Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
Advertisement
Oh Snap, this is a past event! 😵

Do you want to get notified when this event happens again?

ARTIM: Vüsal Əhmədov / "Atalar 3-dən deyib" / müzakirə

Advertisement

ARTIM: Vüsal Əhmədov / "Atalar 3-dən deyib" / müzakirə


YARAT Müasir İncəsənət Məkanı Sizi ARTIM Layihə Məkanında "Perpendikulyar Həqiqətlər" sərgisi çərçivəsində rəssam Vüsal Əhmədovun iştirakı ilə sosial problemlər üzrə "Atalar 3-dən deyib" adlı müzakirəyə dəvət edir.

Mühazirəçi: Vüsal Əhmədov
Tarix: 20 fevral, 19:00
Ünvan: ARTIM Layihə Məkanı, İçərişəhər, Böyük Qala küç., 30, 001A
Giriş sərbəstdir

Vüsal Əhmədov tədbir zamanı iştirakçılar ilə cəmiyyətdəki feminizm, həddən artıq istehlak, cinsi azlıq, ictimai qınaq kimi bir sıra müxtəlif aktual mövzuları müzakirə edəcək. Müxtəlif fikirdə olan, fərqli mədəni və sosial düşüncələrə malik insanlar öz təcrübələrini bölüşüb bunu qrafik təsvirlər şəklində ifadə edəcəklər. Müzakirənin nəticəsi olan bu təsvirlər fərqli görünüşdə olan stikerlər şəklində ictimai məkanlarda nümayiş olunacaq.

Vüsal Əhmədovun məcazi mənalı "Atalar üçdən deyib" instalyasiyası tamaşaçı qarşısında fəlsəfi suallar qoyaraq, indiki zamanın gələcəyin ən ideal formasına vizual keçidini nümayiş etdirməyə çalışır. Rəssamın mövzuya olan subyektiv yanaşması onun materiallar seçiminə də təsirini göstərib.

Bioqrafiya

Vüsal Əhmədov (d.1996, Azərbaycan) Bakıda fəaliyyət göstərən rəssamdır. O, Bakı şəhərində tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsinin kompüter elmləri üzrə ixtisaslaşıb. Rəssam öz işlərində dəyərlər mövzusu, gündəlik həyatda gözdən qaçan nüanslar və dövrün sosial problemləri mövzularını araşdırır.

ARTIM ROOMS layihəsi gənc rəssam, kurator və digər yaradıcı peşə sahiblərinə müstəqil "otaqlar layihəsini" təklif edir. Hər kəs sahib olduğu bir və daha çox ideyalarını ARTIM Layihə Məkanının otaqları üçün təklif edə bilər. Layihənin məqsədi müzakirələr və eksperimentlər üçün nəzərdə tutulan yaşayan, dinamik və müstəqil platforma yaratmaqdır.

Sərginin tarixləri: 31 yanvar – 24 fevral
Sərginin iş rejimi: Çərşənbə axşamı – bazar, 12:00-20:00
Ətraflı məlumat: www.yarat.az; (012) 505 1414

________
Пространство Современного Искусства YARAT приглашает вас на дискуссию с художником Вюсалом Ахмедовым «Бог любит троицу» в рамках выставки «Перпендикулярные истины» в проектном пространстве ARTIM.

Лектор: Вюсал Ахмедов
Дата: 20 февраля, 19:00
Адрес: Проектное Пространство ARTIM, Ичеришехер, ул. Бёюк Гала, 30, 001A
Вход свободный

Вюсал Ахмедов обсудит проблемы общества, такие как феминизм, консьюмеризм, проблемы меньшинств, социальное обвинение, и пригласит аудиторию поделиться своим опытом и выразить его в виде рисунков. Рисунки будут преобразованы в наклейки и станут частью вмешательства в общественное пространство.

Метафоричная инсталляция Вюсала Ахмедова «Бог любит троицу», поднимая перед зрителем философские вопросы, пытается продемонстрировать визуальный переход настоящего времени в наиболее идеальное будущее. Субъективный подход художника к теме повлиял и на его выбор материалов.

Биография
Вюсал Ахмедов (р. 1996, Азербайджан) изучал прикладную математику и кибернетику и специализировался в области компьютерных наук. В своих работах художник исследует такие темы, как ценности, незамеченные нюансы повседневной жизни и социальные проблемы эпохи.

Про ARTIM ROOMS

Проект ARTIM ROOMS (Комнаты ARTIM) предлагает свободные комнаты для молодых художников, кураторов и других творческих людей. Любой желающий может обратиться для реализации собственных идей в одной или нескольких комнат пространства ARTIM. Основная цель проекта – создание динамичного и независимого «организма», а также живой и сложной платформы для проведения дискуссий и экспериментов, которая, объединив людей, позволит развиваться посредством творчества.

Сроки проведения выставки: 31 января – 24 февраля
Режим работы: Вторник – воскресенье, 12:00 – 20:00
Для дополнительной информации: www.yarat.az; (012) 505 1414

________
YARAT Contemporary Art Space invites you to workshop "Fathers said 3 Times" by artist Vusal Ahmedov in the frame of the exhibition "Perpendicular Truths" in ARTIM Project Space.

Lecturer: Vusal Ahmedov
Date: 20 February, 7pm
Address: ARTIM Project Space, Icherisheher, Boyuk Gala str., 30, 001A
Admissionv is free

Vusal Ahmedov will discuss current issues in society such as feminism, consumerism, minority issues, social judgement and invite the audience to share their experiences and express them in the form of drawings. The drawings will be transformed into stickers and will become part of a public space intervention.

Figurative installation entitled "Atalar üçdən deyib" (Fathers said three times) by Vusal Ahmedov puts philosophic questions in front of the audience and seeks to depict the visual transformation of the present time to an ideal form of the future. Such subjective approach of to the topic has also influenced material choice of the artist.

Biography

Vusal Ahmedov (b. 1996, Azerbaijan) is a Baku based artist.
He studied the applied mathematics and cybernetics and specialized in a field of computer sciences. In his works, the artist explores the topics such as values, the unnoticed nuances of the daily life, and the social problems of the era.

About ARTIM Rooms

ARTIM ROOMS Project offers independent rooms for young artists, curators and other creative people. Everyone is welcome to apply to implement their ideas in one or more of the available spaces at ARTIM. The aim is to create a living, independent organism, a lively interdisciplinary platform for discussion and experiment, growing and connecting through creativity.

Exhibition dates: January 31 – February 24
Working hours: Tuesday – Sunday, 12 pm – 8 pm
Info: www.yarat.az; (012) 505 1414Map ARTIMİçərişəhər, Böyük Qala küçəsi 28,001 A, Az1000 Baku, Azerbaijan, Baku, Azerbaijan
Loading venue map..
Report a problem

Are you going to this event?

Organizer

Yarat! Contemporary Art Space
Advertisement