Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
Oh Snap, this is a past event! 😵

Do you want to get notified when this event happens again?

ดอกไม้ในที่ลับตา น้ำคือชีวิต สู่กลางใจเธอ

Advertisement

ดอกไม้ในที่ลับตา น้ำคือชีวิต สู่กลางใจเธอ


ดอกไม้ในที่ลับตา น้ำคือชีวิต สู่กลางใจเธอ
ในวงเล็บเปิด หอบรักไปห่มป่า เติมน้ำวงบ่อเพื่อสัตว์ป่าออกหากิน
วันเสาร์ที่ ๘(เช้า) – วันอาทิตย์ที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ค่าใช้จ่าย คนละ ๑,๔๕๐ บาท (หนึ่งพัน-สี่ร้อย-ห้าสิบบาทถ้วน)
- รถตู้ + น้ำมัน
- อาหาร ๔ มื้อ
- บำรุงที่พักเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
- อุปกรณ์

ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี

* * * ห ม า ย เ ห ตุ ที่ ม า ข อ ง คำ * * *
ดอกไม้ในที่ลับตา : ดอกไม้แม้ว่าจะไม่มีใครเห็นดอกไม้ของยังให้ความสวยงามอยู่ดี เช่นเดียวกับการทำดี แม้ไม่มีใครเห็นแต่ความดีก็ยังอยู่ ดังนั้นหากจะทำดีทำไปเลย โดยไม่ต้องเอามาอวด ที่มาของชื่อ จากเพลง ดอกไม้ในที่ลับตา ของวงนั่งเล่น

การสมัครร่วมกิจกรรม
๑.ส่งรายละเอียด มาทางอีเมลล์ รับสมัครทางอีเมลล์เท่านั้น
E-Mail : U3VuZGF5MjMwOSB8IGhvdG1haWwgISBjb20=
( * * สื่อที่ท่านรับข้อมูลเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ เท่านั้น* * )

๒.รายละเอียดที่ส่งมาทางเมล
๐.แจ้งชื่อกิจกรรม "โรงบ่มอารมณ์สุข น้ำคือชีวิต ห้วยขาแข้ง"
๑.เพศ / คำนำหน้านาม (จัดสรรห้องพัก)
๒.ชื่อ-นามสกุล
๓.ชื่อเล่น (ทำป้ายชื่อ)
๔.วันเดือนปีเกิด (เพื่อทำประกันการเดินทาง และจะเก็บเป็นความลับ)
๕.เบอร์ติดต่อกลับ
๖.อีเมล์/ facebook ของผุ้เข้าร่วม


๓.รอการตอบกลับ อีกครั้ง เพื่อแจ้งเลขบัญชีธนาคาร

๔.เมื่อสมัครมาแล้วและได้รับการตอบกลับ
โอนเงินค่ากิจกรรม ภายใน ๓ วันหลังจากสมัคร เพื่อยืนยันกิจกรรมที่แน่นอน เพื่อทางโครงการได้ทุนส่วนหนึ่งนำไปมัดจำ ค่าอาหารและพาหนะในการเดินทางและเป็นการยืนยันการร่วมกิจกรรมสมัครกิจกรรม
โอนคนละ ๑,๔๕๐ บาท (หนึ่งพัน-สี่ร้อย-ห้าสิบบาทถ้วน)

** แจ้งหลังจากสมัคร**

๕.เมื่อโอนแล้วกรุณาถ่ายสำเนา/ถ่ายรูป attach file มาที่ c3VuZGF5MjMwOSB8IGhvdG1haWwgISBjb20=
พร้อมระบุรายชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรติดต่อกลับ


โปรดเก็บสลิ๊ป ในการโอนเงินไว้ เพื่อนำมายืนยันในวันเดินทาง


ทำ อ ะ ไ ร
กิจกรรมลงมือทำ ร่วมด้วยช่วยกัน
- ชวนอาสามาลงมือเติมน้ำในวงบ่อ เพื่อให้เป็นแหล่งน้ำแหล่งอาหารในช่วงหน้าแล้งไว้สำหรับสัตว์กินพืช
- ศึกษาธรรมชาติ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

ทำ ไ ม ต้ อ ง เ ติ ม น้ำ หรือ เติมน้ำ ทำ ไ ม
ในช่วง หน้าแล้ง แหล่งน้ำในธรรมชาติมีอยู่อย่างจำกัด ซึ่งทางพื้นที่ได้จัดสร้างแหล่งน้ำที่เป็นบ่อน้ำไว้ส่วนหนึ่ง เพื่อกักเก็บน้ำไว้เป็นแหล่งน้ำให้สัตว์ได้หากิน และไม่ออกนอกพื้นที่ป่า โดยบ่อน้ำดังกล่าวไม่ได้สร้างให้มีผลกระทบกับธรรมชาติแต่เป็นส่วนหนึ่งในการเสริมจากแหล่งธรรมชาติ

ผ ล ที่ ไ ด้
นอกจากเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติแล้วแล้วส่งผลถึงการฟื้นตัวของป่าไม้ในธรรมชาติแล้ว ส่วนหนึ่งเป็นส่วนช่วยสัตว์ป่าให้มีชีวิตรอดด้วย อีกทั้งเป็นแหล่งอาหารของสิ่งมีชีวิตในเขตบังเกิดประโยชน์หลายต่อในการลงมือทำ
กำ ลั ง ใ จ : ในแง่ของผู้เข้าร่วม นอกจากได้ลงมือแบ่งปัน ด้วยวิธีลงมือทำ ส่งถึงสัตว์ป่าในธรรมชาติการช่วยฟื้นฟูดูแลป่าทั้งโดยตรงและโดยอ้อมแล้ว ยังได้เติมเต็มมิตรภาพระหว่างกันของมิตรจิตอาสาทั้งหน้าใหม่หน้าเก่าเพียงแค่ผู้เข้าร่วม “ เ ปิ ด ” ที่สำคัญเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่

ลั ก ษ ณ ะ กิ จ ก ร ร ม
เครือข่ายอาสาอิสระ “โรงบ่มอารมณ์สุข” ร่วมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจมาร่วม เติมความสุข และปรับปรุงทางงศึกษาธรรมชาติเพื่อให้แหล่งเรียนรู้และถิ่นหากินของสัตว์ในธรรมชาติต่อๆไป
*** การลงมือทำกิจกรรม ขอให้อาสาสวมรองเท้าแบบปิดเท้ามิดชิดเพื่อความปลอดภัย***


กำหนดการ
ดอกไม้ในที่ลับตา น้ำคือชีวิต สู่กลางใจเธอ
ในวงเล็บเปิด หอบรักไปห่มป่า เติมน้ำวงบ่อเพื่อสัตว์ป่าออกหากิน
วันเสาร์ที่ ๘(เช้า) – วันอาทิตย์ที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี

วันเสาร์ที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
๐๖.๓๐ น. ภาระกิจนัดหมายอาสา โดยพร้อมเพรียงกัน
(จุดนัดพบ ปั๊มปตท. ถนนวิภาวดีรังสิต ก่อนถึงเซ็นทรัลลาดพร้าว ติด บ.ตรีเพชรชีอีซูสุ)
๐๗.๐๐ น. ล้อหมุน พร้อมเดินทาง สู่ เขตรักษาพันธุ์สัตวห้วยขาแข้ง
(เดินทางโดยรถตู้)
๑๐.๐๐ - ๑๑.๓๐ อาสารู้จักกัน/แบ่งงาน เพื่อเตรียมกิจกรรม
๑๑.๓๐ - ๑๒.๓๐ รับประทานอาหารเที่ยง (๑)
๑๒.๓๐ - ๑๖.๓๐ กิจกรรมน้ำคือชีวิต ผลัด ที่ ๑
นิเวศศึกษาห้วยขาแข้ง สืบป่าจากสืบ
๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ รับประทานอาหารเย็น (๒)
๑๙.๐๐ - ๒๑.๐๐ กิจกรรมหอบรักจากป่าสู่กลางใจเธอ
๒๑.๐๐ พักผ่อนหลับนอน
(นอนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เรือนอน)

วันอาทิตย์ที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
๐๖.๐๐ ฟ้าสางที่กลางป่า อาหารเช้า(๓)
๐๙.๐๐น. – ๑๒.๐๐น. กิจกรรมน้ำคือชีวิต ผลัด ที่ ๒
๑๒.๐๐ อาหารเที่ยง (๔)
๑๓.๐๐ สรุปกิจกรรมวันนี้
๑๕.๐๐ เก็บสัมภาระ กลับ กรุงเทพฯ
๑๙.๐๐ น. กลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

#โรงบ่มอารมณ์สุข : #โลกสวยด้วยน้ำใจ

หมายเหตุ กิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


ค่าใช้จ่ายคนละ
ค่าใช้จ่าย คนละ ๑,๔๕๐ บาท (หนึ่งพัน-๔ร้อย-ห้าบาทถ้วน)
โครงการขอรับเฉพาะอาสาที่ร่วมเดินทางไปด้วยกันร่วมทุกข์ร่วมสุขบนรถคันเดียวกัน
- ขออนุญาตไม่รับผู้ที่เดินทางไปด้วยตนเองไม่ว่ากรณีใดๆ ขออภัยในความไม่สะดวกของท่านครับไม่แวะรับรายทาง

ผู้ที่เดินทางด้วยตนเอง รับเฉพาะท่านที่อยู่ในจังหวัดใกล้เคียงเท่านั้น
๑,๑๐๐ บาท/คน (หนึ่งพัน-หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

สำหรับเด็ก
ทางกลุ่มขออนุญาตเก็บเท่ากับผู้ใหญ่ ๑ ท่าน เนื่องจาก ค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วหารด้วยจำนวนคนที่เข้าร่วม ขออภัยเรื่องค่าใช้จ่าย ณ ส่วนนี้อย่างยิ่ง

- คำถาม ทำอาสาแล้วทำไมต้องมีค่าใช้จ่าย
- คำตอบ
๑.เหตุที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเนื่องจากมีรายจ่าย
๒.ไม่มีรายรับ เนื่องจากโครงการ/กิจกรรม ไม่ได้ขอ หรือได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานใด
๓.ค่าใช้จ่ายดังกล่าว คิดจากจำนวนที่ต้องใช้คร่าวๆ หารด้วยจำนวนคน
๔.หากเงินเหลือจากกิจกรรมมอบให้กับพื้นที่เพื่อเป็นกองทุนในการดูแลรักษาป่าต่อไป
๕.แต่หากเงินขาด ผู้จัดรับผิดชอบเอง โดยไม่เก็บเพิ่มจากผู้ร่วมกิจกรรม

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวนำมาใช้ดังนี้
๑.อุปกรณ์ต่างๆ สำหรับทำกิจกรรม
๒.รถตู้ กรุงเทพฯ-เขตรักษาพันธุ์ฯ-กรุงเทพฯ
๓.น้ำมัน
๔.ค่าบำรุงที่พัก
๕.ค่าเข้าเขตฯ
๖.ค่าวิทยากร
๗.ค่าอาหาร (๔ มื้อ)
๘.อื่นๆ อุปกรณ์ในการทำกิจกรรมอาสา ป้ายชื่อ


ห้องนอน เป็นเรือนนอนรวม แยกชาย หญิง มีที่นอน หมอนผ้าห่มพร้อม


เปิดรับสมัคร
ตั้งแต่บัดเดี๋ยวนี้ จนถึง วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือจนเต็ม
รับจำนวนจำกัด ๑๙ คน

ติดต่อสอบถาม
นายจิระพงค์ รอดภาษา (นุ้งนิ้ง)
E-mail: U3VuZGF5MjMwOSB8IGhvdG1haWwgISBjb20=
หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๘๑-๕๑๕ ๘๕๖๔ ( 081-515 8564 )

เตรียมตัว และเตรียมใจ
- เปิดใจ
-ในการทำกิจกรรมควรสวมรองเท้าแบบหุ้มเท้าเพื่อความปลอดภัย
- ไฟฉาย ยากันยุง รองเท้าแตะ
- กินง่ายอยู่ง่าย เปิดใจเรียนรู้ และรับฟังผู้อื่น
- เครื่องใช้ส่วนตัว เช่น ยาประจำตัว หมวกกันแดด
- ครีมกันแดด
- เสื้อกันหนาว กลางคืนอากาศจะหนาว
- ถุงนอน หรือ อุปกรณ์การนอนที่ทำให้ท่านนอนได้ สบายที่สุด
(ไม่ถึงกับลำบากมาก แต่ก็ไม่ได้สบาย ๑๐๐%)

สนใจหรือมีปัญหาสอบถามใดๆ ติดต่อผ่านอีเมล นะครับ เนื่องจาก ใช้พื้นที่เว๊ปในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม

U3VuZGF5MjMwOSB8IGhvdG1haWwgISBjb20=
081-515 8564 : นุ้งนิ้ง

ขอความร่วมมือ
***อาสาปลอดเหล้า งดอบายมุข และของมึนเมา การพนันทุกชนิด ทุกประเภท ตลอดกิจกรรม ***

ถ้าชอบกด Like
http://www.facebook.com/HappySeedsGroup
ถูกใจชวนไปแบ่งปัน
เครือข่ายอาสาอิสระ “โรงบ่มอารมณ์สุข”
บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ความดี แบ่งปันความสุข
มิตรภาพที่ปราศจากแอลกอฮอล์
ความสนุกที่ไร้การพนัน
พื้นที่สร้างสุขปลอดอบายมุข ทุกชนิด
http://www.facebook.com/VolunteawMap โรงบ่มอารมณ์สุข, 16 ถ.วิภาวดี-รังสิต ลาดยาว จตุจักร, Bangkok, Thailand 10900, Bangkok, Thailand
Report a problem

Are you going to this event?

Organizer

เครือข่ายอาสาอิสระ โรงบ่มอารมณ์สุข
Advertisement