Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events

ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ 6ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಮತ್ತ

Advertisement

ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ 6ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಮತ್ತ


ಭಕ್ತದಿಗಳೆ
ಹೂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಊರು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ 5 ವರ್ಷಗಳು ಅಗಿದ್ದು. ಈ ಬಾರಿ ದಿನಾಂಕ 28-05-2019 ರಿಂದ 02-06-2019 ರವರೆಗೆ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ದ್ರೌಪದಮ್ಮ ಕರಗ, ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಗಳು ದೀಪಗಳು,ಊರ ಹಬ್ಬ ವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ತಾವು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ.

?? ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು. ??

ದಿನಾಂಕ:28-05-2019 ಮತ್ತು 29-05-2019 ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ

ದಿನಾಂಕ:29-05-2019 ರಂದು ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ 11:30 ಕೇ ರ್ದೌಪದಮ್ಮ ಕರಗ

ದಿನಾಂಕ:31-05-2019 ರಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಗಳು

ದಿನಾಂಕ: 01-06-2019 ರಂದು ಶನಿವಾರ ಬೆಲ್ಲದ ಆರತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಊರ ಹಬ್ಬMap Hoodi, Bangalore, India, Bangalore, India
Report a problem

Are you going to this event?

Organizer

Hoodi And Thigallarapallya Karaga ಹೂಡಿ ತಿಗಲರಪಾಳ್ಯ ಕರಗ
Advertisement

More Events in Bangalore

Explore More Events in Bangalore