Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
Advertisement
Oh Snap, this is a past event! 😵

Do you want to get notified when this event happens again?

Периоды архитектуры города Баку - lecture by Elchin Aliyev

Advertisement

Периоды архитектуры города Баку - lecture by Elchin Aliyev


Within the framework of Germanaijan. German Heritage and Architecture in Azerbaijan exhibition, we are pleased to invite you to the Kapellhaus (28 may str., 35) on February 20, 2019 at 19:00 to “Периоды архитектуры города Баку” lecture by Doctor of Art Criticism, Professor Elchin Aliyev. Elchin Aliyev is the member of the Union of Architects of Azerbaijan (since 1989), Union of Designers of Azerbaijan (since 1998) and the author of 14 books and 140 scientific articles in the field of architecture, design and town planning.
Free admission. Limited seat availability. First come first serve basis.

Germanaijan. German Heritage and Architecture in Azerbaijan is a project organised within the framework of bicentennial anniversary of German settlements in the Caucasus by the Embassy of the Federal Republic of Germany in Azerbaijan, financed by the Cultural Preservation programme of the Federal Foreign Office and supported by the Ministry of Culture of the Republic of Azerbaijan, Goethe-Zentrum Baku and Kapellhaus.
Curator Asli Samadova.

Exhibition is extended until February 28.02.2019.
Regular hours: Tuesday - Saturday, 13:00 to 19:00.

______________

Germanaijan. Azərbaycanda alman irsi və memarlığı sərgisi çərçivəsində 20 fevral 2019-cu il tarixində, saat 19:00-da Kapellhausda (28 may küç., 35) Sənətşünaslıq Elmləri Doktoru, Prof. Elçin Əliyevın “Периоды архитектуры города Баку” (rus dilində) adlı mühazirəsi keçiriləcəkdir. Prof. Elçin Əliyev, 1989-cu ildən Azərbaycan Memarlar İttifaqının üzvü, 1998-ci ildən Azərbaycan Dizaynerlər İttifaqının üzvü, memarlıq, dizayn və şəhərsalma sahəsində 14 kitab və 140 elmi məqalənin müəllifidir.
Giriş sərbəstdir. Yerlər məhduddur. Canlı növbə.

“Germanaijan. Azərbaycanda alman irsi və memarlığı” layihəsi Cənubi Qafqazda alman yaşayış məntəqələrinin salınmasının 200 illik yubileyi çərçivəsində Almaniya Federativ Respublikasının Azərbaycan Respublikasındakı səfirliyi, Almaniyanın Xarici İşlər Nazirliyinin “Mədəni irsin qorunması proqramı” nın maliyyə dəstəyi, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi, Goethe-Zentrum Baku və Kapellhausun dəstəyi ilə təşkil edilib.
Sərginin kuratoru Əsli Səmədova.

Sərginin müddəti 28.02.2019-cu il tarixinə qədər uzadılıb.
Sərginin iş saatları: Çərşənbə axşamı - şənbə: 13:00-19:00.
______________

В рамках выставки Germanaijan. Немецкое наследие и архитектура в Азербайджане 20 февраля 2019 года в 19:00 в Капельхаусе (ул. 28 мая, 25) пройдет лекция доктора искусствоведческих наук, профессора Эльчина Алиева, под названием “Периоды архитектуры города Баку”. Член Союза архитекторов Азербайджана (с 1989 года), член Союза дизайнеров Азербайджана (с 1998 года), Эльчин Алиев является автором 14 книг и 140 научных статей в области архитектуры, дизайна и градостроительства.
Вход свободный. Количество сидячих мест ограничено. В порядке живой очереди.

Проект «Germanaijan. Немецкое наследие и архитектура в Азербайджане» организован в рамках двухсотлетней годовщины создания немецких поселений на Кавказе посольством Федеративной Республики Германии в Азербайджане, при финансовой поддержке программы Сохранения Культуры Федерального министерства иностранных дел и поддержке Министерства культуры Азербайджанской Республики, Goethe-Zentrum Baku и Kapellhaus.
Куратор выставки Асли Самедова.

Выставка продлена до 28.02.2019.
Часы работы: вторник - суббота, с 13:00 по 19:00.Map Kapellhaus28 May, Baku, Azerbaijan
Loading venue map..
Report a problem

Are you going to this event?

Organizer

Projects of Goethe-Institut in Azerbaijan
Advertisement