ว คลิกที่ลิงค์ เลยครับผม

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7WaOLJmujgHQ8ojBi81PQtJjcAdgUmtD7WA9tv0CBbm-BlQ/viewform?usp=sf_link

{ กรุณา กรอก ข้อมูล ให้ชัดเจนและครบถ้วน }
** แล้ว รอ การติดต่อกลับทาง E-mail จากทีมงาน **
...............................................................................

กำหนดการ

คืนวันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เวลา ๑๙.๐๐ น. – ๒๐.๓๐ น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ หน้าตู้ ATM ธนาคารกรุงศรี ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร)

จุดที่ ๑ ปตท.สนามเป้า รถออกเวลา ๒๐.๓๐ น.
จุดที่ ๒ ป้ายรถเมล์หน้า บิ๊กซีพระราม ๒ (ฝั่งตรงข้ามเซ็นทรัล)
รถจะไปรับ เวลา ๒๑.๐๐ น. (จะมีทีมงานลงไปเรียกขึ้นรถให้รอที่ป้ายรถเมล์หรือหน้าร้านอิ่มจัง เท่านั้น )

วันเสาร์ที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เวลา ๐๗.๓๐ น. - ๐๘.๓๐ น. พักรถล้างหน้าแปรงฟัน รับประทานอาการเช้าให้เรียบร้อย
(สามารถซื้อขนม น้ำดื่มไว้ทานระหว่างเดินทางเข้ามาเลเซีย)

เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๑.๓๐ น.เดินทางไปขึ้นรถตู้ ของบริษัททัวร์ที่หาดใหญ่ จ.สงขลา

เวลา ๑๑.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.ออกเดินทางด้วยรถตู้
ผ่านชายแดน ด่านสะเดา จ.สงขลา มุ่งหน้าสู่ ย่านที่พักโฮสเทล
จอร์จทาวน์ (George Town) รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย

ภาระกิจแรก คือ - ที่พักรวมราคาถูกสำหรับนักเดินทางแบบพวกเรา
ในส่วนกำหนดการที่เหลือ ของวันนี้
สมาชิคกลุ่ม คนต้อง ประชุมวางแผนและเขียนมันขึ้นมา
เป็น ลายแทงการผจญภัยของทีมเรา

- ร้านอาหาร ถนนคนเดิน ห้างสรรพสินค้า
- วางแผนการท่องเที่ยว เรียนรู้ชุมชนและศิลปะวัฒนธรรม
สายรถเมล์ในการเดินทางไปยังที่ต่างๆ

ส่งแผนโดยสังเขปมาให้ เพื่อนต่างกลุ่มดูทางไลน์กรุ๊ป
ก่อนนอน สรุป การกระทำ ที่แสดงออกถึงการมีน้ำใจไทยในต่างแดน จดบันทึกการเดินทาง

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ออกเดินทางตามหาความหมายของชีวิต
ตามลายแทงการผจญภัยของแต่ละกลุ่ม

ก่อนนอน สรุป การกระทำ ที่แสดงออกถึงการมีน้ำใจไทยในต่างแดน วันที่ ๒

วันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เวลา ๐๗.๐๐ น. (เวลามาเลเซียจะเร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมง )
รถตู้จะมารับบริเวณ
หน้าร้าน ช็อกโกแลต ถนนเลิฟเลน
ตามที่ได้นัดตกลงกันไว้ เช็คเอ๊าท์เก็บของออกจากที่พัก รับประทานอาหารเช้าให้เรียบร้อย
และออกเดินทางกลับมา ฝั่งไทยตามนัดหมายเวลา

เวลา ๐๗.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ออกเดินทางกลับ หาดใหญ่ ประเทศไทย รถตู้จะมาส่งยังจุดขึ้นรถบัส

เวลา ๑๒.๐๐ น.- ๐๓.๐๐ น.ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯอย่างปลอดภัย
(ระหว่างเดินทางพักรับประทานอาหารเย็นตามเหมาะสม)

********************************************************

[ ข้อมูลเพิ่มเติม - เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม ]

เพจ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
https://web.facebook.com/pages/อาสาสมัคร-อนุรักษ์สิ่งดีงาม/201670193324850?ref=hl

กลุ่ม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
(สามารถกดเข้าร่วม เพื่อรับข้อมูลข่าวสารงานอาสาสมัครต่างๆ)
https://web.facebook.com/groups/148850101973404/

ประมวลผลภาพกิจกรรมต่างๆ ตามลิงค์นี้
http://www.youtube.com/results?search_query=อาสาสมัคร+อนุรักษ์สิ่งดีงาม

......................................................................

[ สอบถามเพิ่มเติม ]

คุณอารีย์ โพธิ์ศรี
https://web.facebook.com/Mr.areee
ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม
e-mail : YXJzYSAhIGFyZWUgfCBnbWFpbCAhIGNvbQ==
โทร ๐๘๒ - ๗๗๙ - ๒๒๕๖You may also like the following events from อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม:

Map อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม, Bangkok, Thailand, Bangkok, Thailand
Loading venue map..
Report a problem

Are you going to this event?

Organizer

อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
Advertisement