Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
Advertisement
Oh Snap, this is a past event! 😵

Do you want to get notified when this event happens again?

YARAT Freestyle: Xoreoqrafiya və gimnastika üzrə ustad dərsi

Advertisement

YARAT Freestyle: Xoreoqrafiya və gimnastika üzrə ustad dərsi


Əgər siz xoreoqrafiya və gimnastikanın əsasları haqqında geniş məlumat əldə etmək istəyirsinizsə, əgər sizə rəqsə yeni başlayanların şpaqata necə oturması, öz bədən elastikliyini necə inkişaf etdirməsi maraqlıdırsa, buyurun, fevralın 14-ü, gənc və istedadlı rəqqas Fərid Kazakovun keçirəcəyi ustad dərsinə qatılın!
Məşğələnin birinci hissəsi, gimnastika və xoreoqrafiya ilə məşğul olmaq üçün, bədən elastikliyini inkişaf etdirmək, əzələlərin dartılması (isinmə hərəkətləri) və onların gücləndirilməsi təlimlərini özündə birləşdirən bir sıra əsas məşğələlərdən ibarət olacaq. İştirakçılar bədənin plastikasını yaxşılaşdırmaq üçün baza elementləri və tapşırıqları mənimsəməklə yanaşı, rəqs vasitəsilə özlərini ifadə etməyi öyrənəcəklər.
Ustad dərsin ikinci hissəsində Fərid Kazakov klassik balet, müasir və gimnastika rəqslərinin daxil olduğu repertuardan nömrələr nümayiş etdirəcək.

Fərid Kazakov – Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasının məzunu, Moskva Beynəlxalq Xoreoqrafiya Müsabiqə-Festivalının ikiqat qalibi, Beynəlxalq Rəqs Olimpiadasının qalibi, Qəmər Almaszadə adına Balet Artistlərinin Müsabiqəsinin laureatı, Vaxtanq Çabukiani adına III Tbilisi Beynəlxalq Xoreoqrafiya Festivalının laureatı, "Yaradıcılıq Olimpində" - ** Beynəlxalq Yaradıcılıq Müsabiqə-Festivalının (Soçi, Rusiya) qalibi, "Rusiyada italyan gecələri" Beynəlxalq Müsabiqə-Festivalının əsas mükafatçısı, çoxqat Azərbaycan, Rusiya və Gürcüstan çempionudur. Hal-hazırda, Fərid, Moskvada "SanSara" Beynəlxalq Gimnastika, Akrobatika və Rəqs Akademiyasının, eləcə də, Bakıda "Zabradance" Gimnastika və Rəqs Məktəbinin baş məşqçisidir. Fərid Kazakov Azərbaycanı Soçi şəhərində keçirilən Ümumdünya Gənclər və Tələbələr Festivalında təmsil edib.

14 fevral, 19:00
Giriş sərbəstdir

_______
Если вы хотите узнать больше об основах хореографии и гимнастики, если вас интересует, как начинающему сеть на шпагат и развить в себе гибкость, мы приглашаем вас 14-ого февраля на мастер-класс молодого талантливого танцора Фарида Казакова.
Первая часть занятия будет состоять из базовых упражнений на развитие гибкости, растяжки и прокачки мышц для занятий гимнастикой и хореографией. Участники получат возможность изучить базовые элементы и упражнения для улучшения пластики тела, научатся выражать себя через танец.
Во второй части мастер-класса Фарид Казаков продемонстрирует номера из репертуара классического балета, современного и гимнастического танца.

Фарид Казаков – выпускник Бакинской академии хореографии, двукратный победитель Международного московского конкурса-фестиваля хореографии, победитель Международной танцевальной олимпиады, лауреат конкурса артистов балета имени Гэмэр Алмасзаде, лауреат III Тбилисского Международного хореографического фестиваля имени Вахтанга Чабукиани, победитель ** Международного творческого фестиваля-конкурса «На творческом Олимпе» (Сочи, Россия), обладатель главного приза Международного фестиваля-конкурса «Итальянские вечера в России», многократный чемпион Азербайджана, России и Грузии. В настоящий момент Фарид является главным тренером в Международной академии гимнастики, акробатики и танца "SanSara" в Москве, а также является главным тренером школы гимнастики и танца «Zabradance» в Баку. Фарид представлял Азербайджан на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

14 февраля, 19:00
Вход свободный

_______
If you want to learn more about the basics of choreography and gymnastics, if you want to have better flexibility, make sure you attend our upcoming workshop by the young talented dancer Farid Kazakov that will be happening on February 14th.
The first part of the workshop will consist of routine workout that should help you to develop flexibility, stretch your muscles and get them ready for gymnastics and choreography. Participants will have the opportunity to learn basic exercises, to increase their plasticity and learn to express themselves through dance.
In the second part of the workshop short performances from the classical repertoire, modern dance and gymnastic dance will be shown.

Farid Kazakov is a graduate of Baku State Academy of Choreography, two-time winner of the International Moscow Competition-Festival of Choreography, winner of the International Dance Olympiad, laureate of Ballet Competition named after Gemer Almaszadeh, winner of the 3rd Tbilisi International Vakhtang Chabukiani International Choreographic Festival, winner of the ** International Creative Festival "Created Olympus" (Sochi, Russia), winner of the main prize of the International Festival-Competition "Italian Nights in Russia", frequent winner of the Champion’s title in Azerbaijan, Russia and Georgia.
Kazakov currently works as the head coach at the International Academy of Gymnastics, Acrobatics and Dance "SanSara" in Moscow, and is also the head coach at the school of gymnastics and dance "Zabradance" in Baku. He represented Azerbaijan at the World Festival of Youth and Students, Sochi.

February 14, 7 pm
Free admissionMap Yarat! Contemporary Art SpaceSabail district, E119 Highway, AZ1003, Az1003 Baku, Azerbaijan, Baku, Azerbaijan
Loading venue map..
Report a problem

Are you going to this event?

Organizer

Yarat! Contemporary Art Space
Advertisement