Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
Advertisement

İmplantologiyada 3D CBCT. Analiz, diaqnoz, planlama.

Advertisement

İmplantologiyada 3D CBCT. Analiz, diaqnoz, planlama.


İmplantologiyada 3D CBCT. Analiz, diaqnoz, planlama.

NƏZƏRİ HİSSƏ

3D CBCT diaqnostikanın implantologiyadakı rolu;
İmplant planlanması üsullarına ümumi baxış;
Düzgün implant planlamasının prinsipləri;
İmplantların ilkin sabitliyinə təsir edən ünsürlər;
Kliniki halların növləri;
Mürəkkəb kliniki halların təhlili;
Ən sıx rast gəlinən səhvlər;
Müxtəlif kliniki halların müzakirəsi;

PRAKTİKİ HİSSƏ

CBCT vasitəsilə əldə edilən 3D çəkilişlərin düzgün analizi;
Cərrahi şablonun hazırlanması. STL fayllardan istifadə;
Aşağı alveolar nervin işarələnməsi;
Sümük sıxlığının təyini və müxtəlif müstəvilərdə analizi;
Optimal implant ölçüsünün müəyyənləşdirilməsi;
Tələb olunan əlavə sümük materialının həcminin hesablanması;
İmplant raportunun hazırlanması;
İştirakçıların çəkilişlərinin müzakirəsi. Sual-cavab;

QEYD
Praktiki kurs üçün bütün iştirakçılar öz notbukları ilə kursa gəlmələri vacibdir.
Kurs ümumilikdə 4 saat davam edəcək. Qruplarda yerlərin sayı məhduddur.
İştirak üçün ödəniş - 40 AZN. Bütün iştirakçılara sertifikat təqdim edilir.
Ünvan: VİTTA şirkətinin tədris mərkəzi.
Tərcümə - Azərbaycan dilinə.
Qeydiyyat üçün telefon: 050 235 10 85
-----------------------------------------------------------------------------------------
A correct positioning of the implant, which allows an ideal final restoration, is always desirable for clinicians, whether it is a single crown, a one-piece prosthesis attached to the implant, or a surgeon on implants. To achieve a successful outcome, an in-depth analysis of residual crest anatomy and bone density assessment is required. Typically, two-dimensional radiographic images - retro-alveolar and panoramic - were used to view the interested area. Despite the increased resolution of 2D images, the main disadvantage is that the vestibular-lingual width of the alveolar bone cannot be accurately assessed, which can lead to implant positioning errors and a compromised end result. CBCT technology provides a precise assessment of alveolar crest, determining the exact height, width and anatomy of the alveolar crest, as well as the relationship between the edentation and the adjacent anatomical structures (sinuses, nerve etc). Implant placement can be done easily with 3D CBCT data, and the clinician can also determine if pre-prosthetic surgery, such as bone addition or sinus lift, is required before placing the implant.

THEORETICAL PART
The Importance of CBCT Diagnostics in Implant Planning
Overview of implant planning methods
Principles of correct planning and their evolution
Factors that affect the primary stability of implants
Different types of clinical cases
Ways to solve difficult cases
The most common mistakes

PRACTICAL PART
Analysis of 3D images obtained from CBCT scanning
Marking the trace of the lower alveolar nerve
Bone density analysis in different planes
Determining the optimum implant size, as appropriate
Measuring the volume of additive material required
Achieving an implant report
Discussing the prepared casesYou may also like the following events from VITTA Dental:

Map VITTA Medical Systems, Baku
Loading venue map..
Report a problem

Are you going to this event?

Advertisement

More Events in Baku

Explore More Events in Baku