Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
Advertisement
Oh Snap, this is a past event! 😵

Do you want to get notified when this event happens again?

March for Workshops / Introduction to Storytelling by 4Frontal

Advertisement

March for Workshops / Introduction to Storytelling by 4Frontal


// for English please scroll down //

«Εισαγωγή στο storytelling 0.1» ή πώς να πεις μια ιστορία χωρίς ο άλλος να βαρεθεί και να αρχίσει να κοιτάει το κινητό του ή το καρφί στον απέναντι τοίχο ή να σκέφτεται τι θα φάει μετά ή αν έκλεισε το θερμοσιφωνα, από τη θεατρική ομάδα 4Frontal.

Απαραίτητο οι συμμετέχοντες να φοράνε άνετα ρούχα καθώς το εργαστήριο είναι βιωματικό.

To εργαστήριο απευθύνεται σε όλους και οι συμμετέχοντες δεν χρειάζεται να έχουν άλλες γνώσεις πάνω στο αντικείμενο.

Το εργαστήριο έχει περιορισμένο αριθμό θέσεων. Για συμμετοχή στα εργαστήρια επικοινωνήστε μαζί μας στο aG9tZSB8IHRoZWFydGZvdW5kYXRpb24gISBncg== ή στο 210 3238 757.

Το εργαστήριο είναι δωρεάν.

Εισηγητές: Χάρης Κρεμμύδας, Αριστέα Σταφυλαράκη

*Μαζί μας και οι, Ελένη Κουτσιούμπα, Αμαλία Νίνου και Πάνος Τοψίδης, ιδρυτικά μελη της ομάδας 4Frontal

ΟΜΑΔΑ 4FRONTAL
Η θεατρική ομάδα 4Frontal δημιουργήθηκε το 2009 και ασχολείται με τη μεταφορά θεατρικών κειμένων ή μη στη σκηνή. Αποτελείται από 10 άτομα που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους στη Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών και συν-δημιουργούν αναλαμβάνοντας διάφορους ρόλους ανά περίσταση (εκτός από αυτόν του ηθοποιού), με βάση τους κοινούς κώδικες που έχουν αποκτήσει από την εκπαίδευσή τους και κινητήριο δύναμη την ανάγκη τους να επικοινωνήσουν με τον κόσμο μέσω της τέχνης.
Από 2016 η 4Frontal συνεργάζεται συστηματικά με το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση οργανώνοντας επιμορφωτικά εργαστήρια για εκπαιδευτικούς και φοιτητές της μέσης εκπαίδευσης. Παράλληλα διοργανώνει σεμινάρια storytelling για νεοφυείς επιχειρήσεις σε συνεργασία με τον business coach και marketer Παναγιώτη Μαρκαντωνάτο.
Στόχος της ομάδας είναι να δίνει πάντα ένα πολιτικό στίγμα μέσα από τις παραστάσεις με επίκεντρο πάντα τον άνθρωπο, τις δυνατότητες και την ευθύνη του. Είναι ζητούμενο να ανοίγει έναν διάλογο με τον θεατή δημιουργώντας έτσι μια σχέση αλληλεπίδρασης. Εάν έστω και ένας θεατής φεύγει προβληματισμένος -είτε θετικά είτε αρνητικά- από την παράσταση, τότε έχει επιτευχθεί ένα μεγάλο μέρος του στόχου.

Αριστέα Σταφυλαράκη
Είναι απόφοιτος του τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών (2008) και της Δραματικής Σχολής του Ωδείου Αθηνών (2011). Είναι ιδρυτικό μέλος της ομάδας 4Frontal με την οποία εχει παρουσιάσει μεγάλο αριθμό παραστάσεων από το 2011-2018. Την περίοδο 2012-2016 ασχολήθηκε με το εφηβικό θέατρο παρουσιάζοντας τις παραστάσεις για σχολεία, υπό την καθοδήγηση της θεατροπαιδαγωγού/ σκηνοθέτη Τζωρτζίνας Κακουδάκη. Έχει συμμετάσχει στα εκπαιδευτικά προγράμματα της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση «Πες το με ένα παραμύθι» και «Onassis Youth Festival 2018, 2019». Εισηγήθηκε το εργαστήριο «Σεβασμός στην ιστορία του άλλου» μαζί με τον Χάρη Κρεμμυδα στην 8η Διεθνή συνδιάσκεψη για το θέατρο και τις παραστατικές τέχνες στην εκπαίδευση. Έχει συνεργαστεί με το Πανελλήνιο Δίκτυο για το θέατρο στην εκπαίδευση και έχει παρουσιάσει μαζί με τον Θανάση Ζερίτη το εργαστήριο «Η λογοτεχνίας ως θεατρική πράξη». Έχει παρακολουθήσει το σεμινάριο του Σίμου Κακάλα “Ζητήματα ερμηνείας – «Απόκοπος» του Μπεργαδή” και το 4ο διεθνές σεμινάριο World Wide Lab Syros με επικεφαλή την Ιόλη Ανδρεάδη.

Χάρης Κρεμμύδας
Είναι απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Ωδείου Αθηνών (2011). Έχει σπουδάσει Γεωλογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και έχει Μάστερ από το πανεπιστήμιο της Νέας Ύορκης (NYU) στο Theatre Production and Management. Δούλεψε στο Atlantic Theater Company, στο Drama League, και στο MCC Theatre στη Νέα Υόρκη στο τμήμα του καλλιτεχνικού προγραμματισμού και διαχείρισης. Έχει συμμετάσχει σαν ηθοποιός στις παραστάσεις “Cavafy” (Town Hall Theatre New York σκην. Rachel Chavkin), «Υμπύ Τύραννος» (σκην. Θανάσης Ζερίτης, Σταύρος Γιαννουλάδης), «Η τελεία» (σκην. Δημήτρης Μπογδάνος), «Σσς.. κάποιος έρχεται» (σκην. Θανάσης Ζερίτης, Αμαλία Νίνου), “Spring Xpress” (σκην. επιμέλεια Τζ. Κακουδάκη), «ΓΑΜ» (σκην. Δημήτρης Μπογδάνος), «Ο_Μισ@νθρωπος» (σκην. Σταύρος Γιαννουλάδης), «Ο Μύρτος» (σκην. Θανάσης Ζερίτης). Εισηγήθηκε το εργαστήριο «Σεβασμός στην ιστορία του άλλου» μαζί με την Αριστέα Σταφυλαράκη στην 8η Διεθνή συνδιάσκεψη για το θέατρο και τις παραστατικές τέχνες στην εκπαίδευση.

//////////

Introduction to storytelling 0.1 or how to say a story without making your audience bored and start looking at their phones or the nail on the wall across the room or start thinking what to eat later or try to remember if they closed the boiler, by the theatrical group 4Frontal.

The participants should wear comfortable clothes, because the workshop will be experienced and physical.

The workshop is addressed to everyone and there is no need for the participants to have any past knowledge about the workshops subject.

Limited seats available. To participate in the workshops contact us at aG9tZSB8IHRoZWFydGZvdW5kYXRpb24gISBncg== or at 210 3238 757.

Free admission.

Instructors: Haris Kremmydas, Aristea Stafylaraki

*With them: Eleni Koutsioumpa, Amalia Ninou and Panos Topsidis – founding members of the group 4Frontal.


4Frontal
Theatrical group 4Frontal was created in 2009 their main occupation is the adaptation of theatrical (or not) works of art, on the stage. The group is consisted of 10 people that finished their studies in the Drama School of Athens Conservatory and co-create taking on different places in the set up of a theatrical play (besides that of an actor), based on the common codes that they’ ve gained through their training and their motivation: the need to communicate with the world through art.

Since 2016, 4Frontal collaborates closely with the Greek Association for the theater in education, organizing educational workshops for teachers and students of middle education. ATH the same time they organize storytelling seminars for young entrepreneurs in collaboration with the business coach and marketer Panagioti Markantonaki.

Goal of the group is to always give a political blemishe through their theatrical plays and with the human being on the center, his abilities and his responsibilities. They seek to open a dialogue with the audience thus creating an interactive relationship. If at least on person leaves from their plays, troubled – positively or negatively -, then they have achieved a big part of their goal.

Aristea Stafylaraki
She has graduated from the department of Theatrical Studies of Athens University (2008) and the Drama School of Athens Conservatory (2011). She is a founding member of the 4Frontal group, with whom she has presented a big number of theatrical plays from 2011 until 2018. From 2012 until 2016 she worked on teenagers theater presenting theatrical plays for schools, under the guidance of the theater educator and director Tzortzina Kakoudaki. She has taken part in the educational programs ‘Say it with a fairytale’ and ‘Onasis Youth Festival 2018, 2019’ of Onassis Foundation ‘Stegi’. She was instructor of the workshop ‘Respect to the story of other people’ with Hari Kremmyda, at the 8th conference for the theater and performing arts in education. She has collaborated with the Hellenic Association for the theater in education and has presented with Thanassi Zeriti the workshop ‘Literature as a theatrical act’. She has taken part at Simo Kakala’s ‘Issues of performance – Apokopos tou Mbergandi’ and the 4th international seminar World Wide Lab Syros with head instructor Ioli Andreadi.

Haris Kremmydas
He is a graduate of the Drama School of Athens Conservatory (2011). He has studied Geology at the University of Athens and he has a master degree from the NYU at Theater Production and Management. He worked for the Atlantic Theater Company at Drama League, and at the MCC Theater in New York at the department of art directorship and management. He has taken part as an actor at the theatrical plays ‘Cavafy’ (Town Hall Theater New York, director Rachel Chavkin), ‘Ymbi Dictator’ (director Thanasis Zeritis, Stavros Giannouladis), ‘The dot’ (director Amalia Ninou), ‘Spring Xpress’ (director Tz. Kakoudaki), ‘Gam’ (director Dimitris Mbogdanos), ‘The Mis@nthrope’ (director Stavros Giannouladis), ‘Myrtos’ (director Thanasis Zeritis). Instructor of the workshop ‘Respect to the story of other people’ with Aristea Stafylaraki at the 8th International conference for the theater and performing arts in education.Map TAF Theartfoundation, Normanou 5, 10555 Athens, Greece, Athens, Greece
Loading venue map..
Report a problem

Are you going to this event?

Organizer

TAF Theartfoundation
Advertisement