Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
Oh Snap, this is a past event! 😵

Do you want to get notified when this event happens again?

Kursus: Psykofarmaka og seksualitet

Kursus: Psykofarmaka og seksualitet


Formål: At deltagerne bliver klogere på psykofarmakas påvirkning af seksualiteten, så vi i det kliniske arbejde kan blive mere opmærksomme på, hvornår psykofarmaka skader sex- og samlivet, og hvornår psykofarmaka kan gavne. En temadag med et ben i teori og et ben i klinisk praksis, hvor vi tager livtag med at aftabuisere samtalen om seksualitet, og hvor du præsenteres for den teoretiske baggrund for psykofarmakas negative og positive effekter på sek-sualiteten, et overblik over medicinske alternativer i tilfælde af seksuelle bivirkninger samt forudsætninger for at vurdere, hvornår en patient/klient bør viderehenvises til sexologisk specialistbehandling.

Temaer: Hvornår bør psykologen gå mere aktivt ind i samtalen om seksualitet? Og hvordan kan det gøres? Hvad er forskellen på et seksuelt problem og en seksuel dysfunktion? Hvordan kan The Dual Control Model bruges i forståelsen af seksuelle dysfunktioner? Hvorfor er det relevant også at tænke i seksuel sundhed og trivsel? Hvilke seksuelle medicinbivirkninger bør psykologen kende og reagere på? Hvad er de medicinske og non-farmakologiske behand-lingsalternativer i tilfælde af seksuelle medicinbivirkninger? Hvad er henvisningsmulighe-derne ved behov for ydereligere sexologisk udredning, rådgivning og samtaleterapi?

Målgruppe: Kurset er for psykologer, der har samtaleterapi og ønsker at dygtiggøre sig eller opdatere sin viden om psykofarmaka og seksualitet. Forudsætninger: ingen.

Kursusform: Kortere teoretiske oplæg med referencer til videnskabelige artikler og klinisk relevant litteratur, gruppearbejde to og to med cases fra klinikken med opfølgning og tid til spørgsmål. Kursisterne tilbydes mulighed for at maile spørgsmål/cases til underviseren se-nest en uge før kursusdagen.

Tid og sted: Torsdag den 5. juni, 2019, kl. 9-16. DP Århus

Pris:
Medlemmer af PSKS: 1200,- kr.
Ikke-medlemmer af PSKS: 1500,- kr.
Studerende medlemmer: 500,- kr.
Studerende ikke-medlemmer: 800,- kr
Medlemskab af PSKS: 100,- kr for psykologer og 50,- kr for studerende

Tilmelding:
Du tilmelder dig kurset her:
https://www.dp.dk/decentrale-enheder/psykologfagligt-selskab-for-klinisk-sexologi/forside/tilmelding-til-selskabets-arrangementer/

Derefter over-fører du beløbet (og oplyser dit navn i overførelsen) til:
Reg nr.: 0400
Konto nr.: 4023951660

Underviser: Jesper Bay-Hansen, speciallæge i almen medicin, specialist i klinisk sexologi og Fellow of the European Committee of Sexual Medicine (FECSM). Dertil amerikansk uddannelse i positiv psykologi og efteruddannelse i sexokorporel terapi. Jesper har igennem 10 år haft en privat sexologisk samtaleklinik i Charlottenlund. Han er fast underviser i klinisk sexologi for bl.a. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Lægeforeningen. Dertil holder Jesper mange foredrag i både ind- og udland for sundhedspersoner i dels sexologi, dels positiv psykologi. Fagligt er Jesper særligt optaget af seksuel trivsel og sundhed hos mennesker med og uden sygdom, og det går igen i hans nyeste bog: ’Hvad alle bør vide om mænd’ (L&R, 2018). Jesper har også skrevet flere videnskabelige artikler, bl.a. om seksuel lystfølelse, seksuelle dysfunk-tioner og samtalen om seksualitet. Se mere: www.sexogssamtale.dk

Boghæftet ’Seksualitet – terapeutiske tilgange’ (2015) og bogen ’Hvad alle bør vide om mænd’ (2018) kan købes til særpris ifm. temadagen.Map Dansk PsykologForening, Åboulevarden 31, 2. sal, 8000 Århus, Arhus, Denmark
Report a problem

Are you going to this event?